(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, požádám ještě jednou pana premiéra o reakci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tady již vlastně dnes potřetí z tohoto místa opakuji, že opravdu případ ombudsmana Českých drah považuji za křiklavý případ, případ, který je těžko obhajitelný, těžko zdůvodnitelný. Řeknu velmi otevřeně, že nevím, co údajně měl říci pan ministr dopravy, co vy citujete. Já považuji za rozhodující to, co jsme si řekli v našem osobním rozhovoru já a pan ministr dopravy. Pan ministr dopravy vnímá tento problém velmi podobně nebo stejně jako já. Tato záležitost se bude řešit, protože tady opravdu míra zodpovědnosti podle mého názoru neodpovídá výši platu v této státní firmě. Čili o to se přít nemusíme a je úkolem pana ministra dopravy, aby tuto záležitost vyřešil.

Na druhé straně, mluví-li se tady trošku populisticky o platech ve státních podnicích nebo podnicích se státní účastí, pak je třeba se tázat, zda tato mzdová opatření, která jsou vyžadována v tuto chvíli panem předsedou Sobotkou, byla uplatňována v době, kdy on sám mohl tyto věci ovlivnit jako ministr financí v době, kdy Ministerstvo financí mělo zřizovatelské funkce v celé řadě firem. Když si vezmu namátkou jeden příklad, a to je vysoce postavený a tradiční sociální demokrat Jaroslav Tvrdík jako prezident Českých aerolinií a celá ta parta managementu Českých aerolinií, a podíváme se na odměny a platy, které brali v době, kdy byl ministrem financí a prvním místopředsedou vlády pan Bohuslav Sobotka, a především co s touto firmou udělali, že ji v podstatě pohřbili svou nekompetentností a neschopností, tak si myslím, že by si v prvé řadě měl pan poslanec Sobotka zamést před svým tvrdíkovským prahem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsme u druhé interpelace. Ta byla vylosována ve prospěch pana místopředsedy Lubomíra Zaorálka, který interpeluje předsedu vlády Petra Nečase ve věci výroku ministra ke kauze Diag Human.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní předsedkyně. Pane premiére, já mám další křiklavý případ z posledních dní. Já bych vám rád citoval slova, která v Houstonu 30. května řekl váš ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Týkalo se to kauzy mezi českým státem a společností Diag Human a zabavování českého majetku ve Vídni a možná i v dalších městech Evropy. Pan ministr řekl: "Budeme si muset zvykat na to, že soudy v Evropě nerozhodují podle názoru našich ministrů. Když něco prohrajeme, když něco šlohneme, musíme to také zaplatit."

Tenhle výrok pana ministra zahraničí není moc v souvislosti s tím, co zaznělo z úst právních zástupců státu a Ministerstva zdravotnictví. Ti, pokud jsem to správně četl, sdělili, že Česká republika nepovažuje arbitráž se společností Diag Human za pravomocně ukončenou a proti rozhodčímu nálezu ze srpna 2008 se česká strana odvolala a vyvolala přezkumné řízení.

Pro mě se teď samozřejmě nabízí otázka, v jaké souvislosti a vazbě je tento výrok pana ministra Schwarzenberga s tou pozicí prezentovanou právními experty za Českou republiku, jak je možné, že dochází ve výstupech k tak zásadní diferenci. Já vás ujišťuji, že kdyby tady dnes přítomen ministr Schwarzenberg, tak bych ho interpeloval osobně, nicméně vy jste premiér vlády a nesete za ni odpovědnost jako za celek, i za to, že v případě obhajoby státního zájmu mluví jedním hlasem.

Já se vás ptám, jak je možné, že muž na klíčovém postu takovýmto způsobem zpochybňuje pozici, která byla právně formulována ministry a právními experty.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla interpelace pana místopředsedy Zaorálka. Prosím pana předsedu vlády Petra Nečase o odpověď na ni.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já bych v prvé řadě chtěl vyjádřit přesvědčení, že výrok pana místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Schwarzenberga nebude mít žádný vliv na projednávání celé kauzy. Já ho považuji za výrok obecného charakteru, který se obecně týká rozhodování zahraničních soudů. Jsem přesvědčen, že se nevztahoval, protože byl pronesen během jeho služební cesty ve Spojených státech, na konkrétní kauzu.

Přesto mi ale dovolte z tohoto místa pronést jeden apel, a to nejenom apel na členy vlády, ale i na členy obou komor Parlamentu a především na opoziční poslance, kteří jsou vedeni nutkavou touhou za každou cenu za určitých okolností mlátit vládu v obrazném slova smyslu po hlavě.

Všichni víme, že tato záležitost je starší, že prošla většinou devadesátých let i posledním desetiletím bez ohledu na to, která vláda byla zrovna u moci, zda to byla vláda ODS, nebo ČSSD, že je to velmi zapeklitá věc. Ano, můžeme se bavit o tom, zda v polovině devadesátých let bylo správné to, že místo soudního řízení bylo zvoleno rozhodčí řízení, nicméně tehdy stál jeden právní názor proti druhému. Chci připomenout, že dokonce tato kauza je starší, než je Česká republika. A právě v souvislosti s těmi výroky, o kterých jsem tady mluvil - protože víme, že je založena na několika výrocích, na několika větách v konkrétním dopise tehdejšího ministra zdravotnictví Bojara - bych chtěl velmi apelovat na to, abychom se všichni vyjadřovali veřejně k této kauze nesmírně zdrženlivě. Je skutečností, že jakýkoliv silný nebo silácký výrok může být teoreticky použit v dalším právním sporu proti České republice, zazní-li z úst ústavního činitele, a řeknu to velmi otevřeně, například i místopředseda Poslanecké sněmovny je vysoce postavený ústavní činitel, nejenom člen vlády. Je jím i místopředseda Poslanecké sněmovny.

Mimochodem, to je i jeden z důvodů, proč považuji za velmi nevhodné, aby tuto kauzu, je-li právně živá, jestliže se tam stále rozhoduje, jestliže se v podstatě rozhoduje o nějakých slovech, která padla před více než dvaceti lety, aby ji projednávala ta nebo ona komora Parlamentu. To bych považoval pro naše zájmy za velmi nebezpečné, protože mohou zaznít některé informace, které mohou být použity proti České republice, protože pokud vláda sdělí například některé své právní pozice, je to věc, která může být velmi výhodně použita proti České republice. Zrovna tak výrok ústavního činitele na toto téma, který je třeba nepromyšlený, nevhodný, může teoreticky nepříznivým způsobem ovlivnit právní situaci České republiky v této kauze.

Chtěl bych velmi požádat a apelovat na všechny poslance, poslankyně, senátory, senátorky, ministra, aby se vyjadřovali velmi uměřeně. Jsem přesvědčen, že u těchto dvou případů, kdy nám bylo doručeno rozhodnutí zahraničního soudu, jde vždy o rozsudek v první instanci, proti němuž je přípustné odvolání. Tato odvolání připravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a budou namířena jak proti rozhodnutí soudu ve věci vykonatelnosti arbitrážního nálezu, tak proti rozhodnutí o exekuci. Věřím, že máme dostatečné argumenty, aby tato odvolání byla úspěšná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP