(11.50 hodin)
(pokračuje Rath)

Pane ministře, báječné! Já vám teď řeknu, jak vám do toho hodíme vidle. Založíme si firmu a ta firma se vám bude hlásit do všech cenových aukcí. A podtrhnu vám všechny úhrady. Tam, kde jsme na úhradě třeba 100 korun na denní definovanou dávku, já navrhnu 30 korun. Samozřejmě navrhnu, ale ten lék vůbec na trh nedovezu. Ten lék na tom trhu nebude. Ale i kdybych nechtěl dělat takovýto podvod - ale proč bych ho nedělal? Vždyť je to legrace si takhle povodit Ministerstvo zdravotnictví, když je tak naivní a hloupé a tak hloupé návrhy vůbec vymýšlí. Ale může to být i seriózní firma, která prostě dá nějaký návrh, a když to vyhraje, tak samozřejmě nebude schopna takový objem léků na český trh dovézt, zajistit. Takže prostě vy nenajdete v českých lékárnách a na českém trhu buď vůbec žádný plně hrazený lék, který vyhraje tu vaši slavnou úhradovou aukci, anebo ho najdete jen někdy, protože samozřejmě ty firmy jsou různé velikosti, mají různou výrobní kapacitu a nejsou schopny zasaturovat celý český trh. Sám víte, že jde často o přípravky, kde máte konkurenci třeba 5, 10, 15 výrobců. A 5, 10, 15 výrobců na českém trhu zajišťuje komplexní dodávky toho příslušného léku na celém českém trhu. A nyní, když jeden z těch 15 vyhraje celý český trh, tak s velkou mírou pravděpodobnosti to nebude schopen pokrýt. Čili opět vy tady pod rouškou, že chcete něco ušetřit, bohulibě udělat aukce... Ono to vypadá hezky, uděláme aukce, budeme kupovat lacino. Ale nejde o nic jiného - a já bych chtěl, aby si všichni poslanci a občané uvědomili, že tato věc nezpůsobí nic jiného, než že pokud dodnes velmi obtížně našli aspoň nějaký lék, který je plně hrazen, tak po platnosti tohoto vašeho návrhu tento princip padá a v drtivé většině případů nenajdete v každé lékové skupině jeden plně hrazený lék. Ale na každý lék bude prostě doplatek. Prakticky na každý lék.

Pak je tam celá řada dalších věcí, nevím, jestli některé tam už jsou, nebo nejsou, protože to je další pozměňovací návrh. Například i někteří poslanci přiběhli se svou troškou do mlýna. Například na zdravotním výboru, a asi to zazní i tady nebo nevím, jestli už si to mezitím nerozmysleli, že by rádi, aby laboratorní vyšetření platil lékař, který si je objedná. Ano, slyšíte to dobře. Dnes je to tak, že lékař indikuje laboratorní vyšetření a zaplatí ho pojišťovna. Byl tady návrh pana poslance tuším Šťastného na zdravotním výboru, který přispěchal s takovou svojí troškou do mlýna, takovou řekněme domácí tvořivostí, kutilstvím, že teď by to měl nově platit ten lékař. Čili lékař, praktický lékař, internista, chirurg, řekne pacientovi: Dobře, bylo by potřeba vám udělat laboratorní vyšetření. Pošle ho do laboratoře a bude to platit on ze svého. S jakýmsi obecným příslibem, že jemu na to pojišťovna dá nějaký jako budget. Takže my jsme tady přímo chtěli motivovat lékaře, aby pacienty neposílali na vyšetření, protože by to platili ze svých peněz. Dovedete si představit, jak by to dopadlo.

Pan poslanec Šťastný, protože o tomto jsem celkem obšírně mluvil na zdravotním výboru, že i jemu došlo, jak je to nebezpečná věc, a svoji domácí tvořivost prý stáhl a nebude to předmětem dnešního druhého čtení a nedostane se to do komplexního pozměňovacího návrhu. Takže je vidět, že mé snahy aspoň někdy!, někdy občas padnou na úrodnou půdu. Bohužel obávám se, že takto úspěšný nebudu s tímto zcela chaotickým příšerným a amatérským návrhem, který se jmenuje komplexní pozměňovací návrh dalšího komplexního pozměňovacího návrhu předchozího komplexního návrhu, který projednala vláda. Takto funguje české Ministerstvo zdravotnictví.

Čili, dámy a pánové, pokud by trojkoalice to myslela aspoň trochu vážně a nebyli jste jenom takové stádo ovcí, kterým někdo zavelí a řekne: a teď budete stoosmnáctkou hlasovat, i kdyby to byla hloupost největší - tak aspoň kdybyste ctili postupy ve vládě a v koalici, tak byste chtěli, aby tento komplexní pozměňovací návrh, který někdo sesmolil včera v noci, tak abyste ho vrátili své vládě, své Legislativní radě vlády a nechali to projít aspoň znova tímto mechanismem. Aby tady prostě nevznikalo něco, co se někde uvaří jako jakýsi eintopf, nebo chcete-li guláš, kam se seběhnou všichni. Pan Šnajdr si tam přinesl své vakcíny, aby na tom nějaký jeho kamarádi vydělali, a tenhle si tam přinese cenový aukce, aby na tom někdo vydělal, a tady si zase přinese někdo něco jiného, teď to tam nahází jako pejsek s kočičkou, uvaří to a my to tady máme uvařené.

Dámy a pánové, pokud vládní koalice nechce být skutečně stádem tupých ovcí (s důrazem), které ani nerespektují, nerespektují pravidla, která si sami nastavili, pravidla, že vládní návrh má projít Legislativní radou vlády, má projít předtím vnějším i vnitřním připomínkovým řízením vašich ministerstev - vždyť tam vládnete vy - vašich ministerstev, a pak má být projednáno vaší vládou a s těmito všemi stanovisky má teprv jít do Parlamentu, tak já nevím, co tedy očekáváte. Když vy nerespektujete ani pravidla, která jste si vlastně sami nastavili.

Takže já bych velmi apeloval na to, aby poslanci vládní koalice nejednali jako hloupé ovčí stádo, které bečí za jedním beranem, ale aby zapojili svůj rozum a chtěli aspoň dodržet principy, které jste si sami nastavili. Tedy aby tento návrh šel zpátky do vnitřního, vnějšího připomínkového řízení, Legislativní rady vlády, vlády, a pak teprv znovu sem do Poslanecké sněmovny. Jinak je to chaos, nepořádek, amatérismus, diletantství.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď se hlásí o slovo zpravodaj, který může vystoupit kdykoliv, takže já mu udělím slovo mimo pořadí přihlášených. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Neb jsem byl osloven, velice stručně a věcně budu reagovat na mého předřečníka pana dr. Ratha.

Já rozumím tomu, že někomu vadí, asi to bude farmaceutický průmysl, že chceme v tom systému, který se postupně rok za rokem snažíme dělat transparentnější, že někomu vadí, že se najednou začne bojovat tady v této zemi a v tomto zákoně za to, aby existovala transparentní otevřená internetová soutěž o cenu. Že tedy skutečně jednotliví výrobci preparátů, stejných, totožných preparátů se stejnou účinnou látkou, už nebude možné, aby jeden měl úhradu tisíc korun, druhý pět set korun, stejný účinek, stejná látka, nikdo nevěděl proč. Že skutečně chceme, aby se tolik, když dnes všichni volají po tom, abychom se v této věci posunuli v těch transparentních procesech dopředu, tak rozumím tomu, že internetovou otevřenou aukcí budeme tlačit ceny dolů. Chápu to, chápu, vadí to průmyslu. Ale bohužel s tím nemůžeme nic dělat, peněz není dostatek a musíme v tomto šetřit. A toto je jasný nástroj, jak bez korupce otevřeným způsobem vybojovat co nejnižší cenu, a tím pádem ušetřit peníze ve zdravotním pojištění tak, aby jich bylo víc na nákladnou léčbu.

Tou druhou věcí - ano, vnímám, že někomu vadí snaha, aby laboratoře nějakým způsobem byly regulovány. Ano. Vadí to obrovským gigantům, kteří mají sítě laboratoří, do kterých každé zdravotnické zařízení může bez jakéhokoli omezení prakticky posílat materiál na vyšetření, krev, moč, jakékoli další materiály, a bez jakéhokoli omezení se účtují další a další peníze za tato vyšetření. Ano, domníval jsem se, že je rozumné, abychom se snažili i zde hledat nějakou formu úspory. A není lepší forma úspory, než že lékař sám rozhodne o tom, co je racionální a co není racionální, neboť se bude ekonomicky na této věci podílet.

Čili omlouváme se za to, že v tomto návrhu se pokoušíme věci dělat průzračnější, transparentnější, a omlouváme se za to, že se snažíme šetřit peníze. Chápu, že to velkým gigantům v průmyslu vadí. (Potlesk několika poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec David Rath chce reagovat fakticky. Prosím, má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP