(17.30 hodin)
(pokračuje Konečná)

Zda došlo k jednání mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy na téma zrušení zpoplatnění dálnice D1, případně s jakými výsledky. A samozřejmě na to, jaký on sám má na to názor. Myslím si, že je to totiž jeden z nejlepších a nejlevnějších nástrojů, jak zabránit dále znečišťování území moravskoslezské aglomerace, protože ve chvíli, kdy nás to nic nestojí, pouze jeden technický akt ze strany Ministerstva dopravy, mohli bychom dojít k tomu, že nám to přinese velké výsledky. Proto nevymýšlejme vymyšlené a zkusme udělat to, co je jednoduché, levné, ale občanům opravdu pomůže.

Děkuji za písemné odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže to bude písemné. Teď sdělím, že pan poslanec Čechlovský svou interpelaci stáhl, tu 26., stejně tak učinil i pan poslanec Antonín Seďa. Paní poslankyně Dana Filipi už zřejmě tuto interpelaci přednesla - no, není tady v každém případě, takže ji můžeme také přeskočit. Pak je tady pan poslanec Hulinský, ten stáhl svou interpelaci, stejně tak paní poslankyně Černochová. Další na řadě je pan poslanec Ivan Ohlídal. Ovšem ten tu není, takže toho taky rušíme.

Pan poslanec Jiří Paroubek může vystoupit v interpelaci znovu na Jana Kubiceho. Takže 32., prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, kdo si počká, ten se dočká.

Pane ministře, po svém nástupu do čela resortu vnitra jste odvolal všechny stávající náměstky ministra a obratem jste jmenoval jediného nového náměstka, svého bývalého parťáka z ÚOOZ Jaroslava Hrušku, s nímž jste vytvořili před volbami v roce 2006 na základě hospodských drbů, pomluv a informací mafiánů tzv. Kubiceho zprávu, z níž se ani jedno podezření neprokázalo. Existuje zde navíc závažné podezření, že celé akci předcházela mezi Hruškou a Vlasem na jedné a Tomášem Pitrem na druhé straně domluvená domácí prohlídka u tohoto zločince, tak aby se do rukou tehdy vámi řízeného útvaru dostaly právě ony "informace", které pak sloužily těsně před volbami k dehonestaci jak mojí osoby, tak ČSSD jako celku. Fakt, že další váš bývalý parťák a parťák Vlase s Hruškou Luděk Žákovec pak začal pro zločince Pitra dokonce pracovat, to jen potvrzuje.

Uvítal jsem vaši informaci o tom, že nehodláte učinit nabídku ke spolupráci na Ministerstvu vnitra Hynku Vlasovi, vašemu parťákovi z dob, kdy jste v boji proti sociální demokracii zavírali společně nevinné lidi, jako například Věru Jourovou, a následně společníkovi v detektivní agentuře SUB S.A., jež získala za podivných okolností zakázku od Ministerstva dopravy, konkrétně od odboru Ministerstva dopravy, který má na starosti projekt Galileo, na němž se má vaše rodinná detektivní agentura podílet.

Chci se vás dotázat, kdo z vašich bývalých spolupracovníků z útvaru ÚOOZ již pracuje z vaší iniciativy ve vedoucích funkcích na Ministerstvu vnitra a kdo ještě bude v nejbližší době následovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak interpelace zazněla, její osud bude písemná odpověď. A teď pan poslanec Jan Chvojka stáhl svou interpelaci a 34. je Václav Klučka, který bude interpelovat přítomného ministra Miroslava Kalouska ve věci fotovoltaiky. Prosím, pane poslanče, máte prostor.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já jsem si včera stáhl z Aktuálně.cz zprávu, která má název Kalousek volá do boje. Solární arbitráže ohrožují stát. Já s tím naprosto souhlasím. Chci se jenom ubezpečit, že tento názor je skutečně ten, který ministr Kalousek má prozkoumaný, má zanalyzovaný a ví, o čem mluví. Ve zprávě se taky uvádí, že se bude touto záležitostí zabývat kabinet, mělo to být včera, nevím, jestli vláda proběhla, předpokládám, že nikoliv.

Já bych jenom poprosil pana ministra, kdyby nás trošku zasvětil do své studie o tom, co Českou republiku v zahraničních arbitrážích čeká. Naprosto souhlasím s tím, že toto je výrazné riziko nejen rozpočtové, ale riziko i bezpečnostní. Prosím, jestli se může k tomu vyjádřit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, požádal bych pana ministra Kalouska, který má na to pět minut.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za otázku i za slovo.

Chtěl bych poděkovat editorům bulvárních novin, pane poslanče, že mi nevložili do úst třeba "Do zbraně!" nebo "Na stráž!". Já jsem nikdy nezvolal Do boje!, já prostě jenom tak jako v desítkách jiných případů, kdy kde kdo ať už důvodně či nedůvodně chce využít mezinárodních smluv o ochraně investic a žalovat Českou republiku o náhradu za tu či onu škodu, a podobných arbitráží vede Ministerstvo financí léta, desítky ročně, není to nic nového, tak jsem přesto musel zareagovat na podání z 15. dubna dvou investorů francouzského státního občanství i národnosti, kteří poměrně výrazně nainvestovali do fotovoltaického ráje v České republice a cítí se poškozeni zákonem o srážkové dani, která vrací návratnost z fotovoltaických investic do rozumných rozměrů. Vzhledem k tomu, že to podali dva investoři, nicméně v loňském roce jich petici podepsalo asi 850, tak musím počítat s tím, že teoreticky všech těch 850 se nějakým způsobem bude snažit využít našich mezinárodních smluv o ochraně investic, o čemž, upřímně řečeno, svědčí poměrně houfná přeregistrace celé řady domácích investorů, kteří se přeregistrovávají do zahraničí, aby mohli jako zahraniční investoři zneužít, nikoli využít těchto dohod.

My jsme celkem v klidu, naše právní pozice je pevná, ale to neznamená, že situaci můžeme podceňovat. To znamená, skutečně objem předpokládaných žalob může znamenat teoreticky při prohře poměrně velké rozpočtové i bezpečnostní riziko. A abych to riziko eliminoval, navrhuji vládě poměrně mimořádný postup. Ne přesně podle zákona o veřejných zakázkách, protože ten úplně nejlevnější právník nemusí být vždycky ten nejkvalitnější právník a tady půjde o velké peníze a chci sestavit skutečně velmi kvalitní právní tým, který ochrání zájmy České republiky před těmito účelovými žalobami.

Toť vše. Prostě se jenom připravujeme na agresivní žaloby a jsme připraveni jim čelit. A abychom jim mohli čelit, tak na to potřebuji kvalitní právníky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To stačí panu poslanci Klučkovi? Vypadá to, že ano. Takže můžeme ukončit interpelaci a paní poslankyně Konečná opět osloví nepřítomného, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážení zbývající ministři, kolegyně a kolegové, já jsem se chtěla pana ministra zcela reálně zeptat na to, protože věřím, že není jenom mediálním klišé, že s jeho změnou nepřišla změna na ministerstvo, protože je toto ministerstvo dále řízeno superguru, guru nebo jak mu dneska říkáme, panem kolegou Bártou, ale že má i svůj vlastní názor. A proto jsem se ho chtěla zeptat na názor na dopravní koncepci v Moravskoslezském kraji. Protože to byl právě pan ministr Bárta, který zastavil poměrně strategické stavby pro Moravskoslezský kraj, vyňal je ze své koncepce a de facto je nechal zakonzervovat. Jedná se jak o silnici I/11 vedoucí z Ostravy na Opavu, tak se jedná o tzv. prodlouženou Rudnou, která by nám mohla velmi výrazným způsobem pomoci také s odvedením dopravy z centra města Ostravy. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP