(10.30 hodin)
(pokračuje Váňa)

Takže mě prosím nekádrujte, paní kolegyně, kdy a jak vystupuji. Víte, někdy tady, paní kolegyně a pánové kolegové, musím říct - a já si myslím, že máte stejný pocit, když už se bavíme o trapnosti, netrapnosti, o hlouposti. Pane kolego prostřednictvím paní předsedající, o některých vystoupeních, nebo konkrétně vy o kvalitě mého vystoupení, tak já taky skromně, trpělivě naslouchám vystoupení každičké kolegyně a každičkého kolegy a taky si ledacos o tom či onom vystoupení mohu myslet. Ale přes paní předsedající pane kolego, já se na vás nezlobím, vy jste vcelku hodný, hezký člověk (smích v sále). Nikdy bych se neodvážil, abych tady na parlamentní půdě o někom řekl to, co vy jste řekl o mně.

Těší mě vcelku, že pan premiér má starost o moji hlavu (premiér mimo mikrofon cosi namítá). Hlava je v pořádku, je to zdokumentováno vyšetřením (úsměvy v sále). Ale co mě netěší, že pan premiér už nemá starost o hlavu a o bříška celé řady našich lidí. To neřeší, jestli bříška jsou prázdná, nebo nejsou prázdná. A když pan premiér tady předvedl to své vystoupení, které bylo korektní, já s celou řadou věcí jako opoziční politik musím souhlasit, tak už se těším na to, že zítra, v pátek, si otevřu noviny a tam se dočtu, že vládě už důvěřuje 90 % lidí, tam se dočtu, že už nikdo nebude chodit stávkovat, že už bude fronta před Úřadem vlády a panu premiérovi tam davy budou nosit dary za to, jak to dělá dobře. Fakt se na to těším. (Potlesk a veselost poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl pochválit pana kolegu Váňu. Před chvilkou si stěžoval a očekával, že ho nepochválíme. Já bych ho chtěl pochválit, že takhle veřejně se těší na návrat dob komunismu. V té době podporovalo vládu tak 99 %, a ne 90 %, chodily davy pracujících a dávaly dary svým vládcům apod. To jenom reakce na to poslední, protože žertovat bychom tady asi neměli, takže jak jsem koupil, tak prodávám.

Nicméně chtěl bych ho pochválit za to, že každý si může porovnat úroveň těch projevů bez toho, abychom hodnotili my. A může srovnat jeho vystoupení a hledat v něm nějaká fakta. Kromě toho, že dobře řekl, kdy vládla ODS, v kterých letech - to bych nezpochybnil. Jinak to byly pojmy, dojmy, tvrzení, čísla jsem tam neviděl, nenašel.

A zkusme si trochu vždycky říct, že pokud jsou dvě tvrzení a podporuji obě, tak že by si neměla odporovat. Na jedné straně říkáte, že chcete podporovat rodiny s dětmi. Na takové obecné proklamaci se shodnou všichni v této Sněmovně. Vždycky je důležité, jak, jaké nástroje se zvolí a zda ty nástroje fungují a rodiny se podporují. Pan premiér vám citoval jasná fakta o tom, jak se zvyšovaly příjmy rodin s dětmi, o tom, kdo vydělal na daňových reformách. Nechci vás zkoušet, není to mým úkolem. Ale pokud jeden z rodičů bere 30 000 hrubého měsíčně, což je jistě velmi nadprůměrný plat, je to ročně 360 000 korun hrubého, a pokud druhý z rodičů je doma a nepracuje a mají dvě nezaopatřené děti, kolik si myslíte, že tato rodina zaplatí na dani z příjmů? (Z řad sociální demokracie se ozývá: Nic.) Správně. Nic. Dostane necelých 600 korun daňový bonus od státu. Tak neříkejte - nebo říkejte a dejte k tomu nějaká čísla, jak na tyto rodiny dopadá daňová reforma a jak je to horší, než to bylo. Při 30 000 hrubého tato rodina dostává 600 korun daňový bonus ročně a daně z příjmů neplatí ani jednu korunu.

Současně jste kritizoval, že se snižuje objem mezd pro pracovníky ve veřejné sféře. Já myslím, že to je férové, protože pokud si porovnáte, jak se snižovaly objemy mezd a průměrné mzdy v soukromé sféře, tak jediný sektor, který na to reagoval až v roce 2011, byl sektor veřejné sféry. Do té doby do této oblasti nedolehla krize a nesli to na svých bedrech především zaměstnanci v privátní sféře.

Když se bavíme o tarifních platech a my jako pravice navrhujeme uvolnění tarifních platů ve veřejné sféře, protože je to evidentně opatření ve prospěch mladých pracovníků a ve prospěch lidí s malými dětmi, tak jste proti. Mladý člověk, který má děti, nezaopatřené děti, a chce pracovat ve veřejné sféře, je z titulu systému hodnocení na tom mnohem hůř než ti, kteří už ty malé děti nemají. Takže chceme podporovat rodiny s malými dětmi, nebo nechceme? Pokud chceme, tak uvolněme platy i ve veřejné sféře a dejme šanci, aby mladí lidé pracovali v této sféře a měli šanci tam získat dobré ocenění. A ne: počkejte si 20 let, však budete ve vyšším platovém stupni - a pak už ty nezaopatřené děti jsou zaopatřené a ta potřeba není taková. Podle mě si musíme vybrat. Buď ty rodiny s dětmi chceme podporovat, a potom volme taková opatření, které jim reálně zvyšují příjmy, nebo o tom jenom budeme mluvit, ale při reálných hlasováních, skutečně hlasováních, neuděláme nic pro to, abychom těmto lidem pomohli.

Chtěl bych pochválit pana poslance Váňu za to, že si aktivně čte volební programy ODS. To je chvályhodné. Na druhé straně musím říct, že by je měl číst přesně. Pokud tady říká, že ODS slibovala podnikatelům vyšší zisky, tak evidentně lže. Pokud najde někde takový slib, že ODS slibovala vyšší zisky podnikatelům, tak se vám, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, omluvím. Neříkejte věci, které nejsou pravda. My vždycky říkáme, že chceme zlepšit podnikatelské prostředí. To je úplně něco jiného než slibovat někomu vyšší zisky. Takže poprosím vás, až si příště budete stěžovat na odpověď na některou z interpelací, abyste pokud možno nám k těm svým tvrzením dodal nějaká fakta, protože pak můžeme vést racionální debatu a říct: Ano, pan kolega poslanec Váňa má pravdu, tady nám to dokázal na těchto číslech, na těchto trendech. A zkusme se zamyslet nad tím, jak to zlepšit, jak ty negativní trendy, pokud existují, otočit, jaká přijmout opatření k tomu, aby se život třeba rodin s nezaopatřenými dětmi zlepšil.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobré dopoledne. Já bych chtěla prostřednictvím paní předsedající poučit pana Stanjuru, předsedu klubu ODS. Když tady mluvil o tom návratu komunismu, tak že tady žádný komunismus ještě nebyl. Bylo tady období socialismu, to za prvé. A za druhé bych chtěla říci, že oceňuji, pane Stanjuro prostřednictvím paní předsedající, že i vy jste uznal, že za komunismu tady budou lidi spokojeni, protože budou mít práci, budou tady mít zdravotnictví bezplatné, střechu nad hlavou a sociální jistoty. Děkuji. (Potlesk poslanců z řad KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, v té češtině ty uvozovky nejsou často slyšet, takže asi můj projev nebyl dostatečně jasný. Tam byly uvozovky dole, pak ta věta, uvozovky nahoře. Já jsem se z toho neradoval, já jsem nic neuznal. Já jsem pochválil pana kolegu za to, že to říká veřejně. Není to můj názor, naopak. Velmi často jsem označován za antikomunistu, já se za to nestydím, je to pravda. Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl, protože já jsem reagoval na ta čísla, které známe z komunistických statistik. Když byly volby třeba komunální nebo jak se tomu v té době říkalo, tak kandidáti Národní fronty získali 99,93 % hlasů, a to jenom proto, že těch 7 promile občanů se nepodařilo dohnat volebním komisařům, kteří chodili po té vesnici, zvonili a říkali: Soudruhu, vy jste ještě nehlasoval. Pojďte, nebo budete mít průšvih. Takže nic takového jsem neuznal, pravý opak je pravdou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP