(13.40 hodin)
(pokračuje Polčák)

Já nevím, jestli mohu dávat za vládu jakékoliv garance, ale předpokládám, že poslanecký klub TOP 09 a Starostové budou pevně trvat na tom, aby takovýto návrh zákona zde přišel již na podzim do legislativního čtení, tedy já bych spíše nepodpořil ten návrh, tak jak jej zde řekl můj předřečník, i když samozřejmě jistý argumentační potenciál v něm byl zakotven. Přesto si myslím, že nesystémovost současného návrhu nám nezaručí, kdybychom jej ponechali v tom legislativním běhu, že nám přistane nějaká jiná iniciativa než vládní, která přinese ten systém. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Kubata se hlásí s faktickou? Tak s řádnou přihláškou byl dříve pan poslanec Braný. Odcházíme z Vysočiny a přicházíme do jižních Čech. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, já nebudu hovořit, jak to je u Temelína, co to udělalo s cenou nemovitostí a jiné a jiné problémy. Já jsem se přihlásil z jiného důvodu. Když pan kolega Polčák hovořil o té systémovosti, tam opravdu si rozumíme. Ale kdyby platilo, že tady budeme schvalovat a projednávat jen to, co je systémové, tak jsme hotovi v úterý večer s tím projednáváním, protože většina je nesystémových. Já jenom řeknu spotřební daně, aby to nebyly ty ideové problémy.

Spotřební daně. Podívejte se. Tam máme na jednotku váhy, na jednotku objemu, cigarety na konečnou cenu, doutníky na kus. Já to nebudu rozvádět. To je takový systém, že se z toho vytvořil systém. A když volám po tom, aby se rozdělil třeba jenom zákon o spotřebních daních, tak jak to mají na Slovensku, na tři komodity, nebo na tři oblasti aspoň, tak každý z ministrů, a už se jich vystřídalo tady, pokrčí rameny, řekne, ono je to, stojí to za úvahu, ale pak se zase jede systémově, nesystémově. Takže tady bych to neviděl jako zásadní problém.

Navíc se mi líbí, když je něco vázáno procentuálně k nějakému výnosu než jednotkově a ke kraji, k městu apod., ale i ta půlmiliarda je dobrá pro ty obce, kterých se to týká, a města, protože to, co my přijímáme, tak se nám nepodařilo zde přijmout základní pravidlo, aby u každého návrhu zákona byl dopad vyčíslen na samosprávě, na kraje. To jsme si dali do vínku, chtěla to vláda už před Topolánkem, potom Topolánkova vláda se k tomu vrátila, že to budeme respektovat, ty dopady, a nevyčíslovali jsme to. Teď ano. Jsme v složité situaci, protože je to to zatížení. Já tady teď nechci lobbovat za Jihočeský kraj, kterého se to také významně týká, zejména když se bude rozšiřovat Temelín, ale jsou to problémy, které se mohou objevit například s těžbou uhlí, těžký průmysl, vodní zdroje a omezení obyvatel, staveb, třeba mají někde vodní zdroje a mají největší cenu vodného, stočného, protože tam jsou režimová opatření a složitosti. To je určitý precedens, ale přes to všechno budu doporučovat pro klub KSČM, abychom nezamítali tento návrh a podpořili jsme Senát v jeho legislativní iniciativě s tím, že se tam musí udělat velmi výrazné korekce. Ale komplexní pozměňovací návrhy jsme dneska měli aspoň dva a to tady nejsme ani v hlubokém podvečeru, takže já bych se neobával, že to nějakým způsobem zasáhne duševní zdraví poslankyň a poslanců, a už vůbec ne úředníků ministerstev. Ti naopak, kdybychom tu vytvořili systémové vyjádření, jak zvýhodnit ty obce, tak už vidím, pan ministr financí a pan ředitel Zikl, ten by omdlel z toho, až by se to dozvěděl v pondělí, že jsme takto systémově do toho zasáhli.

Já věřím panu Polčákovi, že to myslí dobře, ale do podzimu nic systémového nevytvoří. To si dovolím tvrdit, protože jsem tady už třetí volební období.

Děkuji vám za pozornost a spíš bych vážil vaše rozhodování tak, abychom to nechali ve hře a pracovali s tím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Václav Baštýř. Nehlásí se. Tak prosím o prostor pro řádně přihlášeného pana poslance Kubatu, který mě zrovna asi přestal vnímat. - Pane poslanče Kubato, máte slovo, pokud ho ještě chcete. Prosím, je vaše.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, velmi se omlouvám. Pan poslanec Bendl mě trochu zdržel ve věcné diskusi.

Já bych chtěl velmi poděkovat za iniciativu Senátu a prostřednictvím paní předsedající i pana senátora, protože byť se tady z různých stran ozývají diskuse o reaktorech, já pocházím z Ústeckého kraje a ten problém je u nás ve všech segmentech velmi citlivý. A zcela jistě toto téma je hodno diskuse, jakým způsobem v jednotlivých lokalitách, regionech, obcích, místech kompenzovat v rámci rozpočtového určení daní dopady nezbytně nutné lidské činnosti. (V sále je velmi rušno.)

Na druhou stranu rozpočtové určení daní, jak všichni víme, je jenom jeden balík. Pokud se nerozhodneme nějakou cestou změnit indexaci, tak zcela jistě jako dalším velkým objevem diskuse bude, když povedu diskusi jako bývalý primátor stotisícového města s předsedou STAN panem Gazdíkem prostřednictvím paní předsedající, a i tam najdeme vzájemné rozpory, byť to globální, to znamená pomoci obcím, městům zůstane stejné. Z toho důvodu nemohu v tuto chvíli senátní návrh jako takový podpořit, ale jsem přesvědčen a doufám, že vládní návrh, který se bude připravovat na Ministerstvu financí a který vláda předloží, bude velmi široce diskutován nejenom ve výborech, ale i na plénu Poslanecké sněmovny tak, abychom se pokusili skoro o nemožné - uspokojit v rámci rozpočtového určení daní všechny, kteří na to čekají.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ještě jedna přihláška. Pan poslanec Šulc. Prosím.

 

Poslanec Jiří Šulc: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, pane senátore, já se přiznám, že mám taky určitý problém s nesystémovostí v této záležitosti. Na druhé straně mám velký problém s tím argumentem, že přijde systémové řešení. Já na to systémové řešení čekám jako politik Ústeckého kraje už jedenáct let. A jedenáct let se na ty lidi, kteří tam bydlí, nedbá. Nedbá se přesto, že to životní prostředí je tam opravdu... Pánové a dámy, prosím, já vím, že je pátek a chceme domů, ale možná dneska je to jedna z nejvážnějších věcí, které tu dneska probíráme. A je tam opravdu zatížené životní prostředí. Žiji tam celý život. Tam nejkratší průměrný věk dožití...

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím naše kolegy i kolegyně, aby vám dali prostor, o který žádáte a právem potřebujete.

 

Poslanec Jiří Šulc: Lékaři by vám mohli předložit statistiky o kojenecké úmrtnosti, o rakovinách a dalších věcech. Naposled jsme se o systémové řešení pokusili s vládou premiéra Zemana a tenkrát se opravdu nesystémově vymyslelo tzv. 15 ekologických miliard na kompenzace a revitalizaci území. Tyto záležitosti jsou vyčerpány, ale ta krajina zničená a zničené zdraví, tam je obrovský dluh. Proto s vládou Mirka Topolánka se ta záležitost řešila dál, prošlo to usnesením vlády. Usnesení bohužel nebylo nikdy naplněno. Nezbývá, než tuto záležitost řešit zákonem. A já bych chtěl jasné garance, že vláda České republiky se této věci bude věnovat, a ne slibovat, že tady přijde řešení, ale že opravdu to řešení přijde, protože ta situace je dál neudržitelná.

Takže já prosím všechny kolegy, ať to zváží, protože se to netýká jenom severních Čech. Týká se to opravdu i okolí jaderných elektráren a dalších a dalších záležitostí a nese to s sebou i obrovský sociální potenciál.

Děkuji Senátu za to, že se tomu věnuje. A doufám, že v diskusi o této záležitosti budeme pokračovat. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP