(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně! Děkuji za pochopení a dáme technikům šanci, aby se s tím vypořádali. Výborně. Ale já se omlouvám, tohle, co předvádí teď to zařízení, tak jak já to mám napsáno, tak pan poslanec Holík byl dříve přihlášen než pan poslanec Bárta. (Posl. Bárta dává přednost. posl. Holíkovi.) To je můj osobní závěr, který jsem si udělal, když jsem zjistil, že letadlo se řítí do nějakých problémů. (Pobavení.) Prosím vás, zachovejme klid! Tomu, co je na tabuli, se nevěnujte. Teď jsme přešli na řízení pilotem, autopilot je vyřazen. Prosím, důvěřujte mi! (Smích.) Prosím, pane poslanče. Já vím, že pan poslanec Benda chce vyskočit z letadla, ale to nevadí. (Smích.)

Pan poslanec Holík bude mít slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, aspoň trošku oživení v sále.

Dovolte mi, vážení kolegové a kolegyně, abych se vyjádřil i já k diskutovaným problémům, kterými jsou zejména standardy a nadstandardy v lékařské péči. Mé vystoupení nebude dlouhé, takže myslím, že to všechno můžeme v pohodě zvládnout.

Dle mého názoru by standardy a nadstandardy měly být stanoveny na současné úrovni znalostí v oblasti zdravotní péče. Zdravotní péče by neměla pro občany poklesnout, ale měla by si zachovat svou současnou úroveň a pouze výkony a postupy, které přináší vývoj v lékařské péči, by měly být brány za nadstandardy. Udělejme tedy tzv. pomyslnou startovací čáru, na které bude zachována současná úroveň zdravotní péče, a nové postupy zařaďme do nadstandardů, za které si budou pacienti připlácet. Samozřejmě to, co bude standard a co nadstandard, by měli stanovit odborníci z jednotlivých oblastí zdravotní péče, zejména odborné společnosti, protože je fakt, že úředníci nejsou schopni posoudit, co je standard či nadstandard v daném oboru, a toho nejsou schopni ani politici, byť s lékařským vzděláním. Osobně dokáži posoudit, co by měl být standard či nadstandard v oblasti akutní medicíny či záchranné služby, ale nedokáži třeba posoudit, jaké úkony by měly být standardní například v oblasti onkologie či ORL lékařství. Zkrátka přizvěme si odbornou veřejnost a dále aktualizujme standardy a nadstandardy dle vývoje ve zdravotnictví. To, co je standard dnes, může být za 2, 3, 4, 5 let standardem! Dejme pacientům šanci, aby postupně všichni dosáhli i na nejnovější výdobytky medicíny!

Na závěr, jestli dovolíte ještě, bych chtěl upozornit, že poslední pozměňovací návrh, rozdaný na začátku projednávání tohoto závažného bodu, není možno ani pořádně prolistovat nebo přečíst a už vůbec ne porovnat s předchozími pozměňovacími návrhy. Mimo jiné i proto jsem se rozhodl, pokud dojdeme na hlasování, budu hlasovat proti této novele.

Děkuji za pozornost všem. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dalším přihlášeným je pan poslanec Vít Bárta ještě v obecné rozpravě. A on je to poslední přihlášený do obecné rozpravy v této chvíli. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Bárta: Dámy a pánové, já jsem chtěl tady apelovat na to, abychom nezdržovali tuto normu, i když je zapotřebí souhlasit s tím, že není správné, že u tak zásadních koncepčních norem principiálně zkracujeme obecnou rozpravu - nemyslím tady ve Sněmovně, ale ve společnosti jako takové. Je jednoznačné, že u všech reformních kroků je správné a je potřebné vést celospolečenskou debatu k jednotlivým normám.

Na druhé straně já bych nerad démonizoval tento pozměňovací návrh a vůbec celou tuto právní úpravu, kterou nyní projednáváme, z pozice toho, že se jedná o tu klíčovou zdravotní koncepční normu, kterou tady nyní projednáváme. Je to první balíček, který v tomto směru pan ministr Heger předkládá, a nutno říct, že jestliže máme vést tady určitě správnou a zásadní debatu o tom, kdo bude a nebude tvořit nadstandard, jakým způsobem do toho budou mluvit odborné společnosti nebo Česká lékařská komora, to jsou všechno témata, o kterých je zapotřebí hovořit.

Nicméně myslím, že tady Boris Šťastný tady velmi přesně řekl, o co jde v této normě. Tady jde o - já si dovolím pana poslance Šťastného citovat, jeho sousloví - Rathova farmaceutická lobby, která tady samozřejmě je vystresovaná z toho, že se mají začít dělat internetové aukce, samozřejmě, že jsou tady farmaceutické společnosti vystresované z toho, že K9 stanovila jasné cíle na snižování nákladů ve zdravotnictví, ale v jiných položkách, než jsou platy zdravotnického personálu. A v tomto směru je zapotřebí neotálet a nenechat zdravotnictví v následujících dnech, týdnech dál v rukou těchto parazitujících organizací a maximálně přitáhnout otěže z hlediska lékové politiky. A ani v této věci to samozřejmě není komplexní řešení. Je to první krůček, ale strašně užitečný a strašně podstatný krůček.

Co se týče lékové politiky, já bych si tady dovolil vedle internetových aukcí připomenout kupříkladu zásadní otázku toho, kdy v ČR se do zdravotního pojištění začaly plně zařazovat i léky - jako první stát v Evropě, který si dovolil určitý typ léků zařadit do úhrady zdravotního pojištění před Německem, před Rakouskem, před jinými zeměmi, a kde je zapotřebí si férově říct, že prostě ČR není ekonomickým tygrem Evropy, není první zemí Evropy a my si prostě nemůžeme dovolit jako stát mít nejdražší zdravotnictví v celé Evropě. A obzvláště z tohoto hlediska platí, že začít ten v uvozovkách nadstandardní zdravotnický systém stavět na nejlepších vybraných lécích, tak to je samozřejmě to nejvíce iluzorní, a řekněme si upřímně, že je to spíše jenom to nejvíce prokorupční opatření, které v tomto směru je.

Stop farmaceutické lobby! Stop farmaceutické lobby pana Ratha, a prosím, vnímejte jeho návrhy v podstatě tak, jak tady jsou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ano, už se hlásí fakticky ještě do obecné rozpravy. Prosím. Já jsem viděl nejdřív pana poslance Ratha, pak pana poslance Tejce. Prosím tak, jak jsem vás viděl.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, hlavní vyjednavač Věcí veřejných promluvil. Slyšeli jsme slovo hlavního vyjednavače. Ano, hlavní vyjednavači a hlavní guru nebo superguru Věcí veřejných, máte plnou pravdu, že já tak vždycky podporoval farmaceutickou lobby, že za mě jako za jediného ministra poklesly náklady na léky poprvé v historii a naposledy v historii!! Možná když budoucnost mě umožní opět do toho nějak zásadněji mluvit, tak zase se jejich růst zastaví, zpomalí, možná i poklesne.

Čili kdybyste tady neplácal, pane superguru Věcí veřejných, nějaké své halucinace, ale držel se reálně faktů a čísel a podíval se do statistiky, tak zjistíte, kde je pravda! Ale vy nepotřebujete pravdu, protože vám stačí obálky nadité penězi, které jako superguru dáváte svým ovečkám, aby vás poslouchaly. Smutné je, že ony to berou jako úplatek, což je dost tedy pro vás asi otrava, dávat úplatky a ještě být takto odhalen, ale to vám nic nebrání v tom, abyste sám sebe pasoval do role největšího bojovníka proti korupci, kterého tato planeta nosí! Už jsme si na to zvykli, pane hlavní superguru Věcí veřejných.

Ale chci vás ubezpečit, že mým cílem je skutečně zavést do lékové politiky konečně vyšší míru řádu, pořádku a transparentnosti. A když se podíváte do jakéhokoliv našeho materiálu nebo mého materiálu, tak tam najdete konkrétní návrhy, jak brzdit růst nákladů na léky - ale samozřejmě účinně brzdit. Ne jenom vašimi slovy a tlachy! Bohužel problém Věcí veřejných je, že vy si myslíte, že stačí jenom tlachat, že stačí tlachat o boji s korupcí a přitom brát a rozdávat obálky, že stačí tlachat o boji proti zadlužování státu a přitom ho zadlužovat čím dál tím víc, že stačí tlachat o tom, že bojujete s farmaceutickou lobby, ale za vašich vlád a za této vaší vlády náklady na léky jen a jen rostou! Stejně jako státní dluh, stejně jako korupce! Jste totiž jenom prázdní tlachalové! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP