(14.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Neusnadňujeme si to v žádném případě. Pan kolega Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, já se pokusím usnadnit práci Sněmovny v tom smyslu, že sněmovní tisk číslo 259, bod číslo 22, který měl být dnes jako šestý bod programu, navrhuji vyřadit z programu schůze, a to z důvodu uvedení nových skutečností, které musí projednat výbor, kterému předsedám, to znamená výbor pro veřejnou správu. Opakuji tedy: sněmovní tisk číslo 259, bod schůze 22, dnešní 6. bod programu, vyřadit z dnešní schůze s tím, že druhé čtení by proběhlo v pátek namísto třetího čtení, které bylo původně schváleno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže vy vlastně nechcete vyřadit z programu schůze, vy chcete přeřadit tento bod na pátek, tento pátek... (Posl. Polčák mimo mikrofon: Pátek.) Pátek po všech třetích čteních? Tak vydržte, prosím. (Porada s pracovnicí kanceláře mimo mikrofon.) Rozumím tomu tedy špatně. Vy žádáte, aby to, co bylo plánováno, tedy bod číslo 93, kdy jsme si... (Opět porada.) To bylo třetí čtení, ta devadesát trojka, to je bod 22 ve třetím čtení, rozumíme si?

Takže třetí čtení změnit na druhé čtení. Takhle tomu rozumíme, ano? (Posl. Polčák: Děkuji.)

To byl pan poslanec Polčák, nyní pan kolega Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já vám možná zkomplikuji, neboť jsem nevěděl, na čem se usnese grémium Poslanecké sněmovny. Já ve shodě, respektive na základě žádosti Ministerstva dopravy jsem chtěl požádat vaším prostřednictvím sněmovnu, aby zařadila bod 81, tisk 300, na středu dopoledne do toho bloku třetích čtení, to znamená na konec třetích čtení, a bod 63 a 64, tisk 267 a 308, až za pevně stanovené body ve středu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže máte dva návrhy, první se týká bodu 81, sněmovní tisk 300, ten žádáte zařadit na tuto středu na dopoledne na závěr třetích čtení, tedy ještě před ty návrhy. To si prosím pak vyřídí pan ministr dopravy s panem ministrem průmyslu a obchodu, to já tady odmítám řešit, kdo se chce z vlády předbíhat na úkor toho. Takže tohle to je váš návrh, kterým modifikuje tedy už to, co jsme rozhodli na úvod této schůze jako gremiální závěry.

Já, dámy a pánové, vidím, kolik vás je ještě připravených. Chtěla bych říct, že ta grémia Sněmovny se nekonají jenom proto, že nemáme co v úterý dopoledne dělat. Konají se proto, aby se sjednotil názor poslaneckých klubů na to, jak bude další průběh schůze vypadat. Jestli vám přenášejí vaši předsedové do klubu tuto informaci, nebo nepřenášejí, to si prosím budete muset vyjednat sami. Ale abychom všichni nějak koordinovaně postupovali a nedělali ze schůze naprostý zmatek a chaos, to si prosím vyprošuji a důrazně o to žádám!

Pan kolega Bendl měl druhý návrh, ten se týkal bodů 63 a 64, sněmovní tisk 267 a sněmovní tisk 308, na středu odpoledne na závěr třetích čtení.

 

Poslanec Petr Bendl: Ne ne ne. 267 a 308 na konec pevně zařazených bodů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Na konec pevně zařazených bodů.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, a bod 81, tisk 300, do bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pane poslanče, promiňte ještě. Pana poslance Bendla prosím. Pana poslance Bendla prosím! Bod 81, což je váš první návrh, je zařazen na středu dopoledne ve třetím čtení. Je tam pořadí toto: bod 73, 74, 75, 80, 81 a 97, to jsme již schválili.

 

Poslanec Petr Bendl: V tom případě se omlouvám, ale já jsem tu gremiálku neznal, nebylo možné ji zachytit tak rychle, aby to člověk... Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím. Takže tento bod vyřazuji. Pan kolega Smutný byl nyní na řadě. Ne. Pan poslanec Laudát?

 

Poslanec Jan Smutný: Děkuji. Krásné odpoledne, vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo. Navrhuji do programu -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid, není vůbec slyšet!

 

Poslanec Jan Smutný: Děkuji. Navrhuji do programu 19. schůze Sněmovny nový bod na základě usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj číslo 54 z 12. schůze ze dne 18. května 2011 na zkrácení doby projednávání sněmovního tisku číslo 326, vládní návrh zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve zbrojařském a vojenském průmyslu, ve znění pozdějších předpisů, o 30 dnů. Pokud projde tento návrh, pak navrhuji zařadit druhé čtení tohoto tisku na pátek 17. června po pevně zařazených bodech a třetí čtení na schůzi 13. července. Důvodem je transpoziční lhůta, která končí 21. srpna 2011. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Rozumím tomu, že první budeme hlasovat o návrhu na nové zařazení bodu, který se bude týkat zkrácení lhůty k projednání, a teprve poté, pokud bude přijat tento návrh, bychom hlasovali o zařazení tohoto bodu na pátek ve druhém čtení, tedy 17. 6. po pevně zařazených bodech. Děkuji. Pan kolega Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dávám návrh na zařazení - na pevné zařazení projednávání bodu -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, ještě jednou požádám o klid ve sněmovně!

 

Poslanec František Laudát: - číslo 38 sněmovní tisk 366 novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého a penzijního pojištění, první čtení, a bodu číslo 111, sněmovní tisk číslo 350, návrh na zvýšení střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013, na středu 15. 6. odpoledne po bodech ministra zahraničí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Zbyněk Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Já mám návrh na vyřazení bodu číslo 46 z pořadu této schůze, je to sněmovní tisk číslo 272, prvé čtení, návrh zákona, kterým se mění zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Takže návrh na vyřazení z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyřazení z pořadu schůze.

Další návrhy prosím? Pokud nejsou žádné, budeme hlasovat o těch, které zde zazněly.

Oznamuji, že pan poslanec Babák má náhradní kartu číslo 8.

 

Prvním návrhem byl návrh pana poslance Waltra Bartoše a ten navrhuje zařadit bod číslo 25 sněmovní tisk 27 na úterý 21. 6. po senátních bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 83 a táži se, kdo je pro tento návrh Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 83, přítomno 178 pro 158, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Petr Gazdík navrhuje zařadit body 15, 16, 17 po bodu číslo 73 na středu 15. 6. , tedy zítra, jako 2., 3. a 4. bod našeho dopoledního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84. Táži se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přítomno 180, pro 165, proti 6, návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Polčák navrhuje, aby bod 22 sněmovní tisk 259 byl ve druhém čtení projednán v pátek 17. 6. jako 1. bod.

Zahajuji hlasování číslo 85 a táži se, kdo je pro tento návrh. A proti?

Hlasování číslo 85, přítomno 180, pro 154, proti 12, návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP