(10.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Když se zamyslím nad vyrovnáním důchodů na průměr, tak i toto není legislativně zvládnuto, protože není řečeno, jestli půjde na průměr z kterého předchozího roku, protože průměrný důchod se vyčísluje v tom daném roku vlastně zpětně, takže by to mělo být formulováno stejně jako u takzvaných zastropování, kde se říká průměrný plat dva roky zpátky. A muselo by se to taky týkat zákona č. 155/1995 Sb., protože ten řeší, jakým způsobem se vypočítávají důchody, a také zákonů, které navazují na tento zákon. A podotýkám, že je docela problém ze solidárního důchodového pojištění hradit tu část, která by, pokud se rozhodne většina této Sněmovny, měla být hrazena z daní.

Z tohoto pohledu se mi návrh, který předložila Konfederace politických vězňů a který si osvojuje zatím, zřejmě, až vystoupí v druhém čtení, uvidíme, pan kolega Hulinský, jako z jejich strany prozřetelný. Zříkají se finančního plnění, protože mají historickou zkušenost. Vědí, že v současné době tento požadavek ve společnosti rozhodně nebude podporován a to by je mohlo poškodit. Ale vědí také z historie, jak se formulovali účastníci druhého odboje, jaké složité tahanice byly, třeba kdo byl, kdo nebyl partyzán, kdo se jak zúčastnil, či nezúčastnil druhého odboje, a svým způsobem ta finanční motivace vlastně motivuje řadu lidí, aby jim stálo za to kvůli těm sto tisícům možná znehodnotit i ten kolektiv vyvolených.

A tím bych v podstatě chtěl své vystoupení, které věřím, že nebylo ideologické, ale faktické, skončit. Děkuji všem za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Opálka. Dále je přihlášen pan poslanec Stanislav Huml. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych i já načetl odůvodnění svého pozměňovacího návrhu. Já si osobně myslím, že všechny zákony České republiky by měly být kontinuální, to znamená vražda by měla být vraždou, sabotáž by měla být sabotáží, a my máme určité trestné činy, které jsou nepromlčitelné, ať je režim takový nebo makový. A mně v té předloze chybí opravdu jednoznačné a srozumitelné vyslovení toho, že nepromlčitelné trestné činy zůstanou nepromlčitelnými, že Parlament nebude zasahovat do jednání justice, tedy soudu, a proto jsem načetl velmi jednoduchou větu, která, pokud nebude načtena, tak ten zákon nebude konformní.

Já jsem se dnes seznámil s návrhem, s kterým se ztotožnil Petr Hulinský, a stejně jako můj předřečník musím říct, že skláním hlavu před Konfederací politických vězňů. Ten jejich návrh je absolutně úžasný, protože je to přesně o tom, tak jak by to mělo být v Parlamentu České republiky. Pojmenovává to, co je statečné, vzdávají se jakékoliv finanční odměny a pro mě je hlasovatelný zcela jednoznačně jejich návrh. Takže podporu mu dám úplně stoprocentně.

Já si osobně myslím, že statečnost projevovali lidé i v tom režimu minulém a musí se občas projevit statečnost i v tom režimu současném. A je to někdy i o verbálních projevech. I tady mezi poslanci jsou ještě dnes lidé, kteří ještě nenašli statečnost, ani aby promluvili na tomto fóru.

Takže tolik. Já se potom v podrobné rozpravě ke svému návrhu přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Humlovi. Nyní je přihlášen pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Paní a pánové, já bych se chtěl v tomto druhém čtení zaměřit trošku na změnu, která nastala mezi prvním a druhým čtením. V tom prvním čtení jsme si tady odbyli velkou diskusi, teď ta diskuse pokračuje ve stejném duchu, ale nezazněl zde ten rozdíl, který nastal v tom novém komplexním pozměňovacím návrhu, který byl projednáván a projednán a s určitými změnami i schválen na výboru pro obranu a bezpečnost a na ústavněprávním výboru.

Ta podoba komplexního a pozměňovacího návrhu je lepší. Já to přiznávám. Není nejlepší, ale je lepší než původní návrh a možná mnohé z nás přiměje k tomu, abychom s tímto návrhem za určitých okolností vyslovili souhlas. Ta podoba byla samozřejmě konzultována s mnoha historiky, odborníky, s lidmi, kteří byli více zainteresováni v tomto minulém období a měli k tomu, co říci. Přesto, a já to chápu, tento návrh možná vyvolá mnoho kontroverzí, odlišných pohledů a také hodnocení. Tomu se nevyhneme a s tím musíme počítat.

Chtěl bych zmínit takovou kladnou změnu, která spočívá v tom, že z původního návrhu vypadla určitá časová omezení a vymezení, kdy se kdo mohl tak svatopavlovsky obrátit a kdy už se nemohl obrátit na jinou víru, to je celkem pozitivní. Daleko pozitivněji však hodnotím jinou skutečnost, a to je, že v tom konečném rozhodnutí, zda někomu bude uděleno toto ocenění, nebude tak záležet na tom, jestli patřil k nějaké skupině, nebo nepatřil k nějaké skupině, jestli signoval nějaký dokument, nebo nesignoval, dokonce jestli byl členem KSČ, nebo nebyl, ale daleko silnější důraz bude kladen na - mohu to nazvat - přidanou hodnotu. To znamená, zda ta účast v nějakých aktivitách skutečně něco hodnotného přinesla. A míra té přidané hodnoty bude asi rozhodující při tom posuzování.

Proto jsem si dovolil, mohu říct, i za sociální demokracii podat návrh, aby míru té přidané hodnoty mohla posoudit nějaká nezávislá etická komise, aby to nezůstalo pouze na nějakém bodovém hodnocení úředníků Ministerstva obrany, i když věřím tomu, že odbor, který se zabývá už několik let tzv. druhým odbojem, má v tom bohatou zkušenost a určitě tuto práci zvládne, ale bude to velmi těžké rozlišování, zda šlo o tu přidanou hodnotu, anebo nešlo o přidanou hodnotu. Tak celkem vítám předchozí vyjádření, která podporují vznik a působnost této odvolací komise, která bude působit při Ministerstvu obrany, resp. bude odvolací komisí podléhající ministru obrany.

Já se potom přihlásím v podrobné rozpravě k tomuto pozměňovacímu návrhu a tímto vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bublanovi. Oznamuji, že pan poslanec Šlégr má náhradní kartu číslo 9. Byla mi doručena omluva pan poslance Václava Kubaty, který se omlouvá z dnešního jednání mezi 9. a 12. hodinou.

Já bych chtěla poprosit teď paní místopředsedkyni, aby mi umožnila vystoupit také.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP