(12.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Jenom bych vám chtěl prostřednictvím předsedajícího, pane superguru, vzkázat, že denně do Prahy jezdí ze Středočeského kraje několik set tisíc lidí právě na sedmou šestou hodinu ráno a podstatná část těchto spojů existuje i v sobotu, v neděli. Já vím, že pro vás je to nepředstavitelné, vstávat takhle brzy, ale je to realita, mnoho milionů lidí takto musí vstávat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Boris Šťastný je další, který se přihlásil teď fakticky k probíhající...

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Já jako zpravodaj se pokusím požádat Sněmovnu o to, abychom se pokusili uklidnit rozpravu, abychom ji dostali zpátky k věcnému projednávání. Kdo to nezvládá, manželé Grofovi, známí čeští psychiatři v polovině 50. let vyvinuli metodu holotropního dýchání, čili možnost zadržovat dech či hypertroficky dýchat. Myslím, že to může pomoci. Nahrazuje to i některé halucinogeny, jako LCD atd.

Prosím pěkně, pokusme se vrátit tu debatu zpátky k meritu věci, pojďme prosím hlasovat o návrzích, které byly předneseny, a neřešme záležitosti, které se netýkají vůbec Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, výborně. Ještě poslanec Jeroným Tejc se hlásí.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych podpořil návrh, který zde již padl, tedy návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Ten totiž nápadně připomíná situaci, které jsme tady byli svědky před několika lety na půdě Poslanecké sněmovny. Tehdy se projednával neméně závažný zákon, který předkládala vláda, tzv. reformní batoh Mirka Topolánka a jeho kolegů z vlády. Ten návrh byl velmi obsáhlý, a když tady byl projednáván ve druhém čtení, tak ráno se na lavicích objevil pozměňovací návrh velmi obsáhlý k tomuto návrhu zákona a byl podepsán předsedou vlády a poslancem Mirkem Topolánkem. Velmi nestandardní postup. Ještě více nestandardní bylo, že k tomuto pozměňovacímu návrhu byl zanedlouho rozdán pozměňovací návrh předsedy poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře. My jsme poté hlasovali o změti pozměňovacích návrhů ve třetím čtení. A myslím si, že přesně na to poukazoval ve své rozhodovací praxi několikrát Ústavní soud, že ta procedura musí být jasná a musí být čistá.

Já bych proto chtěl požádal všechny poslankyně a poslance v této Sněmovně, aby s ohledem na to, že zde byl rozdán dnes předem neavizovaný pozměňovací návrh v rozsahu asi 50 stran, přerušili projednávání tohoto bodu, jak to bylo navrženo.

Vnímám, že se jedná o druhé čtení. Nebudeme dnes hlasovat. Ale pro to, aby mohly být podány pozměňovací návrhy i třeba v souvislosti s tímto novým návrhem ze strany opozice, bylo by fér, aby měla opozice možnost seznámit se a podrobně prostudovat tento návrh. Já nechci teď zkoumat, jestli je pravda, že jsou tam čtyři změny, šest nebo osm, jestli budeme muset číst ten návrh, srovnávat si ho s tím původním a konstatovat, jestli to je, nebo není pravda. Já myslím, že to není důstojné a není k tomu ani důvod. Jestliže se tento návrh bude projednávat příští týden, jistě se nic tak hrozného nestane.

Proto jsem vás chtěl s ohledem na čistotu legislativního procesu a na férový způsob, který by tady měl být jednoznačně dán v Poslanecké sněmovně, požádat, abyste s ohledem na to, že jsme tento návrh obdrželi až nyní, nebyl avizován, abychom o této věci rozhodovali (ne-?) dnes, aby bylo možné ještě dále podávat pozměňovací návrhy, abychom podpořili návrh na přerušení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď bych požádal pana ministra Hegera, který se přihlásil ještě dokonce v rámci obecné rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Teď poslední.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Pane předsedající, já bych rád shrnul pár věcí, které tady zazněly, přestože diskutovat v této atmosféře, která přešla z atmosféry, kdy se tady mluvilo o zvířatech, ovcích, hloupých beranech, tak přešla do ryze osobní roviny a zcela odvedla pozornost od projednávané materie. Zapojit se do debaty, která je vedena způsobem tím, že to, co řečníkovi se nelíbí, je označeno za hloupý, kutilský amatérismus, a to, co v návrhu daný diskutér nenajde, je označováno jako ignorance, tak je velmi obtížné k těmto věcem diskutovat věcně.

Mnohokrát tu zaznělo, že na prodiskutování nebyl čas. Já bych jenom rád upozornil, že zdravotní výbor zasedl celkem čtyřikrát jenom ve věci tohoto zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění. Ty základní ideje, které jsme předložili novelou toho zákona a těmi pozměňovacími návrhy, o kterých tu jde tak vzrušená rozprava, jsme je jenom velmi mírně upravili, tak ty základní ideje byly předloženy už na podzim loňského roku a celospolečenská diskuse, mediální diskuse k ní byla velmi široká.

Z toho, co tu zaznělo konkrétně, bych rád řekl na argument, že to, co předkládáme, není reforma, je to jenom zdražování, že ty naše návrhy byly velmi opatrně balancované. Často se mluví ve zdravotnictví o trojúhelníku. Pacient, poskytovatel péče, nebo chcete-li lékař, zdravotní pojišťovna, nebo chcete-li plátce. Já bych ho pro tento moment učinil čtyřúhelníkem, kde ve čtvrtém rohu jsou dodavatelé do našeho zdravotnictví. A v tomto čtyřúhelníku jsme opravdu velmi vážně probírali, koho zatížit více, koho méně, zejména s tou vizí, že máme ušetřit 10 miliard v příštím roce. A ujišťuji vás, že na pacienty jsme v tomto případě mysleli nejvíce. (Hluk v sále.)

Pokud jde o lékaře, ti jsou jištěni svým způsobem memorandem, které byl podepsáno a které je vázáno na to, že reformy budou probíhat, a pak teprve bude možno ušetřit na platy poskytovatelů.

To, co tu padlo, že se jedná o tupé škrty, bylo doplněno konstatováním, že nehledáme nadužívání péče a ztrácení prostředků, tak já vás velmi ujišťuji, že to nadužívání péče hledáme, hledáme zdroje v oblasti korupčních záležitostí, v oblasti šedé ekonomiky, a v této oblasti se pohybuje i náš návrh na nadstandardy, který zde byl diskutován nejčastěji, a ten návrh byl upraven tak, aby opravdu ty nadstandardy byly definovány tak, aby to bylo -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já prosím o klid. Chápu, že je vzrušení, protože se podařilo náš technický systém nastartovat, takže to vypadá, že budeme moci hlasovat, ale přesto prosím, abyste se uklidnili a pan ministr mohl dokončit projev.

Omlouvám se. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já ten projev rychle zkrátím. Nadstandardy jsou definovány ústavně konformně, a jestli si někdo myslí že ne, tak potom cokoliv, co je definováno jako hrazená péče pomocí jednotlivých výkonů v seznamu výkonů, by muselo být pokládáno za věc, která není konformní s naším ústavním pořádkem. Přesto se s touto klíčovou normou, která je charakteru vyhlášky téměř dvacet let od vzniku našeho systému veřejného zdravotního pojištění, pracuje.

Pokud jde o rizika spojená s firmami farmaceutickými a aukcemi, tam je tvrzení, že vymizí léky z našeho trhu, že sem vstoupí firmy, které budou léky prodávat draho, protože nebude možné, aby kdokoliv, kdo vysoutěží, byl konkurenčně předběhnut někým, kdo se dostane pod tuto cenu, tak to možné podle našeho návrhu zcela určitě bude. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP