(17.50 hodin)
(pokračuje Klučka)

Nevím, opravdu nevím, kdo hradí úkony související s transfuzí krve, z kterého to účtu pojišťovny platí vlastně tyto věci, nevím, jak se z té krve nebo z té plazmy stane zboží, se kterým se obchoduje v systému zdravotní péče a řekněme v té České republice. Protože já jsem žil v domnění, že když dávám krev příslušné nemocnici, tak ji mám právě pro tu nemocnici, nebo myslím si, že by měla této nemocnici víceméně sloužit, protože chci, aby tam zůstala. To je třeba mé vědomí, já to ale ovlivnit v žádném případě nemohu.

Protože celá ta kauza kolem zpracování plazmy v Diag Human odkryla vážnost tohoto problému a já musím říci, že ta nejasnost prostě s tím, jak se nakládá s tímto materiálem, tady opravdu existuje několik let, tak se ptám: bude toto někdo řešit?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Hegera. Tak prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, v České republice jsou všechny odběry krve a plazmy prováděné ve zdravotnických zařízeních transfuzní služby bezplatné. Ministerstvo zdravotnictví v dlouhodobé spolupráci s Českým červeným křížem podporuje bezplatné dárcovství a díky tomu je Česká republika v této oblasti plně soběstačná.

S krví jako se zbožím se obchodovat nesmí. Česká republika stejně jako ostatní země je vázána Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti z roku 1997 a ta stanoví, že lidská krev nesmí být zdrojem finančního prospěchu ani pro dárce, ani pro zdravotnická zařízení. Veškeré převody transfuzních přípravků vyrobených z krve mezi zdravotnickými zařízeními jsou realizovány pouze za ceny pokrývající nutné náklady, a to jsou náklady na vyšetření dárce, na odběr a na zpracování této suroviny. Za krev samotnou jako surovinu se neplatí. A pokud jde o ty náklady, tak ty nejsou malé, protože zpracování je prováděno za podmínek, které prakticky odpovídají podmínkám pro farmaceutické výrobce. A tu cenu, která takto na té krvi vzniká a za kterou se také z transfuzních stanic předává nemocnicím, které ji potřebují, za tu platí zdravotní pojištění plné úhrady v té ceně, která odpovídá reálným nákladům.

Princip dobrovolnosti je zavedený z důvodů jaksi etických, protože to je věc, která je svým způsobem charitativní. Ale je nutno férově říci, že je to věc, která se ukázala být jako velmi praktická, protože lidé, kteří krev dobrovolně dávají, tvoří zcela jinou populaci, než jak se ukázalo z dřívějších dob lidé, kteří ji dávali komerčně, kdy to bylo ještě možné, a tito lidé byli podstatně rizikovější. Ne všechna vyšetření, která se provádějí, jsou stoprocentně spolehlivá a v některých raných stadiích krev může opravdu být infikována jak viry typu hepatitidy, tak bohužel i viry AIDS a absolutní bezpečnost v této oblasti neexistuje. Z toho důvodu tedy většina států v civilizovaném světě dělá tuto politiku. Ta politika je mimo jiné regulována doporučením Rady Evropy 95/14.

Já se domnívám, že váš dotaz byl učiněn v souvislosti s kauzou Diag Human a že vlastně měl být položen způsobem, kde se tedy vzalo těch 10 mld., kteroužto cenu Diag Human požaduje. Musím k tomu říci, že ta regulace se týká dárců a zdravotnických zařízení, která krev poskytují. Existuje ještě nad tím jeden stupeň firem, které krev zpracovávají na složitější deriváty, než je běžná erytrocytární masa např. pro transfuze. Z krve se vyrábí kromě bílkovin typu albuminů a dalších celá řada preparátů, jako jsou faktory proti srážení nebo pro srážení krve. Ta výroba je extrémně náročná a tam již ceny těch preparátů regulované nejsou, čili tam už se to dostává do úrovně farmaceutického průmyslu, který je lukrativní jako jiné sféry farmaceutického průmyslu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, odpověď vlastně stačí Václavu Klučkovi. V této chvíli je 17.56 hodin. (K řečnickému pultu přichází poslankyně Konečná.) Podle jednacího řádu poslední interpelace může být podána v 17.55 hodin. Je mi to líto, není v tom nic osobního, jenom přesně cituji jednací řád. Mám-li ho tedy dodržet, tak vlastně už vám bych neměl dát slovo. Tak se omlouvám.

Děkuji všem, kdo byli tak vytrvalí, že vydrželi až skoro do 18 hodin. Vyčerpali jsme pořad, a tím pádem mohu ukončit dnešní jednací den.

Jenom vám sdělím, že zítřejší program začne v 9 hodin ráno. Jsou tam tuším pevně zařazené body: protikomunistický odboj, veřejné zdravotní pojištění. Takže tím se začneme zabývat zítra ráno. Přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP