(17.10 hodin)

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, páni ministři, stav čerpání operačních programů je kritický a už v roce 2011 bychom mohli vracet do rozpočtu Evropské unie miliardy korun. V květnu Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo realokace z operačního programu Ministerstva školství, které však byly Ministerstvem školství rozporovány.

Vzhledem k tomu, pane ministře, že jste se dosud nezúčastnil výboru pro evropské záležitosti, kde jsme o operačních programech měli být informováni, využívám alespoň této krátké interpelace. Pokládám tedy otázku, jaký je současný stav čerpání operačních programů v gesci Ministerstva školství.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Dobeše.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, nejdříve k mé dvojnásobné neúčasti na tomto výboru, na rozdíl od školského výboru, kde jsem osobně sděloval na jaře čísla evropských fondů dvakrát jsem se nezúčastnil. Jednou jsem se omlouval pro nemoc, jednou jsem byl na inspekční cestě ke státním maturitám a byl jsem řádně omluven. Byl nabídnut první náměstek pan Hodinář, který je zodpovědný za evropské fondy. Já jsem respektoval, že toto bylo odmítnuto. Takže touto cestou je třeba se vyjádřit k vaší otázce.

Realokace z operačního programu vzdělávání pro konkurenci nebyla ani vládou schválena. Ministerstvo pro místní rozvoj říkalo, že v září je možné o této variantě uvažovat. My máme pravidelná setkání s Evropskou komisí. Dnešní den proběhlo setkání zástupců Ministerstva školství s Evropskou komisí ohledně vzdělávání pro konkurenceschopnost a opět bylo dnes potvrzeno Evropskou komisí, že není třeba realokace.

A teď vám zkusím říct čísla. Oba operační programy, Vzdělávání pro konkurenceschopnost i VaVpI - tady na tomto místě říkám, čerpání evropských fondů není ohroženo. Teď dám ta čísla. VaVpI, to je ten velký program, ty tvrdé peníze, to jsou ta velká centra excelence, tam není žádný problém, protože nyní nám Evropská komise schválila (nesrozumitelné) za 8,5 mld., v úterý byla velká sláva v Brně, kdy byl schválen CEITEC za 5,8 mld. A leží u pana komisaře Hahna v Bruselu dva projekty: ICRC a superpočítač v Ostravě, superpočítačové centrum. Celková alokace je 21 mld. My čekáme schválení těchto projektů, těch dalších zbývajících, do konce června. VaVpI nemá problém. Naopak. Já jsem dal zprávu i na MMR, že poptávka převyšuje nabídku, a pokud by se někde uvažovalo o realokaci, my bychom pro tyto projekty dokázali finanční prostředky využít, protože v září budeme mít 90 % prostředků zazávazkovaných, co se týče VaVpI.

Náročnější je Vzdělávání pro konkurenceschopnost, protože tam ty peníze tečou po statisících či milionech. Ale tady vám budu deklarovat, pro splnění pravidla M + 3 v roce 2011 jsme museli dle regulí certifikovat 3,1 mld. Kč. K 31. 5., což není ani půl roku, je certifikováno 2,2 mld., což je 73 %. Pokud půjdeme tímto tempem, tak na konci roku certifikujeme 4,3 mld., to znamená výrazně překročíme.

A teď čísla k tomu OP VaVpI celkově. V rámci výzev byly vyhlášeny výzvy za 40 mld. korun, což je 77 % z celkové alokace. Rozhodnutí k těmto výzvám pro tyto dotace jsou ve výši 28 mld., což je 54 %. A teď to nejdůležitější - příjemcům bylo proplaceno z toho Vzdělávání pro konkurenceschopnost 12 mld., což je 22 %. Tento program výrazně akceleroval. Můj dík patří Ministerstvu financí, které nám umožnilo mimořádné certifikace. Certifikace byly původně půlroční, my dnes máme čtvrtroční certifikace a to výrazně zrychlilo věci.

Možná je dobré říci aktuální zprávu, která je v tomto programu, to jsou šablony - možná víte - šablony pro základní školy v objemu 4,5 mld., které jsou vyčerpány z 80 % a velmi rychle se čerpají školami a my máme povoleno a schváleno čerpání pro střední školy, šablony, což je v tuto chvíli velice důležité, a tam je objem 1,5 mld.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A to je vše? Ne. Paní poslankyně doplní.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já bych chtěla jenom poděkovat za informaci. Budu ráda, když pan ministr navštíví evropský výbor, kde je poměrně více času, abychom se mohli o těch projektech trochu lépe pobavit. Já chápu, že tady je na to krátký čas. Jak jsme o tom již mluvili předtím, budu určitě ráda, když se o tom ještě pobavíme. Vím, že na podvýbor operačních programů přijde pan první náměstek, na podvýbor výboru evropských záležitostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Končíme interpelaci. Požádám pana poslance Václava Klučku, který chce interpelovat nepřítomného Jana Kubiceho.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, nemohu říkat páni ministři. Mně se to tady líbí na těch interpelacích čím dál víc. Skvělá nálada. Dokonce dnes se zapojila i koalice velmi dobře do interpelačního procesu, a ministr Kubice nikde. Možná to je osud, že vždycky ve čtvrtek nemá čas, nebo je v Bruselu nebo kde. Já si jenom přeji, aby příští týden na jednání této Poslanecké sněmovny už ten čas konečně našel.

Otázka je podle mě velmi jednoduchá, ale zároveň záludná. Radek John, jeho předchůdce, slíbil ve výboru pro obranu a bezpečnost, že nemusíme mít vůbec žádné obavy z rozpočtu na rok 2012, protože on zajistí a může nám to slíbit už v únoru, že rozpočet bude oproti roku 2011 o půl miliardy vyšší.

Tak já se vás chci, pane ministře Kubice, zeptat: Jste téhož názoru? Opravdu bude o půl miliardy vyšší rozpočet Ministerstva vnitra? Nebo máte stejné zprávy jako já, že budeme zápasit s dalším snížením? A pokud máte tyto stejné zprávy, tak mi řekněte, jak se připravujete na rozpravu, na prosazování požadavku vnitřní bezpečnosti do rozpočtu roku 2012 s ministrem financí. To je ta otázka, na kterou bych chtěl znát odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Předpokládám, že pan ministr vám písemně odpoví. Interpelace tím pádem končí.

Patnáctá interpelace paní poslankyně Semelové byla stažena, takže rovnou pokročíme k interpelaci šestnácté, to je Jan Čechlovský, který měl interpelovat bohužel také nepřítomného ministra Tomáše Chalupu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, ctěná Sněmovno, já budu také rychlý. Vzhledem k tomu, že se pan ministr Chalupa omluvil z jednání, stahuji svoji interpelaci nejen k číslu 16, ale i 26, a protože tady nebude ani pan ministr Kocourek, tak následně i své interpelace 42 a 47. Budu je konfrontovat, až tady budou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď sdělím, že pan poslanec Novosad také stáhl svou 17. interpelaci, takže další je pan poslanec Jan Pajer. Mohl by interpelovat v nepřítomnosti pana ministra Vondru.

 

Poslanec Jan Pajer: Vážený pane předsedající, já to také nebudu zdržovat a svoji interpelaci stahuji. Omluveného pana ministra budu interpelovat, až tu bude.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, v pořádku. Pan poslanec Antonín Seďa stáhl svoji interpelaci na ministra Drábka. Pan poslanec Jiří Šulc stejně tak stáhl interpelaci na Martina Kocourka, takže na řadě je 21. interpelace, pana poslance Davida Kádnera, který chce interpelovat Jiřího Pospíšila, který je omluven. Ano, je omluven, je v zahraničí. Takže pan poslanec Kádner může interpelovat, aspoň přednést svoji interpelaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP