(13.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan zpravodaj je jediný přihlášený do této rozpravy, a pak poslanec Polčák, kterého jsem viděla až poté. Není důležité, v jakém pořadí se účastníte, hlavně že jste tady. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl úvodem svého krátkého příspěvku využít této možnosti a říci, že každý systémový návrh, který změní zákon o rozpočtovém určení daní, lze přivítat a jako takový bych jej i já podpořil. Ovšem domnívám se, že tento návrh skutečně tedy systémový není. Vytrhuje určitou okolnost tíživých dopadů, které jsou samozřejmě na území katastru obcí, které mají tato zařízení na svém území, nicméně odhlíží od jiných problémů obcí, které například mají vodohospodářská díla, a tyto ponechává zcela svému osudu. To znamená, nemůžeme vůbec hovořit o systému. Vytrhává se pouze jedna jediná okolnost, která je daňově v současné době pro stát pozitivní, a na této okolnosti se staví a o ostatních negativních dopadech, které mají i jiná provozovaná díla v katastrech území obcí, se nehovoří.

Vláda s tímto návrhem nesouhlasí. Vytýká mu celou řadu konkrétních výčitek a je třeba říci, že tyto výčitky opravdu ukazují na to, že přijetím tohoto návrhu bychom vytvořili duální systém rozpočtového určení daní, tedy financování samospráv. Dokonce se domnívám, že by to mohlo vést k destrukci stávajícího systému vyplácení, a to bez ohledu na to, že vláda připravuje konečně, nebo Ministerstvo financí v tuto chvíli, návrh nového rozpočtového určení daní. Ten návrh zákona by měl vstoupit do legislativního procesu na podzim a já věřím tomu, že konečně přivede systémovost do financování samospráv, která dnes chybí.

Z tohoto důvodu, že právě tvůrci návrhu zákona žádný systémový prvek do stávajícího financování samospráv ze sdílených daní ani do uvažovaného systému financování samospráv v nové podobě nepřinášejí, tak já rozhodně takovýto návrh zákona nepodpořím, i když neupírám navrhovatelům dobrou vůli, proč se rozhodli určitý problém řešit. Ale návrh, který nám předkládají, podle mého názoru nesplňuje odbornou ani kvalitativní úroveň, kterou bychom měli podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, nemyslím si, že tento návrh by úplně přinesl destrukci stávajícího systému rozpočtového určení daní, ale souhlasím s panem poslancem Polčákem, že je značně nesystémový, a proto i s odkazem na své úvodní vystoupení dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Návrh byl podán. Ještě se hlásí z místa pan poslanec Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je pravda, že tento návrh je nesystémový, ale ne každý okres má na svém území jadernou elektrárnu. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem podával v minulém volebním období podobný návrh, který chtěl čerpat prostředky pro obce, které jsou v okolí do 20 km - to je ta krizová zóna - od jaderných elektráren, a chtěl jsem, aby se to platilo z atomového účtu. To bylo zamítnuto také s poukazem na to, že se připravuje nový zákon o rozpočtovém určení daní a že to bude zohledněno. Uplynulo od té doby, myslím, už několik let, a nic se nestalo. Teď je nám opět slibováno, že se to v novém zákoně upraví, ale jistota je velmi malá.

Já hájím tento senátní návrh, protože s panem senátorem Jonášem pocházíme z jednoho volebního okresu a vnímáme tu těžkou situaci, která je třeba okolo Dukovan, kde obce skutečně mají velký problém se svým rozvojem, s turistickým ruchem. Jestli si vzpomenete na známý film Postřižiny, který byl filmován v Dalešicích, to je kousek od Dukovan, tak tam se vybudovalo kulturní středisko. Bohužel mají problém s návštěvností, protože lidé z tohoto střediska se musejí dívat na chladicí věže a moc se jim tam zkrátka nelíbí. To je jenom jeden takový příklad. Je samozřejmé, že příkladů bych mohl uvést daleko více.

Já si myslím, že kdyby se chtělo, tak by se určitě našel způsob, jak těmto obcím pomoci. Navíc tento návrh zákona otevírá možnost i pro ostatní oblasti, které vyrábějí elektrickou energii, a tím není zase tak moc nesystémový.

Přimlouvám se za to, abychom ho propustili do druhého čtení, a můžeme o tom dále debatovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další přihlášený z místa je pan poslanec a předseda poslaneckého klubu pan Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, asi jsme spolu s panem senátorem Jonášem dvěma lidmi v zákonodárném sboru, kteří mají největší střet zájmů v této souvislosti. Ne že bychom na tom něco vydělávali, pane senátore prostřednictvím paní předsedající. Určitě ne, ale bydlíme nejblíž, do 5 km vzdušnou čarou od reaktoru.

A také jsme spolupracovali dlouhá léta - potvrzuji slova pana kolegy Bublana - na nějakém řešení, které by pomohlo vykompenzovat takovou tu špatnou pověst, kterou tomu krásnému kraji přináší jaderná elektrárna, v tomto případě Dukovany, ale podobná situace bude i v jižních Čechách v souvislosti s jadernou elektrárnou Temelín, podobná situace samozřejmě bude i v některých dalších oblastech České republiky, vždy tam, kde se nachází, nebo případně plánuje nacházet, nějaké jaderné zařízení. Dokonce už v okamžiku, kdy se začne mluvit o tom, že se někde bude dělat průzkum pro případnou příští možnost budování nějakého jaderného zařízení, je ten region diskvalifikován z hlediska turistického ruchu, z hlediska podnikání, z hlediska pracovních míst. Je to jakoby černá ovce. I když máme nejčistší ovzduší, přesto máme problémy s turistickým ruchem. Pan kolega Bublan mluvil o tom případu zařízení v Dalešicích. A to je řada jiných a dalších zařízení, která, nebyla-li by ve stínu věží jaderné elektrárny, by zajisté tak velké problémy i navzdory krizi neměla.

Právě proto, že náprava tohoto stavu, nebo pokusy o nápravu tohoto stavu, o jakousi, pravda, nevelkou, ale přece jenom kompenzaci, probíhají už nesmírnou řadu let, těch pokusů bylo několik, ať už individuálních, nebo pokusy skupiny poslanců, nebo pokusy ze Senátu - také to není první pokus, se kterým tady pan kolega senátor Jonáš je -, bych se přimlouval, abychom tu materii ponechali v procesu projednávání, a to alespoň do doby, dokud nebudeme mít na stole slibované jakési komplexní návrhy, jakési systémové návrhy, o kterých se vždycky, když sem práce na tomto problému přijde, hovoří. Máme pocit, že se o nich hovoří právě proto, aby se řešení oddálilo, než aby se řešení přiblížilo.

Chci vás poprosit jménem občanů toho regionu, abychom nehlasovali pro zamítnutí toho návrhu, abychom jej pustili do dalšího projednávání a abychom jej třeba i ponechali jako nosič případných - možná z vašeho pohledu systémovějších, možná lépe průchozích - návrhů, které by ale, prosím pěkně, už velmi brzy, chci říci co nejdříve, konečně mohly přijít a projít celým legislativním procesem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já již nechci zdržovat. Velmi si vážím svého předřečníka, protože to, co sděloval, mělo věcnou podstatu. Nicméně chybí tomu určitá racionalita. Jestliže tomu návrhu vytýkáme právě absenci systémovosti - a to tedy bych řekl, že snad skoro napříč politickým spektrem to dnes tady zaznělo - tak ponechání tohoto návrhu ve hře neznamená, že by se nám do toho ten systém vracel. To znamená, že ponechat jej jako nosič by znamenalo jej komplexně přepsat ve druhém čtení, pokud by vláda takový návrh nepředložila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP