(9.30 hodin)
(pokračuje Grospič)

(Stále k poloprázdnému sálu poté, co odešli poslanci ODS, TOP 09 a VV.) Je potřeba klást si otázky, zda lidé, kteří se dopouštěli této činnosti, kteří mají být tímto zákonem oslavováni, nenaplňovali skutkovou podstatu vlastizrady, a jak by proti takovýmto lidem bylo postupováno v jakékoli jiné zemi světa včetně oněch proslulých západních demokracií, na něž se dnes v návrhu zákona odvoláváte.

Třetí odboj nebyl reprezentován vládou v exilu, neměl vlastní bojující armádu ani vojenskou podporu cizích států. Skupina poslanců Federálního shromáždění, kdysi klub KDU a Ing. Lux se svým kolektivem, podala už 14. listopadu 1991 návrh na vydání zákona o protikomunistickém odboji. Návrh nebyl schválen. Jeho obsah však má význam právě pro onu podstatu pochopení antikomunistické posedlosti, kterou dnes je zachvácena znova Česká republika právě v souvislosti s neschopností zvládnout aktuální současné problémy, sociální problémy v České republice a narůstající odpor s touto vládou.

Uzákoněním odporu proti režimu jako odboje by se znevážil nejen skutečný odboj statečných vlastenců, který byl veden za existenci našeho státu a národa, ale byl by také znevážen podstatný kus historie a historické pravdy o dějinách naší České republiky.

Možná je symbolické, že demokracie dnes lidem v České republice příliš neříká a že neříká ani ono slovo demokracie řadě vládních poslanců. Kdyby tomu tak bylo, pak by se nemohlo stát, že tento týden zde na půdě Poslanecké sněmovně v úterý zazněla slova předsedkyně ústavněprávního výboru paní Karolíny Peake, která řekla - cituji: "To jsem zase jednou omylem řekla pravdu, proč se chceme sejít jako poslanecký klub, proč chceme jako poslanecký klub pauzu. Všichni včetně členů ústavněprávního výboru za sociální demokracii věří, že nás tlačí čas v zákoně o třetím odboji. Nebudu to už rozmazávat. Beru zpět svoji žádost, beru zpět svou žádost o pauzu na kluby. Ano, podotýkám, o pauzu na kluby. Nebude tedy zasedat ústavněprávní výbor. Odešlu všechny, kteří na tento výbor byli pozváni, zpět." Ústavněprávní výbor se po skončení poslanecké schůze sešel, aniž o tom byli vyrozuměni poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Můžu si klást otázky, nakolik věrohodně o to stála paní poslankyně Karolína Peake a nakolik se hodilo, aby komunističtí poslanci nemohli být přítomni schůzi ústavněprávního výboru. Nic na tom nezmění skutečnost, že možná paní předsedkyně výboru v době, kdy už byl tento sál poloprázdný, byla dávno ukončena schůze Poslanecké sněmovny, zde od mikrofonu řekla, že by se přece jenom mohl ústavněprávní výbor sejít.

Vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona o protikomunistickém odboji se snaží vytvořit hrdiny doby minulé, glorifikovat tváří v tvář narůstajícím hospodářským problémům nové hrdiny, kteří možná ve své podstatě, jako v případě Mašínů a jiných lidí, byli sprostými vrahy. Možná, že v této souvislosti je právě symbolické, že by měl být projednán tento zákon dnes a že by jim také v té nadcházející velice tíživé situaci mělo být přilepšeno na jejich důchodech, právě tváří v tvář tomu, že je kráceno na důchodech jiných.

Možná že je vhodné zopakovat zde také jiná slova, která učinil předseda vlády na pohřbu jednoho člena ze skupiny vrahů Mašínových Milana Paunera: Za svobodu je právo bojovat jakýmikoli prostředky. Domnívám se, že vezmeme-li tato slova v potaz, tak i dnes má občan legitimně bojovat za svobodu, právo a hrdost. Lidé bránili s přesvědčením svou zem v celé poválečné historii. Někteří lidé, kteří se s tím neztotožnili, vyjadřovali proti tomu nesouhlas. Jestliže se dopouštěli někteří lidé protiprávního jednání, jestliže se dopouštěli trestných činů proti lidskosti, nedemokratických principů, nechť tyto věci posoudí justice. Obávám se, že příliš důkazů nemáte. Rychlost a bystrost dnešní justice i dvou inkvizičních úřadů ukazuje, že nemáte argumenty. Vytvořit si je přijetím nového zákona je zcela nepřijatelné.

Možná že chcete zastrašit společnost, možná že chcete vytvořit takový předpoklad, kdy skloní hlavu nejen opozice, ale zejména komunisté. Možná že se vám to zčásti může dařit. Ale Komunistická strana Čech a Moravy vždy respektovala právní řád České republiky. A přestože s řadou věcí nesouhlasíme, budeme jej respektovat i nadále. Budeme hájit i základní demokratické principy. Navrhovaný zákon o třetím odboji, o tzv. protikomunistickém odboji, je plivnutím do tváře všech poctivých lidí.

Dovolte, abych navrhl zamítnutí tohoto zákona. Komunistická strana Čech a Moravy hlavu před vámi neskloní. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Marta Semelová. Ale předtím jsou ještě tři faktické poznámky. První z nich je pan poslanec Jan Husák, poté Viktor Paggio a Marek Benda jako třetí.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, že pan Grospič neskloní hlavu... mě to nutí k tomu, abychom hlavu zvedli a ohradili se proti jeho návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

Pan Grospič nás tady v úvodu zahltil jakousi statistikou účelově vybraných komodit, jejich zdražení. Mrzí mě vždycky, že k tomu nepřidá statistiku z doby vlády komunismu o délce front na banány, na pomeranče, na toaletní papír, na pračky, na televize. Bylo by to spravedlivé. Rovněž nesdělí, za kolik platů si koupil tyto běžné věci, jako je pračka, a kolik si jich může koupit dnes z jednoho nebo dvou platů. Takže vždy zavádějící slova.

Musím se ohradit proti tomu, když tady hovořil o třetím odboji jako odboji, který byl řízen západními centrálami. Měl jsem pocit, že se vracíme do doby, kdy toto byly jejich hlavní argumenty.

Já si nedovedu představit, kdyby naše moderní společnost se chovala tak, jak se chovali komunisté v 50. letech, v dnešní době. Myslíte si, soudruzi, že byste seděli v této Sněmovně? Pokud by to bylo tak jak za vás, tak s každým takovým, kdo se nějakým způsobem snažil opozičně vyjádřit, jste zametli tak, že skončil ve vašich kriminálech. Nedívali jste se na to, že to byli rodiče od dětí, že to byli živitelé rodin, že to byli živnostníci, kteří zaměstnávali další zaměstnance. Okradli jste je a nechali jste je splácet půjčky za to, co jste jim ukradli. Nehovořím o řadě lidí, kteří byli vlastenci (předsedající upozorňuje na čas)... pardon, už to dokončím.... kteří byli vlastenci a vy jste je zavírali do kriminálu. Styďte se! Nezbývá, než odejít z tohoto sálu. (Potlesk skupinky přítomných stojících poslanců z pravé části Sněmovny.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka pana poslance Jana Husáka. Další faktická poznámka pan poslanec Viktor Paggio. Po něm faktická poznámka Marka Bendy, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika.

 

Poslanec Viktor Paggio: Já bych chtěl poděkovat panu Grospičovi za fascinující exkurs do cen. Velmi mě zaujalo mléko 15,4 % a kakao 16,3 %. Rád bych zde zmínil právě tu kupní sílu. A faktem je, že ekonomie komunistům nikdy moc nešla. Kupní síla českého obyvatelstva se samozřejmě zvýšila. Průměrný český občan si za svůj průměrný plat v dnešní době koupí víc rohlíků, víc televizí, víc toaletních papírů, víc kakaa a víc mléka, než tak bylo před rokem 1989.

Také bych se rád vyjádřil k tomu druhému číslu, které zaznělo, a to je, že 80 % lidí nesouhlasí s touto vládou. Prosím vás, to je právě ta nádhera, že se může dělat tento průzkum, že ti lidé můžou říct, že s tou vládou nesouhlasí. Dovedete si představit tento průzkum před rokem 1989? Jak by asi dopadl? Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Viktor Paggio. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP