(11.20 hodin)

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi stručnou zpravodajskou zprávu.

Jak zde bylo řečeno, návrh zákona byl po prvním čtení, které proběhlo 27. dubna a 3. května na 16. schůzi, přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví návrh zákona projednal a 6. 6. vydal usnesení doručené poslancům jako sněmovní tisk 325/1. Jde o doporučení čili souhlasné stanovisko výboru pro zdravotnictví, včetně pozměňujících návrhů.

V této souvislosti chci současně Sněmovně sdělit, že výbor pro zdravotnictví se tímto návrhem zákona zabýval velmi podrobně, myslím si, že nebývalým způsobem. V poslední době jsme mu celkem věnovali pět zasedání výboru pro zdravotnictví, z čehož čtyři schůze výboru pro zdravotnictví byly řádné schůze, kdy probíhala obecná a podrobná rozprava k předmětnému tisku. Jedno zasedání výboru pro zdravotnictví proběhlo formou pracovního workshopu, kde byly projednávány jednotlivé pasáže předmětného zákona i jednotlivé pozměňující návrhy.

V tomto ohledu jsem přesvědčen, že byla splněna podmínka, kterou jsme si zde dali, a slib, který učinil jak předseda vlády Petr Nečas, tak ministr zdravotnictví Leoš Heger, tak i já jako zpravodaj tohoto tisku, že na půdě zdravotního výboru učiníme vše možné, aby tento návrh byl řádně projednán napříč politickým spektrem a aby i opoziční poslanci měli možnost se k tomuto návrhu vyjádřit. Diskuse byla řádně vedena i se zástupci odborné veřejnosti, která taktéž dostala obrovský prostor k diskusi a k možnosti případné návrhy předložit zástupcům zdravotního výboru, z nichž některé byly členy zdravotního výboru osvojeny a staly se základem usnesení výboru pro zdravotnictví.

Současně v rámci zpravodajské zprávy bych chtěl uvést, že v mezidobí mezi projednáním výboru pro zdravotnictví, tedy tím posledním projednáním, které vám bylo v rámci usnesení číslo 325/1 doručeno, došlo, jak anoncoval pan ministr Heger, k některým koaličním jednáním a došlo k určitým dílčím technickým změnám, které se pak následně promítnou v podrobné rozpravě tím, že ministr zdravotnictví spolu s dalšími poslanci se připojí k pozměňujícímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice, přičemž procedura hlasování ve třetím čtení bude poměrně jednoduchá, neb tento pozměňující návrh bude moci býti hlasován jako komplexní v celku proti usnesení výboru pro zdravotnictví a současně budou hlasovány jednotlivé pozměňující návrhy, které, vážené kolegyně poslankyně a vážení kolegové poslanci, můžete v podrobné rozpravě dnes načíst.

Tolik má zpravodajská zpráva. Myslím, že ministr zdravotnictví uvedl tento tisk velmi podrobně. Současně k němu probíhá už řadu týdnů velmi rozsáhlá debata, čili já bych se pouze opakoval. Jsem připraven případně pouze v diskusi reagovat na konkrétní dotazy, návrhy či připomínky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď můžeme zahájit obecnou rozpravu, do které, jak vidíte, máme už přihlášky. Takže mi dovolte, abych vyzval prvního přihlášeného do obecné rozpravy, což je pan poslanec Jiří Koskuba. Připraví se David Rath. Prosím opět o klid! Zahajujeme obecnou rozpravu. Prosím. (Předsedající zvoní.)

 

Poslanec Jiří Koskuba: Pane místopředsedo, dva páni ministři, slovutná Sněmovno, pevně věřím, že moje vystoupení nebudete brát, jako tomu bylo při prvním čtení, zcela mylně jako zdržovací manévr. Není důvod cokoli zdržovat, nicméně soudím, že i pouhý opoziční podposlanec, a to se z nás v této Sněmovně stalo, má právo vyjádřit svůj názor, a já to cítím jako svoji povinnost.

Současně si dovolím říci, že je poněkud smutné, v jakém stavu tento týden a zřejmě i další bude tato Poslanecká sněmovna pracovat, protože ještě v úterý před druhou hodinou jsme nevěděli, jak bude politická situace vypadat, nevěděli jsme, jak bude vypadat jednání, a do toho, když nám Věci veřejné oznámí, že opět odložily nějaké své rozhodnutí, Sněmovna začne projednávat velmi závažné návrhy zákonů, které se týkají všech obyvatel této země.

Současně vnímám, že se mi ani dobře nehovoří poté, co jsme zde projednávali zákon o protikomunistickém odboji, který logicky vzbudil patřičný zájem jak Sněmovny, tak zřejmě i veřejnosti, nicméně je to 21 let poté, a pak, když přichází na pořad jednání jakýkoli další návrh zákona, chápu, že účast bude minimální a v podstatě mi nezbývá, než se vypovídat. Vím, že stejně se nic nezmění, neboť jsem se v tisku dočetl, že Věci veřejné tuto novelu podpoří, a tím je prakticky rozhodnuto.

Dovolte mi tedy ve stručnosti poznamenat několik faktů.

Za prvé znovu zdůrazňuji - já nehovořím jako pouhý opoziční poslanec a nemíním to kritizovat proto, že jsem z opozice. Já to musím kritizovat, protože se mi to nelíbí.

Za druhé, já děkuji za úvod zpravodaji, panu předsedovi zdravotního výboru, ale jsem nucen opět zde veřejně, stejně jako ve zdravotním výboru, konstatovat, že prostoru k projednání jsme, pravda, měli moc, ale na druhé straně mi nepřipadá standardní, jestliže mi na e-mail před jednáním zdravotního výboru v 19.30 přijde další komplexní pozměňovací návrh, a pak, když si sednu do poslaneckých lavic, pan předseda zdravotního výboru byl upřímný, a dostanu další objemný pozměňovací návrh, který vzešel z koaličních jednání. Omlouvám se, nemám čas to prostudovat. Mezi námi přiznávám, že bych s tím asi stejně nesouhlasil, ale pak si řekněme otevřeně, že zde zachováváme logicky jenom zdání demokracie a ve své podstatě rozhoduje trojkoalice. Tolik k formální stránce.

Opakovaně jsem sdělil, že reformu nepovažuji za reformu, protože novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění považujeme za tzv. malou reformu, ale jde o pouhé zdražování, protože ať chceme, nebo ne, nejvíce se občanů dotkne a všimnou si zdražení poplatků za hospitalizaci. Pravda, uvítají zlevnění poplatků za recept. Jde totiž o to, že zlevnění poplatků za recept je podstatně menší, ale uznávám, občan se zaraduje, bylo to předmětem jejich velké kritiky. Na druhé straně zdražení poplatků za hospitalizaci nepovažuji za zcela racionální, neboť už ten termín regulační poplatek ztrácí trošku smysl, protože ve zdravotním výboru jsem jednoznačně řekl, že se nedomnívám, že by drtivá většina klientů našich zdravotnických zařízení dobrovolně vyhledávala hospitalizaci v nemocnici. Přiznejme si, že vytahujeme peníze z lidí, kteří tu péči potřebují a nemohou své uzdravení jinak zařídit.

V tomto návrhu zákona, který má přinést jisté úspory, jak jsem zde již řekl, mi chybí hledání skutečných úspor. Vážení, nikdo se dosud nezabýval nadužíváním a zneužíváním zdravotní péče. Tam já vidím jednoznačné úspory, které by byly čestné, nebyly by malé, ale o tom se nehovoří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP