(9.40 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové - já se nenechám zatáhnout do této diskuse s poststalinskými poskoky komunistické strany a prosím, ať jsem klidně žalován u mandátového a imunitního výboru. Já jsem se chtěl jen ohradit ostře proti tomu, že ústavněprávní výbor nebyl svolán řádně. Byl svolán řádně, byl svolán předem, bylo to oznámeno jak v usnesení výboru, tak SMS zprávami, tak tady odsud na mikrofon.

Takže prosím, lžete si o minulosti, jak chcete, já s vámi do této diskuse nejdu, protože pro mě nejste v tomto směru partnery. Ale nelžete o tom, co se děje teď a tady!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Nyní další faktická poznámka, Stanislav Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych potřeboval několik faktických poznámek, protože tady zaznělo několik vážných údajů. Kdyby předsedkyně ústavněprávního výboru tady ve Sněmovně na stenozáznam, tak jak jsem četl, neřekla, že nebude ústavní výbor, že ho odvolává, tak bych se samozřejmě nepřel. Ano, já jsem řekl, předtím byl řádně svolán. Ale výbor byl odvolán tady odtud. Následné upozornění, že se sejde znovu, už neproběhlo.

Byl bych kategorický těch soudů právě z hlediska úcty k demokracii, abych říkal: vy pro mě někdo nejste partner.

Ano, můžeme se ohrazovat proti sobě navzájem, řekl bych svému prvému předřečníkovi. Ale víte, pokud se skutečně páchalo násilí a křivdy, tak určitě by bylo odsouzeníschopné. Ale nechť tedy oba úřady, které jste si vytvořili, je odhalí a nechť ženou viníky k odpovědnosti. Ale vy nemáte prostě argumenty. Kromě dvou tří lidí, které jste potom v tichosti museli pustit, jste vlastně nikomu nic neprokázali.

A k otázce banánů - byl jsem nedávno v jednom hypermarketu a právě jsem si chtěl koupit banány. Bylo mi řečeno: Teď nejsou, protože vlastník hypermarketu si nepřeje, aby vzhledem k nepříznivé ceně těchto banánů teď se dávaly na trh.

A jenom takovou malou doušku na konec. Ony dnes ty banány stojí možná méně, ale brambory stojí podstatně více. (Potlesk poslanců KSČM)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak faktická poznámka nyní pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dámy a pánové, paní předsedkyně, dobrý den. Mně v této chvíli, v této fázi debaty nezbývá, než říci, že po tom všem, co jsem v životě prožil a dodnes prožívám, po tom všem, co se mně a mé rodině, mému okolí, mým přátelům přihodilo za posledních téměř 56 let, co jsem na světě, než říci spolu s klasikem, a tak by ta diskuse mohla vypadat: Sice nesouhlasím ani s jedním ze slov, která tu říkáte, ale udělám všechno proto, abyste je - a já dodávám bez emocí v prostředí klidném - mohl také říci.

Co se týká cen, front a platů, které tady pan kolega Paggio například zmiňoval - ano, ono průměrné číslo vždycky vypadá hezky, ale vezměme si desetitisíce rodin důchodců, desetitisíce rodin s dětmi, které zdaleka nedosahují na průměry, o kterých je tady řeč. Desetitisíce rodin, možná statisíce rodin těch, kteří čekají v té pomyslné velmi dlouhé frontě na práci a na důstojné živobytí, a v tomto srovnání to vypadá už trošičku jinak.

Chtěl bych poprosit, abychom nechali proběhnout diskusi, řekněme, i když je to diskuse vysoce ideologická, ve věcném duchu a abychom se nepokoušeli tady jakýmkoli způsobem vzájemně mistrovat jeden druhého. Na ataky typu, že nejsem partnerem, neodpovídám. Jenom řeknu, že i já mám svoje voliče, tak jako mí kolegové v klubu KSČM. Těch voličů nejsou pouhé desítky, jsou to rovnoprávní občané České republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka pana poslance Pavla Kováčika. Další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Marta Semelová, prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, pominu to a nebudu rozebírat, jak se poslanci vládní koalice opět předvedli jako demokraté a jak před pravdou utíkají ze svých míst, protože se těchto názorů bojí.

Nebudu znovu sáhodlouze vysvětlovat, proč je pro mě zákon o tzv. třetím odboji naprosto nepřijatelný. Ale pár slov si přece jen neodpustím. Ono argumentovat tady totiž nemá cenu. Vy nechcete slyšet argumenty, vám jde předložením tohoto návrhu o něco úplně jiného. Jde vám o to, odvrátit pozornost od vážných problémů této země a jejích občanů. Odvrátit pozornost od toho, že chcete nízko- a středněpříjmovým lidem všemi těmi svými sociálními, zdravotními, daňovými a školskými reformami akorát tahat peníze z jejich už téměř prázdných kapes, aby zaplatili vámi zaviněný stále vyšší schodek. Namísto toho, abyste zavedli progresivní daň, abyste zrušili stropy na zdravotní a sociální pojištění či zrušili účast České republiky v drahých zahraničních vojenských misích novodobých žoldáků.

Zákon o třetím odboji má odvrátit pozornost od nekompetentnosti celé této vlády, kterou oprávněně odmítá 90 % občanů, proti níž nedávno protestovalo 50 tisíc lidí v Praze. Těch lidí, které někteří z vás nazvali lůzou.

Zákon o třetím odboji má také odvrátit pozornost těch, kteří se stále častěji ptají, kdy budou konečně voláni k zodpovědnosti ti, kdo mají na svědomí rozkradení a rozprodání značného majetku této země, kdo mají na svědomí zadlužení státu a jeho občanů.

Závěrem: Předložený návrh zákona o třetím odboji je paskvil. Zcela pomíjí všechny mezinárodní a historické souvislosti, umožňuje ocenění vrahů a násilníků, uráží normální poctivé lidi, kteří zde žili a pracovali. Mimo to považuji za nehoráznost v těchto případech návrh na udělení statutu válečného veterána. Proto se připojuji k zamítnutí tohoto zákona. (Potlesk poslanců KSČM)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je další přihlášenou do rozpravy paní poslankyně Marie Nedvědová.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, pokud se týče tohoto zákona, předkladatel uvedl, že nejde o běžnou normu, že se jedná o něco, s čímž se lze téměř ztotožnit. Návrh tohoto zákona v důvodové zprávě uvádí, že byl připravován na podnět a ve spolupráci s Konfederací politických vězňů v České republice s cílem odstranit alespoň 20 let po pádu komunistického režimu údajně jeden z důležitých nedostatků v dosavadní legislativě, vypořádání se s totalitní minulostí. Přitom v předchozí části důvodová zpráva podrobně vypočítává již dříve přijaté zákony od opakovaně novelizovaného zákona o soudní rehabilitaci až po zákon č. 181/2007 Sb., jenž mimo jiné upravuje ustavení a činnost Ústavu pro studium totalitních režimů. Nepokrytě se přitom v důvodové zprávě uvádí, že návrh zákona má za účel co nejširší odhalení praxe komunistického režimu v letech 1948 až 1989.

Vzhledem k dosavadním výsledkům tohoto ústavu, jehož snad největším úspěchem byla denunciace známého spisovatele Milana Kundery na základě jakéhosi neověřeného úředního záznamu, mám za to, že cílem navrhovaného zákona je najít jinak nevyužitému ústavu nějakou náplň činnosti, a to na základě vyjádření tohoto ústavu. Podivná kritéria stanovená pro účastníka protikomunistického odboje či odporu proti komunismu, zejména pokud jde o vyloučení osob, které byly členy KSČ či KSS s výjimkou těch, kteří byli členy těchto stran pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969, prakticky neumožňují přiznání tohoto statutu podstatné části signatářů Charty 77 či Obrody ani osobám vyloučeným z politických důvodů z KSČ či Komunistické strany Slovenska.

Ale i další ustanovení navrhovaného zákona jsou rozporná. Co je možné považovat za vykonání mimořádně záslužného činu podle § 3 odst. 1 písm. d) tohoto návrhu? A naopak, co je možno považovat za trestné činy spáchané z pohnutek nízkých nebo nečestných? Nejde snad o snahu definitivně legalizovat počínání bratří Mašínů a jim podobných? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP