(9.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Zdá se, že jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu pořadu schůze. Ještě zagonguji, zkusím přivolat kolegy, než nechám hlasovat o přednesených návrzích. (Krátká pauza.)

Nejprve zde zazněl návrh pana poslance - pardon, pan poslanec Gazdík. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si navrhnout předřazení novely zákona číslo 48 o veřejném zdravotním pojištění jako první bod zítra na ráno, pevně zařazený. (Hlasy z lavic.) Pardon, po odboji, po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Budeme hlasovat v takovém pořadí, v jakém jsem dostala návrhy.

 

Pan poslanec Jaroslav Krupka navrhl předřazení bodu číslo 22, návrh pana poslance Krupky, aby byl zařazen na úterý 14. 6. po již zařazených bodech. Dále podal ještě návrh, aby pokud bude zkrácena lhůta, byl tento bod zařazen do třetích čtení v pátek jako první bod. Já tedy zahájím hlasování o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57. Z přihlášených 84 pro 81, proti 1. Tento návrh na změnu pořadu byl přijat.

 

Dále zazněl návrh od pana poslance Jana Husáka, a to návrh na zařazení bodu číslo 42, sněmovní tisk 347, na středu 15. 6. jako první pevně zařazený bod za již zařazené body.

O tomto návrhu zahájím hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58. Z přihlášených 85 pro 82, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Tejc navrhl pevně dnes po bodu 104 zařadit 3. bod, sněmovní tisk 247, je to tisk o jednacím řádu, druhé čtení.

Zahájím hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59. Z přihlášených 90, pro 87, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jan Vidím navrhl zařadit bod číslo 4 na zítřek jako první bod - pardon, za pevně zařazené body. Je to tak, pane poslanče? Jako první bod? Říkám to tedy správně. Jako první bod, je to sněmovní tisk číslo 204.

O tomto návrhu zahájím hlasování. Kdo je pro? (Hlasy z lavic: To nejde.) Takže už to jde. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 60. Z přihlášených 89 pro 70, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Gazdík navrhl, aby bod číslo 48 byl zařazen jako druhý bod na zítra ráno. (Hlas z lavic.) Pardon. Pane Gazdíku, byl byste tak laskavý a mohl byste upřesnit ještě svůj návrh, abychom věděli, o čem budeme hlasovat?

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám. Je to zákon číslo 48 o veřejném zdravotním pojištění. Je to bod 2 na zítřek po odboji, jako druhý bod.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, jako druhý bod zítra ráno zákon číslo 48. Rozumíme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61. Z přihlášených 92 pro 58, proti 17. Tento návrh byl přijat.

 

Dále na žádost předsedy volební komise navrhuji pevně zařadit na 12.30 hodin bod číslo 103, což je návrh na volbu členů Rady České televize, druhé kolo. Také o tomto návrhu musíme nyní hlasovat.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 62. Z přihlášených 92 pro 88, pro nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přistoupit k písemným interpelacím, se kterými vyslovili poslanci nesouhlas, a byly proto zařazeny na pořad 19. schůze Poslanecké sněmovny.

113.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem osm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odstavec 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se k odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Předseda vlády Petr Nečas odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Váni ve věci státního rozpočtu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 338. Otevírám rozpravu. Pan poslanec Miroslav Váňa dostane slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den, vážená paní předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vyslovil nesouhlas s vaší odpovědí na moji písemnou interpelaci, a to na téma procedury projednávání státního rozpočtu na sklonku roku minulého tady na půdě Poslanecké sněmovny a souběžně na téma dopadů neuvážených - a to je velmi slušně a kulantně řečeno - vládních rozpočtových výdajových škrtů.

Vážený pane premiére, na ten samotný vstup si nemohu odpustit zde veřejný povzdech a konstatovat veřejnou lítost nad úrovní práce vašich nejbližších, nad úrovní práce vaší vládní agendy, vládní administrativy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP