(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jenom bych chtěl upozornit poslance, že když nějak oslovují ostatní poslanci, tak by to neměli dělat přímo, jakékoliv názvy prosím, aby nebyly dělány přímo, ale pouze tedy výhradně přese mne. Já to potom nějak sdělím. (Smích v sále.)

Teď se hlásí pan poslanec Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Já ve faktické poznámce si dovolím jenom faktické připomínky. Já si myslím, že vůbec, pane předsedající, i když toto sdělujete, já bych doporučoval, abyste to doplnil nějakým manuálem, protože v těch halucinacích, o kterých tady byla řeč, je patrné, že někteří po dlouhé historii a zkušenostech v této Sněmovně to stále neumějí po těch x letech.

Nicméně fakticky. Za prvé, mě nesmírně zaujalo to, že za pana exministra Ratha naposled v historii klesla cena léků a pan ministr Rath má jistotu, že už se to nikdy nestane, že to bylo jen za něj, ani do budoucna už se něco takového nemůže stát. Myslím, že to je velmi odvážné tvrzení a vyjadřuje to podstatu té diagnózy, která s tím úzce souvisí. To je první věc.

Druhá poznámka je, co se týče toho vztahu k té farmaceutické lobby. Já si myslím, že je zapotřebí zůstat u těch faktů, jako je právě návštěva Saúdské Arábie za přítomnosti významného manažera farmaceutické lobby v doprovodu pana ministra Ratha, a myslím si, že to oproti půjčkám je naprosto transparentní důkaz zneužívání, zvýhodňování a vůbec toho všeho, o čem z tohoto hlediska tady pan Rath hovořil, že by v té politice nechtěl.

Koneckonců, jeho transparentnost a pořádek je i jasně patrný, když jako hejtman Středočeského kraje transparentně a demokraticky svolává zasedání zastupitelstva Středočeského kraje na sobotu od 7 hodin ráno jako typický projev demokratičnosti, řádu a pořádku, který je zapotřebí ocenit, stejně jako stav rozpočtu Středočeského kraje, který jasně ukazuje na to, jakým je pan Rath skvělým hospodářem.

Co se týče tlachání, rád bych konstatoval, že na Ministerstvu dopravy za devět měsíců došlo ke snížení cen staveb o 2,5 % na silnici, o 5,5 % na železnici, v úsporách celkově vyšších než 7 mld. korun. Jestli toto někdo považuje za tlachání, pak to je odvážné takovou věc považovat za tlachání, ale zase to relativizuje celkový pohled některých poslanců na to, o čem a jak si mohou dovolit tu věc hodnotit.

A já považuji za nesmírně zásadní v této diskusi připomenout, že závěr koalice je, že úspora ve zdravotnictví ne na personálu, ale na všem ostatním, to znamená především na lepší a efektivnější lékové politice, je přesně to, že se musí ušetřit v roce 2014 11 mld., v roce 2013 5,5 mld. a příští rok se ve zdravotnictví musí ušetřit 7 mld., to znamená, že se tady bavíme o úspoře ve zdravotnictví přes 23 mld. korun. Toto se zatím z mého pohledu nikdy nikomu nezdálo. A já mám potřebu poděkovat panu ministrovi Hegerovi za odvahu, kterou v tomto směru z hlediska ekonomických cílů zdravotní reformy se nebojí přijmout. Myslím si, že naopak toto je důkaz netlachání a konkrétních hmatatelných úsporných kroků proti tlachání ve Středočeském kraji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Rath, ale teď bych to vzal jako faktickou, protože se ještě přihlásil pan ministr Heger do obecné rozpravy, takže proto faktickou pan poslanec Rath a pak ještě pan poslanec Tejc.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Zvažuji, jestli má cenu na superguru Věcí veřejných vůbec reagovat. Na druhou stranu, pokud člověk nechá ty hlouposti, které vystřeluje, bez reakce, tak by si někdo mohl možná myslet, že má i pravdu.

Zajímavý tedy byl postřeh superguru Věcí veřejných, že svolat nějaké jednání na 7 hodin ráno je nedemokratické. Já chápu, že někdo nerad vstává, já také nerad vstávám, nicméně na tom, že nerad vstávám, není nic ani demokratického ani nedemokratického. Čili bych superguru Věcí veřejných trošku požádal, aby si zjistil, co je demokracie, co je demokratické, co není demokratické, a že to se vstáváním nemá vskutku pranic společného, byť si možná superguru Věcí veřejných pan Bárta myslí opak.

Co se týče zapojení podnikatelů z různých oblastí, tedy z farmaceutického průmyslu, není to vůbec nic špatného. Naopak, každý politik to má dělat, brát je na zahraniční cesty. Beru je i dnes, když jezdím jako hejtman, tak nabízím všem podnikatelům, ať z oblasti lázeňství, farmaceutického průmyslu, výroby aut, prostě čehokoliv, kteří jsou v naší zemi a jsou v našem kraji, aby mě doprovázeli, a sami si to samozřejmě platili, na jednotlivých zahraničních cestách. A až vás, pane superguru, přijme saúdskoarabský král, pak můžete jít protestovat, ale obávám se, že byť jste superguru Věcí veřejných, tak vás nepřijme leckde ani vrátný.

Takže, dámy a pánové, měli bychom se držet faktů a ta fakta jsou jednoznačná. Jediný ministr zdravotnictví, proti kterému demonstrovali a protestovali lékárníci a farmaceutická lobby, byl jistý David Rath. Naplnili část Staroměstského náměstí a demonstrovali proti tomu, pane superguru prostřednictvím předsedajícího, protestovali proti tomu, že jim klesají jejich zisky a že klesají náklady na léky, celkové náklady.

Prosím, abyste si doplnil jako hlavní vyjednávač Věcí veřejných prostřednictvím předsedajícího rozdíl mezi cenou léku a celkovými náklady, kolik za léky ve státě utratíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Bártu, který se také hlásí s faktickou.

 

Poslanec Vít Bárta: Pane předsedající, za prvé mi dovolte, abych vás požádal laskavě, abyste zjednal pořádek v tom, jakým způsobem bude oslovovat jakýkoliv poslanec napřímo, nikoliv prostřednictvím vaší osoby. Myslím si, že v tomto směru jste nedostatečně razantní. Omlouvám se.

Za druhé, připomínám, že projev demokratičnosti a nedemokratičnosti ve Středočeském kraji je projevem toho, jestli je možné z pozice opozice a občanské opozice se dostavit do Prahy z celého Středočeského kraje v sobotu v 7 hodin ráno. Já říkám, že je to projev nedemokratičnosti, že je to přesně snaha o to, aby se nebyli schopni lidé z Kutné Hory a jiných odlehlých míst středních Čech dostavit do Prahy na projednávání zásadního bodu. A svolání v 7 hodin ráno do Prahy jako místa setkání Středočeského kraje a zastupitelstva je projevem neúcty vůči těmto lidem a je projevem snahy o umlčení těchto lidí, kteří jako poctiví řadoví občané nemají na drahé superby a na drahá autíčka, aby si mohli ráno v 5 hodin vstát a dojet do Prahy na jednání zastupitelstva Středočeského kraje. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já ještě dám dvě minuty panu poslanci Rathovi, ale požádám ho, aby opravdu neoslovoval pana poslance Bártu přímo.

 

Poslanec David Rath: Ano, pane předsedající. Prosím, sdělte panu superguru Věcí veřejných Bártovi, že je srdečně zván na zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, že vítám jeho zájem o problematiku Středočeského kraje. Škoda, že takový neměl, když byl ministrem dopravy, a škoda tedy, že nám nepomohl financovat opravy silnic, které jsou skutečně za desítky a desítky let ve velmi špatném stavu. Naopak, investiční aktivity zarazil, takže zhoršil situaci minimálně dálniční sítě a silnic prvních tříd v našem kraji. Nepomohl, naopak pomáhal dusit řekněme finanční toky do veřejné dopravy a do silniční sítě v kraji.

Čili srdečně ho zvu. A myslím si, že je zbytečné, aby pan superguru prostřednictvím vás zdržoval tady Poslaneckou sněmovnu problematikou zastupitelstva Středočeského kraje. Přijďte, řešme to na zastupitelstvu Středočeského kraje, naučte se vstávat, přijďte tam v 7 hodin prostřednictvím předsedajícího - ten může zůstat doma, ten vám to jen vyřídí. Prosím, řekněte když tak výhrady tam. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP