(9.20 hodin)
(pokračuje Žaloudík)

Senát po úvaze a většinovým rozhodnutím mě pověřil, abych vám zdůvodnil tento vcelku minoritní bod, a od samého počátku připomínám, že je to bod, který tam byl vložen pravděpodobně bez hlubší úvahy, a že zakládá diskriminaci. To je první, co bychom neměli připustit. A druhá věc, že svým způsobem láme systém vzdělávání. Obojí vysvětlím.

Ustanovení, že kvalifikovaná všeobecná sestra se specializací v intenzivní péči může být způsobilá jako záchranář, pokud vykonává tuto činnost v úvazku polovičním nejméně pět let v posledních šesti letech, je velmi umělé, a určitě sami dovodíte, že budou stovky případů, kdy tato velmi zkušená, kvalifikovaná a způsobilá sestra vykonává tuto činnost třeba sedm let v úvazku 0,4, nebo sedm let rozděleně mateřstvím, nebo v jakýchkoliv jiných kombinacích, nebo 0,4 deset let, nebo čtyři a půl roku v úvazku celém, a toto všechno bude důvodem, aby tyto - většinou jsou to ženy - aby se většinou odvolávaly a nějakým způsobem se domáhaly toho, že mohou pracovat na té záchrance. Na té záchrance do dneška pracují, nic jim v tom nebrání, kvalifikace vůbec ne, protože každá sestra erudovaná v intenzivní péči po velmi krátkém zácviku a s určitou fyzickou dispozicí, pokud není v dispečinku, je schopna do dnešního dne tuto činnost vykonávat a tak to činí desítky a stovky sester ve vašem okolí. Je to stanoveno vyhláškou, není s tím žádný problém.

Samozřejmě, že novela toho zákona nebyla vůbec dána těmito úvahami a finesami a detaily. Byla vedena především snahou prodloužit registraci z šesti na deset let, protože se prostě nestihla. Nestíhalo se v loňském roce, nebude se stíhat ani v letošním roce. Senát samozřejmě podporuje toto prodloužení, protože je to vlastně jediné možné východisko, a pouze věří, že se to v tom desetiletém období stihne. Čili to byl jediný smysl.

Podporuje také institut odstranění tvrdosti, pouze jsme tam dodali jednu věc, že by bylo dobře termínovat tento výkon třeba vzniklou dobou 30 dnů. Jestliže tam totiž není žádné termínování, žádné určení, může tato žádost ležet na ministerstvu nekonečně.

Takže znovu se vracím k tomu podstatnému bodu.

Pokud totiž v té původní verzi schválíte tu novelu, tak víceméně navodíte situaci, kdy jsme neměli komplikace, a komplikace mít budeme v desítkách a stovkách různých žádostí, ať už je budeme nazývat odstraněním tvrdosti, nebo udělením výjimky, nebo prostě udržením stávajícího stavu.

Další věc, která je principiální a na kterou může poukázat i naše postavení v rámci vzdělávacího systému Evropské unie, je to, že nelze asi připustit, abychom měnili odborné způsobilosti pouhým vysezením. Já to přiblížím na problému dopravy. Souhlasili byste s tím, kdyby člověk, který jezdí pět let autem, automaticky získával také způsobilost pro řízení velkoobsahového motocyklu, protože na něm víceméně jezdil, i když na to neměl oprávnění? Čili po určité době by toto oprávnění získával. Ve vzdělávání je to ještě mnohem složitější, protože ta tzv. propustnost potom zadává příčinu k neobyčejnému množství kombinací. Když intenzivní péče a záchranář, proč ne třeba zdravotní laborant, proč ne asistent výměnou za něco jiného?

V této zemi, a já se blížím k závěru, v této zemi zpravidla žádné velké objektivní komplikace nemáme než ty, které si způsobíme, a tady tímto ustanovením si zavdáváme komplikaci. Navrhuji vám proto a prosím vás, abyste zvážili vypuštění tohoto bodu z novely, protože od samého počátku tam nebyl a situaci může pouze komplikovat. Ostatní body jsme tam přidali jako technické a opravné a nemají zásadního smyslu než v kontextu s tím pozměňovacím návrhem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl první příspěvek do rozpravy. Prosím pana ministra Hegera.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vyjádřil stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které bude podporovat navrženou novelu v té podobě, jak ji schválila Poslanecká sněmovna.

Ministerstvo zdravotnictví spolupracovalo při konstrukci celé této novely a domnívá se, že i v té oblasti sester, které budou mít větší prostupnost směrem k záchranářům, je to krok užitečný, který sleduje další kroky v našem vzdělávacím systému nelékařských pracovníků, kde je vytvořeno příliš mnoho specializací, příliš malá prostupnost mezi velmi příbuznými obory, a ta novela, tak jak byla formována, umožní, aby se vysoce kvalifikované sestry zapojily do velmi blízké činnosti v oblasti záchranářské praxe, která trpí stálým nedostatkem pracovníků, a tato novela napomůže ten problém řešit.

Znovu tedy opakuji, že doporučuji přijetí novely v té verzi, jak byla schválena Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana poslance Skalického. Prosím.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pouze krátkou poznámku k vypuštění novelizačního bodu 8.

Chtěl bych jenom upozornit, že tento bod tam byl vložen právě na základě požadavků praxe a na základě požadavků Komory záchranářů, Odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, Asociace zdravotnických záchranných služeb, Komory záchranářů a Unie nelékařských zdravotnických záchranných služeb. Už jenom z tohoto výčtu je vidět, že požadavek na novelizační bod číslo 8 je oprávněný a z hlediska běžné praxe ve zdravotnických zařízeních má smysl.

Proto nemohu souhlasit s tím, aby tento novelizační bod byl vypuštěn, a navrhuji, aby Sněmovna schválila původní návrh zákona, tak jak už byl jednou schválen. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 8.

Kdo dál se hlásí do rozpravy? Další přihlášky nemám. Ještě budou reagovat pan senátor Žaloudík. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jan Žaloudík: Tady se argumentuje odbornou podporou záchranářů. Já o ní nepochybuji, protože v zásadě jde o to, vtáhnout určitou část vzdělaných sester do provozu záchranných služeb. To je určitě správné. Je to nesmírně správné a je to umožněno vyhláškou do současné doby. Proti tomu nikdo nic nemá.

Problém je v tom, že i my máme stanovisko odborné, a to stanovisko odborového svazu zdravotnických pracovníků, které jednoznačně říká, že sestry o toto blaho prostě nestojí. O toto zákonné blaho prostě nestojí. To, že je do toho nějakým způsobem tlačí různé unie záchranářů, o tom nepochybuji, protože získávají kvalifikované pracovníky. Ale Česká republika, zdravotní systém o sestry z intenzivní péče u záchranných služeb nepřijde, protože do značné míry mají vyšší kvalifikaci než záchranáři, mezi nimiž pracují. Jinak bych asi kolegovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, musel položit otázku, proč záchranář pro získání své kvalifikace potřebuje tři roky a kvalifikovaná sestra v intenzivní péči specializovaná potřebuje aspoň pět z šesti let v úvazku polovičním na to, aby dosáhla těchto jeho kvalit. Chápu, že dispozice tam jsou rozhodující, třeba také fyzické, ale skutečně znovu žádám o zvážení toho, abychom nezaplevelovali zákon novými ustanoveními, která prostě život nepotřebuje, nejsou nutná. A ty, jimž má tento zákon blaho působit, toto blaho nežádají, ani nechtějí.

Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP