Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. září 2011 v 11.00 hodin
Přítomno: 159 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny, vítám vás. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím, abyste mi též oznámili, kdo bude mít kartu náhradní.

Nejprve omluvy z dnešní schůze. Omlouvají se z poslanců: Vojtěch Adam pracovní důvody, Michal Babák zdravotní důvody, Jan Bauer pracovní důvody, Zuzka Bebarová-Rujbrová zdravotní důvody, Robin Böhnisch, Jan Florián zahraniční cesta, taktéž Jaroslav Foldyna, Martin Gregora osobní důvody, Michal Hašek zdravotní důvody, Petr Jalowiczor též, Václav Klučka také, Rom Kostřica pracovní důvody, také Josef Novotný mladší, Miroslav Opálka zdravotní důvody, Jiří Papež také, Antonín Seďa zahraniční cesta, Josef Smýkal od 11 hodin zdravotní důvody, Igor Svoják od 10 hodin bez udání důvodu, Jaroslav Škárka zdravotní důvody, také Milan Šťovíček, Roman Váňa od 11 hodin pracovní důvody, Radim Vysloužil zdravotní důvody.

Dámy a pánové, já vás žádám o klid, protože schůze začala. Prosím všechny o klid! Schůze začala a my musíme ty formální věci absolvovat. A prosím, aby stenografky měly šanci zaznamenat to, co musí zaznít na mikrofon. Žádám vás důrazně všechny! Posaďte se do svých lavic a věnujte pozornost začátku schůze.

Z členů vlády se omlouvají: Josef Dobeš pracovní důvody, taktéž Pavel Dobeš, Tomáš Chalupa zahraniční cesta, Miroslav Kalousek také, Jan Kubice pracovní důvody, Karolína Peake také, Karel Schwarzenberg zahraniční cesta, Alexandr Vondra zahraniční cesta. Tolik byly omluvy z dnešního jednání.

Dále pan kolega Urban má něco. Ještě nejsme u programu, moment.

Dnešní jednání zahájíme na základě domluvy z dnešního ranního grémia pevně zařazenými body 13, 87, 88, 100, dále budeme pokračovat body ve třetích čteních 101, 86, 94, 96, 99, 85, 97, 78, 81, 83, 91, 92 a 93. Body z bloku třetích čtení bychom neprojednávali podle schváleného pořadu schůze, i na tom se domluvilo dnešní grémium, pokud proti tomuto postupu nebude námitka, ale v tomto pořadí: nejprve zákony bez pozměňovacích návrhů, poté zákony, u kterých byla splněna zákonná lhůta již ve čtvrtek, a potom dál v časové posloupnosti tak, jak byly splněny lhůty. (Trvalý hluk v sále.)

Dále jsme se dnes na grémiu dohodli, že dnes bychom jednali do 15 hodin, dnešní jednání tedy do 15 hodin, a v této schůzi budeme pokračovat v úterý 27. září, a to od 10 hodin dopoledne.

Prosím, opakuji: V úterý 27. září schůze pokračuje v 10 hodin dopoledne, a proto budeme muset teď ještě absolvovat dva návrhy, budeme muset odhlasovat. Nejprve že podle § 95a jednacího řádu o vyčlenění jiných hodin pro projednávání zákonů ve třetím čtení, tedy dnes, v pátek, i po 14. hodině, jestliže jsme si řekli, že tu budeme do 15 hodin, musíme odhlasovat, že třetí čtení mohou probíhat i po 14. hodině.

O tomto prvním procedurálním návrhu zahájím hlasování za malý okamžik. Prosím vás o chvilku trpělivosti.

 

Zahajuji hlasování číslo 119. Táži se, kdo souhlasí s tím, abychom dnes i po 14. hodině mohli pokračovat v projednávání zákonů ve třetím čtení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 119, přítomno 132, pro 112, proti 8, tento návrh jsme schválili.

 

Dále budeme hlasovat o tom, abychom mohli též v úterý hlasovat o zákonech ve třetích čteních. Budeme tedy muset podrobit tento návrh hlasování.

Pan poslanec Mencl má náhradní kartu číslo 20.

 

Hlasujeme tedy o tom, že podle § 54 odst. 4 zařazujeme návrhy zákona na jiné jednací dny a podle § 95a jednacího řádu o vyčlenění jiných hodin pro jejich projednávání. To je 10. hodina v úterý.

Zahajuji hlasování číslo 120. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 120, přítomno 136, pro 104, proti 12, tento návrh jsme schválili.

 

Přišla mi ještě omluva od pana předsedy vlády Petra Nečase, který omlouvá svou neúčast dnes v době od 10 hodin z důvodu pracovního jednání.

Za chvíli dám slovo těm, kteří se chtějí přihlásit ještě k pořadu dnešní schůze. Jenom, dámy a pánové, organizačně. Protože budou probíhat třetí čtení, je potřeba, aby byli připraveni zpravodajové. Já si teď dovolím bez titulů a bez křestních jmen přečíst zpravodaje, kteří mají počítat s tím, že v následující hodině, dvou, třech tady budou muset být přítomni, neboť přijde jejich bod na řadu. Milan Urban, Josef Novotný starší, František Dědič, Soňa Marková, Marek Šnajdr, Jaroslav Krákora, Ivana Weberová, Jana Suchá, Marek Benda, Pavel Staněk, Marie Nedvědová, Bořivoj Šarapatka, Robin Böhnisch, Jan Husák, Miroslav Petráň, Josef Šenfeld, Jiří Papež, Vladislav Vilímec, Dana Váhalová, Roman Sklenák, Václav Votava, Pavel Suchánek, Ivana Levá, Jeroným Tejc, Jitka Chalánková.

Nyní prosím, k pořadu schůze pan kolega Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl z programu této schůze vyřadit bod 90, to je třetí čtení tisku o podporovaných zdrojích, vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie atd. Dnes budeme projednávat za chvíli druhé čtení. Je evidentní, že k tomuto zákonu bylo a ještě pravděpodobně bude předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, tedy i na základě vyjádření předkladatele pana ministra navrhuji dnes, abychom třetí čtení projednávali na říjnové schůzi, tedy vyřadili bod 90, třetí čtení tohoto návrhu, z této schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pan kolega Husák, prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych požádal o pevné zařazení z bloku třetích čtení bod 89, sněmovní tisk 347, a to jako pevně zařazený první bod úterního programu příští týden. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se někdo dále k pořadu schůze? Ještě upřesnění. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Po upřesnění pana ministra vzhledem k jeho programu jako první pevně zařazený bod po polední pauze.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nehlásí-li se nikdo dále k pořadu schůze, budeme hlasovat o návrzích dvou.

 

Nejprve pan kolega Urban navrhuje vyřazení sněmovního tisku 369 ve třetím čtení, je to bod 90.

Zahajuji hlasování číslo 121. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na vyřazení z pořadu schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 121, přítomno 139, pro 109, proti nikdo, tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP