Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. června 2011 ve 14.01 hodin
Přítomno: 183 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás v úvodu všechny nejprve přivítala.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Také vás prosím, kdo má kartu náhradní, aby mi to oznámil.

Nyní vás seznámím s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají Vojtěch Adam - zdravotní důvody, Richard Dolejš, Jana Fischerová - pracovní důvody do 16 hodin, Michal Hašek - zahraniční cesta, Stanislav Huml - pracovní důvody, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Jana Kaslová - rodinné důvody, Jana Schejbalová - osobní důvody, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody, Radim Fiala - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá Tomáš Chalupa - pracovní důvody, Jan Kubice do 15.30 hodin - pracovní důvody, Alexandr Vondra - pracovní důvody. Tolik omluvy. (V sále je opravdu značný hluk.)

A nyní bych vás všechny chtěla poprosit o trochu více pozornosti, než která byla věnována omluvám, a to proto, abych vás seznámila se závěry dnešního grémia vedení Poslanecké sněmovny s předsedy poslaneckých klubů, se závěry, které z této porady vyplynuly.

Tedy závěry jsou ty, že navrhuje dnešní grémium pokračovat - a proberu jednotlivé dny tohoto týdne - takto:

Dnes, v úterý 14. 6., bychom projednali již pevně zařazené body, a to v pořadí 48, 25, 27, 55, 53, 22 a 19, případně bychom pokračovali dalšími body z prvních čtení.

Ve středu, tedy zítra, pevně zařazený bod 73 a další body z bloku třetích čtení. To jsou tedy ty, které mají splněné zákonné lhůty. Je to bod 74, 75, 80, 81 a 97. Poté již pevně zařazený bod 42. Dále bychom vyhověli žádosti ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka a zařadili body 11, 12, 13, 14, 10 a 44. Poté by následovaly dva body, o jejichž zařazení požádal pan ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, tedy bod 39 a 40. A na odpolední jednání zítra jsou již pevně zařazené body 56, 66 a 58. Pokračovali bychom případně druhými čteními.

Ve čtvrtek dopoledne první dvě hodiny jsou věnovány odpovědím na písemné interpelace. Od 11. hodiny by pokračovala schůze osmnáctá a odpoledne bychom měli na programu ústní interpelace.

V pátek 17. 6. pevně zařazený bod 93, poté další body z bloku třetích čtení, tedy ty, u kterých budou splněny lhůty. Poté bychom zařadili nový bod, a je to Návrh poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Dále by byl zařazen další nový bod, Nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku EU 378-E, a poté bychom případně pokračovali neprojednanými body z bloku druhých čtení.

A upozorňuji, že v pátek, podle toho, jak budeme na tom s programem schůze, bychom mohli jednat déle, než bylo obvyklé, tedy i po 14. hodině, možná do 17 či 18 hodin. To vše teprve upřesníme dle toho, jak bude schůze probíhat. (Hluk v sále neutichá.)

Upozorňuji vás zároveň, že v úterý 21. 6. bychom projednávali nejprve zákon zamítnutý Senátem, je to tisk 269/3, a zákony vrácené Senátem. Jsou to tisky 119/3, 214/2, 216/3, 228/2, 270/3, 277/2 a 278/4. Pak by následovaly body z bloku třetích čtení a zbývající body 19. schůze.

To je vše z mé strany. Vzhledem k tomu, že tyto otázky byly projednány na dopoledním grémiu, tedy vedením Sněmovny a představiteli jednotlivých politických klubů, navrhuji, abychom tyto závěry grémia odhlasovali nyní a teprve poté na základě tohoto odhlasování bychom se mohli věnovat vašim případným návrhům na pevná zařazení či změny pořadu schůze.

 

Takže dámy a pánové, zahajuji hlasování číslo 83, pokud tedy není námitka. Táži se, kdo souhlasí s těmi návrhy, které jsem vám teď jako gremiální návrhy přednesla. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 82. Přítomno 156, pro 137, proti 2. Takto jsme tedy schválili modifikovaný program schůze na základě dnešního jednání grémia.

 

Nyní přicházejí na řadu vaše přihlášky. Já zde mám nejprve písemnou přihlášku pana poslance Waltera Bartoše, poté bude následovat pan poslanec Gazdík, poté další kolegové. Pan poslanec Walter Bartoš. Prosím o klid.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovoluji navrhnout, abychom sněmovní tisk číslo 27, to je zákon upravující reklamu v České televizi, přesunuli jako první bod na příští úterý, pokud tam nejsou pevně zařazené body. - Po vrácených ze Senátu mi napovídá můj předseda klubu, takže po zákonech vrácených ze Senátu sněmovní tisk číslo 27. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to bod 25, sněmovní tisk 27, na úterý po návrzích vrácených a zamítnutých Senátem. V úterý 21. 6. po senátních.

Dále prosím o slovo pana poslance Petra Gazdíka.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si navrhnout pevné zařazení bodů 15, 16 a 17, jsou to návrhy zákonů o loteriích, na zítra po pevně zařazeném bodu číslo 73. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Moment, pane poslanče, takhle to nepůjde. My jsme před chvilkou odhlasovali změnu pořadu, která zahrnuje už tu středu, a na středu to máme sestavené takto: ve středu, tedy zítra, je první bod 73, dále body další z bloku třetích čtení, poté návrhy nebo požadavky pana ministra Kocourka, pana ministra Chalupy. Čili váš by byl odhadem dvanáctý, třináctý. Ale teď jsme odhlasovali ten základ, ke kterému se vracíme.

Upřesněte nám, prosím, svůj návrh, ale prosím všechny, aby se pokoušeli vnímat...

 

Poslanec Petr Gazdík: Dovolím si požádat, aby po pevně zařazeném bodu číslo 73 před dalšími body z bloku zákonů třetích čtení byly zařazeny body 15, 16 a 17, loterijní zákony. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP