(16.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Myslím, že můžeme rovnou přejít do dalšího bloku, kterým jsou interpelace na členy vlády, které jsou až do 18 hodin. Máme tady seznam interpelací, které si vylosovali poslanci. První si vylosovala paní poslankyně Jana Černochová, pokud se nemýlím. Ministr Vondra je ovšem omluven, ten by měl být dle mého názoru v zahraničí. Nicméně vy stejně přečtete svoji interpelaci? Prosím, můžete se do toho pustit.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne. Já jsem chtěla poprosit jednak o stažení interpelace, která byla vylosována pod číslem 1 ve věci personálního stavu v Armádě České republiky, jednak o stažení interpelace pod číslem 30, kariérní řád Armády České republiky, z těch důvodů, které jste tady, pane místopředsedo, řekl, to znamená, že pan Vondra je v zahraničí. Bohužel nemohu tu interpelaci v tuto chvíli přednést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Škrtáme obě interpelace, které jsou staženy. Nyní bych požádal pana poslance Petra Hulinského, který také může buď přednést, nebo stáhnout svoji interpelaci ve věci letounů CASA. Záleží na něm. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Hulinský: Děkuji. Vážený pane předsedající, to je vždycky nemilá věc, když nám chybí vláda. Dneska nám chybí ve velmi hojném počtu. Svoji interpelaci přednesu, ale požádal bych o stažení dalších interpelací, a to na pana ministra Jankovského pod číslem 29, zkusím losování příští čtvrtek, a pod číslem 38 na pana ministra Vondru.

Co se týká mé interpelace vylosované pod číslem 2, chtěl bych jenom říci toto. Na 16. schůzi Sněmovny 28. dubna jsem pana ministra interpeloval ve věci nespolehlivosti letounů CASA a odstranění závad, které byly u nich zjištěny. Ve své ústní odpovědi mi pan ministr řekl - dovolte, abych nepřítomného pana ministra citoval: "Náčelník Generálního štábu dal lhůtu do konce dubna k odstranění těchto nedostatků. Za ty nedostatky odpovídá firma, která je dodavatelem oněch letounů i systémů s tím souvisejících pro Armádu České republiky, tedy a. s. Omnipol. A protože je dnes 28. dubna, tak já samozřejmě ještě nejsem s to dát vám podrobnou informaci, co se ke konci dubna přesně změnilo, resp. zda ty závady se podařilo odstranit. Ale samozřejmě připravujeme různé varianty postupů pro případ, že do konce dubna všechny tyto nedostatky odstraněny nebudou. Budeme vás o těchto variantách postupů informovat." To jsou slova nepřítomného pana ministra Vondry.

Proto jsem poměrně s překvapením zaregistroval, že firma Omnipol požádala o odstranění závad a nedostatků u letounů CASA z konce dubna do 15. června. Následně jsme se dozvěděli, že náčelník Generálního štábu rozhodl o tom, že letouny nejsou připraveny k nasazení v misi v Afghánistánu, a tudíž nebudou v tomto roce nasazeny.

Takže bych se rád nepřítomného pana ministra zeptal v uvedených skutečnostech na dvě otázky: Nedělá si Ministerstvo obrany z českých daňových poplatníků legraci? Pokud ano, vám to nevadí? Druhá otázka, kterou bych rád položil nepřítomnému panu ministru Vondrovi: Máme funkční vojenské dopravní letectvo, nebo drahé nové muzejní exponáty pro Vojenské letecké muzeum ve Kbelích? Na tyto dvě otázky předpokládám písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za přednesení interpelace, doufám, že bude písemně zodpovězena. Ukončíme tuto interpelaci s tím, že máme další. Pan poslanec Ivan Ohlídal bude interpelovat ministra Josefa Dobeše ve věci výsledků státních maturit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, státní maturity skončily, výsledky ještě nejsou kompletně známy, ale už se na průběh těchto maturit snesla význačná kritika především z řad studentů a učitelů. Studenti si především stěžují na nejednoznačnost a nesmyslnost některých otázek, spojených např. s českým jazykem, s literaturou atd. Výrazně kritizují také skutečnost, že v průběhu maturit byla upřednostněna forma před kvalitou obsahu. Já vím, že tyto názory sdílí i mnoho lidí z řad české veřejnosti.

Mě by zajímala jedna věc. Je jasné, že průběh těchto maturit musí být hloubkově a kriticky zhodnocen. Zhodnocení by nemělo být necháno jenom na CERMATu. Moje otázka zní: Jakým způsobem necháte provést hodnocení průběhu a výsledků státních maturit, aby bylo možno na základě tohoto vypracovaného hodnocení vyslovit závěry a případně nasměrovat státní maturity jiným směrem, případně změnit jejich obsah? Děkuji za vyjádření vašeho názoru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, přednesená interpelace zazněla. Požádám pana ministra Dobeše. Má k dispozici maximálně pět minut na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážený pane předsedající, vážený pane profesore, dámy a pánové, státní maturity, to je nepochybně konfliktní téma. Na státní maturity mohou být rozporuplné názory. Státní maturita, její podoba, její průběh, byla schválena v roce 2008 v Poslanecké sněmovně. Já jsem udělal jednu jedinou věc, že jako třetí ministr v pořadí jsem ji neodložil. Podstoupil jsem tu administrativně byrokratickou podobu, která byla schválena, a to proto, že jsem ve státní maturitě viděl velkou hodnotu. Viděl jsem, že je důležité nastavit poprvé od roku 1989 nějaký prvek měření kvality v uzlovém bodě.

My máme už první výsledky, které vycházejí a které dle mého soudu říkají, že jdeme správným směrem. Jestliže školy zareagovaly na podobu státní maturity tím, že nepřipustily 11 % studentů k maturitě, a v minulých letech to byla 2 až 3 %, od roku 2008 do roku 2010, tak je zde čtyřikrát přísnější laťka, kterou samy školy nastavily

Po ústních zkouškách profilových i centrálních máme vedle 11 % celkově už 16,3 % studentů, kteří neuspěli, takže je tu výrazně nastavena nějaká laťka, i když já s těmi studenty souhlasím, že není nijak výrazně ta lehčí verze nastavena. Ale kvalita některých středních škol je tak nízko, že na 100 školách z 1300 mají neúspěšnost větší než 30 %. To už dnes víme. Takže my dostáváme první parametry.

Já jsem oficiálně dopis od té studentky, kde se údajně podepisují další studenti, ještě nedostal. Já jsem si ho stáhl z webu a dnes jsem na něj zareagoval. Nejednoznačnost otázek - je tam uváděna jedna jediná, Bylo nás pět od pana Poláčka. Já vám mohu říci, že 87 % studentů na tuto nejednoznačnou otázku odpovědělo správně, kdo vypovídá v té ukázce. Samozřejmě, je možné o tom polemizovat, ale otázky prošly poměrně velkou odbornou kontrolou a sítem.

Co se týče toho, kdo bude vyhodnocovat. Vyhodnocuje CERMAT, ale vyhodnocuje ministerstvo. A já o výsledcích a vyhodnocení nejenom výsledků, ale i podobě a navrhovaných změnách budu informovat školy, učitele a žáky, ale i školský výbor v Poslanecké sněmovně.

My už dneska chystáme změnu a připravujeme změnu, a to, že to vrátíme do původní podoby. Nejdříve se bude začínat písemkou v dubnu, začátkem května máme výsledky použitelné pro vysoké školy a v květnu budou ústní zkoušky, tak jak se to všechny roky dělo a tak jak pro mě z nepochopitelných důvodů v roce 2008 se to změnilo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP