Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. června 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 162 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Oznamte mi zároveň, kdo má kartu náhradní.

Já vás mezitím seznámím s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají Vojtěch Adam, Jan Bureš, Milada Emmerová, Jan Farský, Martin Gregora, Jan Hamáček, Pavel Hojda, Stanislav Huml, Petr Jalowiczor, Radim Jirout, Kateřina Konečná, Jaroslav Krupka, Adam Rykala, Jan Smutný, Josef Smýkal, Pavel Staněk, Igor Svoják, Ladislav Šincl, Jaroslav Škárka, Milan Šťovíček, Roman Váňa, David Vodrážka, Miloslava Vostrá.

Z členů vlády se omlouvají Josef Dobeš, Martin Kocourek, Jan Kubice, Jiří Pospíšil, Karel Schwarzenberg, Radek Šmerda, Alexandr Vondra.

Pan kolega Smutný je tady, takže škrtáme jednu omluvu.

Dámy a pánové, na dnešní jednací den máme pevně zařazené body 4, je to sněmovní tisk 204, a bod 2, sněmovní tisk 325, bod 26, sněmovní tisk 211 a bod 54, sněmovní tisk 209. Poté budeme případně pokračovat dalšími body z bloku zákonů ve druhém čtení.

Ještě předtím, než přistoupíme k projednání prvního dnešního bodu, hlásí se o slovo pan poslanec Jan Vidím.

Paní kolegyně Dana Filipi se hlásila k pořadu schůze.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Paní a pánové, dneska je tu tedy extrémní hluk.

103.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Rád bych vás seznámil s výsledkem druhého kola první volby dvou členů Rady České televize volených na šestileté volební období, která proběhla včera v odpoledních hodinách.

Bylo vydáno 129 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 128 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro Michala Jankovce 95 hlasů, Daniela Nováka 24 hlasy, Jaromíra Ostrého 4 hlasy a Jiřího Závozdu 90 hlasů. Konstatuji, že ve druhém kole byli zvoleni pánové Michal Jankovec a Jiří Závozda, a tím tato volba končí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji předsedovi volební komise, panu poslanci Janu Vidímovi. Nyní se budeme věnovat pořadu schůze. Paní poslankyně Dana Filipi chce vznést svůj návrh.

Oznamuji, že paní poslankyně Halíková má náhradní kartu číslo 10.

Paní poslankyně Dana Filipi má slovo.

 

Poslankyně Dana Filipi: Dobré ráno, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych navrhla -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid v jednacím sále! Bavíme se o návrhu schůze. Myslím, že všem nám bude vhod, když budeme vědět, jaký návrh zazněl a co budeme vlastně dnes projednávat. Věnujte pozornost paní poslankyni Filipi. Děkuji.

 

Poslankyně Dana Filipi: Dovolte mi, abych navrhla jednu změnu programu. Prosila bych přeřadit bod číslo 19, sněmovní tisk 205, na úterý za pevně zařazené body. Důvod je ten, že jediný předkladatel, což je pan kolega Pavel Staněk, je dnes řádně omluven a tento bod by měl dnes přijít na pořad jednání. Proto vás jeho jménem prosím o přeřazení na úterý. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je prosím nějaký další návrh k pořadu schůze? Není.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Filipi, která žádá, aby Poslanecká sněmovna souhlasila s tím, že bod číslo 19, sněmovní tisk 205, druhé čtení, byl pevně zařazen na úterý příští týden, tedy 14. června, za pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 75. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 75, přítomno 123, pro 92, proti 2. Návrh byl přijat, a tím jsme rozhodli o pořadu schůze.

 

Nyní přistoupíme k projednávání prvního dnešního bodu. Tímto bodem je

4.
Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy
a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje
a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb.,
o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o protikomunistickém odboji)
/sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Prosím, aby tento návrh uvedl pan poslanec Petr Tluchoř za ostatní navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, krásné dobré ráno vám přeji. Dovolte mi, abych uvedl projednávání tohoto bodu. Musím říci, že jsem velmi rád, že jsme se po té dlouhé době několika let dostali při projednání -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče, nerada přerušuji kohokoli, komu bylo uděleno slovo, ale není možné tolerovat to, aby ve Sněmovně nebyla věnována pozornost mluvčímu. Opakovaně všechny žádám, aby cokoli, co se netýká projednávaného bodu, přenesli mimo jednací síň. Děkuji.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji velmi pěkně, paní předsedkyně.

Jsem velmi rád, že po tak dlouhé době několika let se dostáváme k projednávání tak vážného, byť možná jen morálně důležitého zákona pro naši společnost, pro účastníky třetího odboje. Chci vás poprosit o podporu tohoto zákona. Pevně věřím, že práce odvedená ve výboru bude slavit úspěch a případné pozměňovací návrhy, které padnou zde při tomto druhém čtení, budou ku prospěchu této normy, protože si opravdu myslím, že je to zásadní dluh, který máme vůči účastníkům třetího odboje. K jeho splacení, doufám, konečně v této chvíli dojde. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Petru Tluchořovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázalo k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 204/2 a 204/3. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost, pana poslance Jana Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost se předmětnou materií zabýval 25. května letošního roku a přijal následující usnesení.

Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji), ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Tento komplexní pozměňovací návrh je uveden v tisku 204/2, který máte k dispozici na svých lavicích.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Zpravodajkou ústavněprávního výboru je paní poslankyně Karolína Peake. Prosím tedy o její stanovisko.

 

Poslankyně Karolína Peake: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zákon o protikomunistickém odboji byl projednán v ústavněprávním výboru. Ústavně právní výbor přijal komplexní pozměňovací návrh, který máte všichni k dispozici. Prosím a doporučuji, aby návrh zákona byl schválen ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji zpravodajce ústavněprávního výboru a otevírám obecnou rozpravu. První do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Viktor Paggio. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážené dámy, vážení pánové, paní předsedkyně, já vím, že jsme ve druhém čtení, ale přesto si neodpustím kraťounký exkurs do, tuším, 13. schůze v únoru tohoto roku, kdy jsme se od kolegů z extrémní levice dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Mimo jiné od paní Semelové, že místo hrdinů, kteří se postavili totalitnímu režimu, bychom měli ocenit hrdinné pohraničníky, kteří strážili frontu socialismu a míru před zlými kapitalisty a kriminálníky. Od pana Grebeníčka poté, že první a druhý odboj byly vedeny ve válečné době, zatímco třetí odboj v době míru, a proto nemůže být uznán. Já si myslím, že oba nám tak nevědomky připomněli, proč je uznání třetího odboje tak důležité. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP