(10.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já myslím, že není možné, aby státní úředník, ministr, který se dopustil evidentní chyby v této věci, který se nechal přesvědčit tehdy svým náměstkem, zřejmě panem Dvouletým, nebo kdo to tehdy byl, aby podepsal něco takového. Ačkoliv v té době Ministerstvo financí, které bylo vedeno ODS, touže politickou stranou, se stavělo proti tomu, aby Ministerstvo zdravotnictví podepsalo rozhodčí doložku, tak navzdory negativnímu stanovisku Ministerstva financí z té doby pan Stráský podepsal rozhodčí doložku a spor Diag Human se začal vyvíjet cestou, která se ukazuje jako nepříliš šťastná pro vládu. Jak je možné, že vláda zaměstnává na velmi dobře placeném místě ředitele Národního parku Šumava, bývalého ministra zdravotnictví, který takovýmto způsobem postupoval v kauze Diag Human? Tady by měl pan premiér projevit odvahu, tady by měl personálně zasáhnout a vynutit si odchod pana Stráského z této pozice.

A poslední věc. Rád bych se zeptal pana premiéra, protože já jsem včera zaznamenal v médiích informace o tom, že se stát tedy připravuje na velkou vlnu solárních arbitráží, že Ministerstvo financí navrhuje postup, jak se bránit - to je jistě v pořádku, že se vláda připravuje - ale že je snad navrženo, aby se při výběru právního zastoupení České republiky v těchto arbitrážích nevyužilo výběrové řízení. Chci se zeptat, zda je to pravda. A jak včera vláda rozhodla. Jestli rozhodla tak, že se půjde cestou, že se advokáti státu vyberou bez výběrového řízení. To je přece věc, která by byla reputačně pro vládu, která chce bojovat proti korupci, podle mého názoru nepřijatelná. Ministerstvo financí mělo dost času na to, aby se na tyto arbitráže připravilo, protože o tom, že mohou přijít, se spekuluje řadu měsíců a není přece možné, aby se právní zastoupení vybíralo bez výběrového řízení. Čili bych se rád zeptal pana premiéra, zda včera projevil odvahu a zasáhl proti návrhu ministra financí na to, aby se výběrové řízení v této věci nekonalo.

Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pouze mi dovolte, dámy a pánové, abych připomněla téma interpelace. Je to interpelace pana Miroslava Váni ve věci státního rozpočtu. Pan poslanec Kováčik se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, přeji vám dobrý den.

Dovolte mi jenom několik málo stručných glos k probíhající rozpravě. Předně chci požádat jak sociální demokracii, tak ODS, aby ze hry, kterou tady hrají, hry na spor, vynechaly komunisty. My v té hře skutečně nehrajeme, ani hrát nechceme. A proto tvrdím, že je zcela marné vyvracet všeobecně rozšířenou mystifikaci, nebo omyl, že tady byl komunismus. To ne, to skutečně nechceme hrát. Jen chci připomenout, že zatímco nám se hází za krk, že hrajeme mezi sebou jakýsi spor o to, jestli byl komunismus, nebo socialismus, tak to pořád je ještě lepší než vy mnozí, kteří mezi sebou hrajete spor o to, kdo měl pobrat nebo pobral větší provizi z jakého kšeftu. A to si myslím, že je rozhodující. Tužby občanů jsou úplně jiné než ty, o kterých tady hovoříme. Mnohých občanů! Tužby po práci, po práci, která by byla alespoň trošku slušně zaplacená, tužby po slušném bydlení, tužby po tom, aby unesli náklady na vzdělání dětí, a tak dále, a tak dále.

A poslední poznámka, abych dodržel čas. Nedá mi na konto diskuse, která se tady vede o panu Fejkovi a mnohých dalších a jejich příjmech a platech, platech manažerů státních a polostátních firem, platech vrcholových či středních úředníků státní správy. Já bych chtěl požádat pana premiéra, aby se zasadil o to, aby tyto příjmy a tyto platy byly - a teď kladu uvozovky dolů - zvýšeny - uvozovky nahoru - na úroveň platů poslaneckých. Tak by to bylo správně. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Než dám slovo panu premiérovi, ještě jedna faktická poznámka pana poslance Jiřího Koskuby.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Paní předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že pana premiéra ještě krátce zdržím, ale nedalo mi, abych vystoupil se třemi poznámkami zvláště k opakovaným projevům nového předsedy poslaneckého klubu ODS.

Tak prosím vás, já chápu, a jak jste zjistil, vím, že lidé s třicetitisícovým celkovým příjmem již velké daně neplatí, nicméně s veškerou úctou, v myšlenkách, že pro třeba čtyřčlennou rodinu žijící v Praze je třicetitisícový hrubý příjem zrovna velká sláva, tak to svědčí o tom, že o životě lidu prostého víte málo. Zřejmě i proto zvyšujete daně nepřímé, aby rodina, která tedy neplatí z 30 tisíc už daně, aby platila alespoň zvýšenou DPH. A to je třeba věc, která mně se nelíbí, a proto budu proti tomu hlasovat.

Bod druhý - tarifní mzdy. Prostřednictvím paní předsedající pane kolego, já jsem, byl jsem a doufám, že mi bude umožněno, abych do své penze byl lékařem. A je zvláštní, že když pomineme špičkové manažery, tak k nám zatím do státní nemocnice spíše přicházely jak sestry, tak kolegové z nemocnic, které nejsou státní, a přivítali alespoň tarifní plat. To je opět ze života prostého lidu, že tarifní plat je prostě lepší než v akciovkách. Pominu-li manažery těchto akciovek.

A třetí, poslední věc. Prosím vás, my se tady snad nebudeme dohadovat, zdali jsme byli v socialismu, nebo v komunismu. Já jsem opravdu rád, že je to za námi, i když to byl socialismus, byl to i socialismus údajně s lidskou tváří. Nicméně opět prostřednictvím paní předsedající poprosím předsedu poslaneckého klubu ODS -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, já vás musím upozornit, že vypršel váš limit určený na faktickou poznámku.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Omlouvám se, chtěl jsem říct, že noční jednání je přežitkem socialismu, které opakovaně navrhujete. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, děkuji za osvěžující debatu. Myslím si, že interpelace začnou být docela zajímavé, zcela zjevně z minulé schůze Sněmovny i z této schůze Sněmovny plyne, že dvojice Váňa - Nečas se stává stálicí této části programu schůze.

Já chci jenom říci, že přání k uzdravení pana poslance Váni jsem skutečně myslel vážně, protože vím, jaký je problém se zdravotním hendikepem, když člověk musí absolvovat schůzi. V žádném případě jsem nenarážel na to, že by vedle ruky spadl na hlavu. To je jeho interpretace. Já jsem měl na mysli mimochodem úplně jinou část těla. (Veselost zprava.) Ano, je to subjektivní dojem, protože já zpravidla pana poslance Váňu vidím zblízka, jenom když sedím tady a on stojí zády ke mně, a z toho plyne subjektivní dojem, že osobnosti pana Váni dominuje jiná část těla než zrovna hlava. (Potlesk zprava.)

Jsem také velice rád, že jsme se od kolegů poslanců, paní poslankyně Semelové a pana poslance Kováčika, dozvěděli, že opravdu to byl socialismus a že ke komunismu jsme teprve směřovali, jinými slovy, že před listopadem 1989 jsme se měli ještě na co těšit, a docela se nám tedy ulevilo, a jsem rád, že to tady řekl pan předseda Sobotka za nás všechny, že na toto těšení nedošlo.

Poslední věc, kterou jsem chtěl říci. Ano, já jsem se také z tisku dozvěděl o platu ombudsmana Českých drah. Samozřejmě, že tuto věc budu řešit. Já teď nechci porovnávat plat ředitele pražské zoo a pětinásobně vysoký plat v Českých dráhách, zda to například plyne z toho, že v zoo pan Fejk pracoval se zvěří, kdežto v Českých dráhách jako ombudsman s lidmi. To opravdu teď nechci spekulovat, ale opravdu je to věc, kterou se určitě pan ministr dopravy bude muset minimálně na můj pokyn zabývat.

A poslední věc. Opravdu si neodpustím, že děkuji panu poslanci Sobotkovi prostřednictvím paní předsedající, že mě z tohoto místa statečně vyzýval k odvaze. Zrovna od něho to sedí a zrovna od něho to beru. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V tuto chvíli již neregistruji žádnou přihlášku do rozpravy, takže se ptám, jestli se někdo do rozpravy hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Pan poslanec Miroslav Váňa navrhl vyslovit nesouhlas s odpovědí na interpelaci, takže ještě přivolám kolegy a nechám o tom hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP