(10.20 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Odmítám tvrzení, že předložený návrh je paskvil. Pan poslanec Korte zřetelně popsal, jak naše pracovní skupina zákon doprecizovala. A ačkoliv jde především o morální uznání, jsem ráda, že budou bojovníci proti komunistickému režimu oceněni také finančně. Podle Ministerstva práce a sociální věcí si realizace zákona vyžádá správní výdaje na straně plátce důchodů, správní výdaje se odhadují na dvacet milionů korun v prvním roce a pět milionů v následujících letech. Domnívám se, že to jsou částky, které si můžeme dovolit vydat i v době obecného šetření, protože to účastníkům protikomunistického odboje naše republika dluží už více než dvacet let.

Odmítám i výtky, že tímto zákonem odměníme také bratry Mašíny. Neuznat třetí odboj kvůli Mašínům považuji za hloupý alibismus. Zákon jasně říká, že za účastníka odboje a odporu proti komunismu se nepovažuje občan, který se dopustil zvlášť zavrženíhodného jednání směřujícího k popření individuálních základních lidských práv, přičemž tomuto jednání se v rámci akcí směřovaných proti komunistickému režimu v Československu bylo možné vyhnout. Míru zásluh navíc bude vždy posuzovat Ministerstvo obrany, které může neuznat boj vedený zvlášť zavrženíhodným způsobem.

Za všechny, kdo v období od 25. února 1948 až 17. listopadu 1989 bojovali za svržení komunismu a nastolení demokracie, vás kolegyně a kolegové, prosím o podporu tohoto návrhu, a to nikoliv proto, že jsem měla čest být v pracovní skupině, která zákon precizovala, ale proto, že naše republika se nesmí ke svým hrdinům z dob komunistické nesvobody otáčet zády a dál se tvářit, že neexistovali.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní místopředsedkyni Klasnové. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Jaroslava Wenigerová. Prosím.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Hezké dopoledne, dámy a pánové, paní předsedkyně. Myslela jsem si, že už nebudu vystupovat, protože přesahuje vystoupení komunistických poslanců jakoukoliv únosnou míru, zejména z pohledu této instituce. Nicméně jisté hodnocení si zaslouží.

To hodnocení provedu na základě citace zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, ve kterém se uvádí v § 2 odstavci 1, že režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Podle § 2 byla Komunistická strana Československa organizací zločinnou, zavrženíhodnou, obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.

Byť je Komunistická strana Čech a Moravy dnes legitimní stranou tohoto parlamentu, tak jejich vystoupení hodnotím prizmatem toho, co jsem nyní ocitovala.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Wenigerové. Další faktická poznámka - paní kolegyně Lenka Kohoutová. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, lidé, kteří se podíleli na protikomunistickém odboji, si prostě zaslouží uznání. Zaslouží si náš respekt a mají právo na důstojný život. My jsme zákon o protikomunistickém odboji nebyli schopni schválit dvacet let. My jsme dokonce po dvacet let diskutovali o tom, jestli nepostavíme komunisty mimo zákon. Stále o tom diskutujeme a to se nám nepodařilo.My jsme tak slušní, že až nyní říkáme, že uznání protikomunistického odboje je jakousi malou satisfakcí. My nikdy nevrátíme život lidem, rodinám, které byly komunisty uzurpovány, perzekvovány.

Prosím vás, odhlaste se od svých jednání, přestaňte diskutovat. Neurážejte lidi, kteří stojí nahoře na galerii nebo sedí nahoře na galerii. (Zaznívají poznámky z lavic poslanců KSČM.) Zdržte se toho, co nás všechny uráží. My vás taky neurážíme. My se snažíme k vám přistupovat s jakýmsi respektem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové, ujišťuji vás, že jsem nepřišel nikoho urážet. Přišel jsem říci několik svých poznámek, které vidím jako problém, problém této předlohy.

Nechci hovořit o tom, zda je, či není dneska na místě se vracet k historii, ale chci říci, že uzákoňujeme znovu boj proti ideologii. To je ve světě docela neobvyklé. A navíc forma komunismu, i když včera už o tom byla řeč, v žádné formě v právních předchůdcích České republiky neexistovala. A nakonec i pan exprezident Havel přísahal věrnost Československé socialistické republice. Tento stát tehdy byl aktivní na mezinárodním poli, uzavíral řadu bilaterálních i multilaterálních smluv. Existovaly tu aktivní diplomatické vztahy v rámci různých režimů.

Objektivní hodnocení budou mít v ruce až s velkým odstupem času historici. Čas je jedině spravedlivý, protože každá nová doba se vyznačuje hledáním svých kořenů, symbolů, svým výkladem historie. Z tohoto pohledu lze tento návrh brát jako vůli současné většiny Poslanecké sněmovny, deklarovaný po doplnění i v programovém prohlášení vlády.

Možná, a teď si dovolím malou hypotézu, že se právě v těchto chvílích v České republice rodí čtvrtý ne odboj, ale odpor. Já si dovolím říct, možná že pod názvem "Za národní zájmy a proti korupčnímu vedení státu". A možná právě v čele tohoto odporu se budou pasovat v budoucnu dnešní členové strany Věci veřejné a budou vykládat, že právě jejich volební program byl tím spouštěcím momentem a že jejich účast a setrvávání ve vládě bylo právě proto, aby tomuto režimu mohli škodit. (Smích a potlesk z lavic poslanců KSČM.) Možná nadsázka, možná hypotéza, uvidíme.

Ale máme před sebou asi pět verzí předlohy, tak jak je zřejmě shromáždí tisk, který vyjde z tohoto druhého čtení. Původní návrh, dva téměř totožné návrhy pozměňovací jako usnesení výborů, které dle mého názoru zcela nerespektují i vyjádření vlády, které učinila ke sněmovnímu tisku 117 i 204. Předpokládám, že dnes živý komplexní pozměňovací návrh, o kterém nás informoval zpravodaj kolega Vidím a nezvykle v dvojjediné roli zároveň předkladatele i zpravodaje paní kolegyně Peake, budou tím hlavním.

Komplexní pozměňovací návrh výboru však dělá z tohoto návrhu zákona i odškodňovací zákon. A z toho pohledu se obracím na legislativce, protože mám obavu, že v těch výborech ta role nebyla zvládnutá a je to dokonce nehlasovatelné. Chybí například část státního rozpočtu, která bude zabezpečovat tyto finanční prostředky. Bude to veřejná pokladní správa? Bude to rozpočet Ministerstva obrany? Bude to Česká správa sociálního zabezpečení v rámci jiných odškodňovacích zákonů, kterým to bude refundovat veřejná pokladní správa? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP