(14.30 hodin)
(pokračuje Konečná)

Proto prosím předsedu vlády, aby transparentně vysvětlil a přesně vyčíslil, kolik utratila Česká republika ze státního rozpočtu na přípravu a vedení výběrového řízení k výběru dodavatele této zcela nesmyslné zakázky vymyšlené v hlavách některých tehdejších, ale bohužel i současných politiků.

Dále prosím předsedu vlády, aby Poslanecké sněmovně srozumitelně vysvětlil představu, jak jeho vláda hodlá postupovat s dalším řešením starých ekologických zátěží v České republice. Pro většinu občanů České republiky, a můj kraj je toho zdárným příkladem, tam je jich opravdu hodně, je totiž nepřijatelné, aby bezmála 20 let po vzniku České republiky a po privatizaci státního majetku formou tzv. velké privatizace zůstaly hrozby v podobě starých ekologických zátěží neřešeny a abychom je předávali dále budoucím generacím.

Prosím o zařazení na příští týden, kdy s největší pravděpodobností již premiér přítomen v této sněmovně bude. Odhadovala bych to na úterý příští týden. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Úterý kdy prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Pokud tam nejsou pevně zařazené body, tak jako první bod. Pokud jsou, tak samozřejmě po nich.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Rath má slovo s dalším návrhem k pořadu schůze.

 

Poslanec David Rath: Paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout nejlépe na dnešek po pevně zařazených bodech bod Informace ministra zdravotnictví o platové situaci zdravotních sester a lékařů.

Asi jste zaznamenali poměrně vážnou věc, kdy včera zástupci zdravotníků upozornili na fakt, že můžeme být konfrontováni opět s novou vlnou zdravotnických protestů, něco na způsob Děkujeme, odcházíme, protože ministr zdravotnictví zhruba před rokem v rámci této akce a vyjednávání s jejími organizátory dal jasná stanoviska, jasné sliby, podepsal jednoznačné memorandum, kde zdravotním sestrám a lékařům slibuje v příštím roce desetiprocentní nárůst mezd. Toto si teda nevymyslely odbory, nevymysleli jednotliví zdravotničtí zaměstnanci, ale takový slib dal ministr zdravotnictví. Tento slib je pro mne docela sympatický, protože si myslím, že sestry i lékaři si vyšší platy zaslouží, nicméně jsem očekával, že pan ministr najde na plnění těchto slibů finanční prostředky. V žádném případě jsem nepředpokládal, že si z nich dělá legraci nebo že se drží hesla slibem nezarmoutíš, ale že to myslí vážně a seriózně. Nicméně nezaznamenal jsem ani ze strany ministra zdravotnictví, ani ze strany ministra financí jakoukoliv aktivitu, která by v příštím roce mohla přinést vyšší finanční prostředky našim nemocnicím, kde tito lidé pracují.

To znamená, dámy a pánové, situace je ještě o to horší, že vláda i hlasem pana ministra zdravotnictví rozhodla o zvýšení daně z přidané hodnoty, které ze zdravotnictví odčerpá v příštím roce zhruba 4 až 5 miliard korun oproti letošnímu roku. Těchto 4 až 5 miliard korun, když je vztáhnete na mzdy zdravotníků, znamená, že by mzdy v průměru poklesly o 10 %. Takže nevím, jak to pan ministr s tím slibem myslel, když ho před rokem dával. Jestli myslel vážně, že zdravotníkům, tedy sestrám a lékařům, mzdy o 10 % stoupnou, když jim pošle prostřednictvím pojišťoven méně peněz, anebo zda ty mzdy o 10 % klesnou, což by odpovídalo finančnímu objemu, s kterým ministr zdravotnictví počítá, že doputuje do zdravotnictví.

Navíc, dámy a pánové, tato Sněmovna dostala zdravotněpojistný plán, v kterém se jasně říká, že nemocnice v příštím roce dostanou 95 % financí srovnávacího období. 95 % je méně finančních prostředků, a poměrně významně méně finančních prostředků, než které mají v letošním roce.

Tudíž já bych rád, aby Poslanecká sněmovna vyslechla zprávu pana ministra, z čeho chce ty mzdy zaplatit, protože když jeho úřad posílá do této Sněmovny návrh, kde mají nemocnice dostat méně - 95 %, on sám v médiích hovoří asi o 98 %, čili nevím, jestli tady bude dávat nějakou úpravu toho materiálu, nebo Sněmovna přijme 95 % a pan ministr si pak udělá, co ho napadne a pošle tam 98 %. Zajímalo by mě z čeho. Anebo jestli bude vyprávět těm zdravotníkům, že samozřejmě jim rád přidá, ale že to mají zaplatit ty nemocnice. Možná, že nemocnice řízené Ministerstvem zdravotnictví, tedy fakultní nemocnice, mají nějaké skryté zdroje, které před veřejností umně tají. Co já vím, tak mají také docela hospodářské problémy, byť s účetnictvím kouzlí, jak to jde, ale musím říci, že městské a krajské nemocnice žádné rezervy už několik let nemají. Je to také především díky tomu, že každý rok naše nemocnice dostávají méně a méně. S tím se potýkáme už několik let. Je to tzv. šetření, ale v situaci, kdy nemocnice dnes už jsou prakticky všechny plošně zadlužené, prakticky všechny nemocnice, které patří městům, hospodaří s deficitem. Prakticky všechny nemocnice krajů hospodaří také s deficitem. Pokud ho nepřiznávají, tak jde pouze o účetní kamufláž tohoto reálného stavu, stejně tak jak to účetně kamuflují fakultní nemocnice. Jen připomenu. Dlouho jsme žili v iluzi, že Nemocnice Na Homolce každý rok vydělává a je prosperující nemocnicí, abychom pak při podrobné kontrole hospodaření zjistili, že má minus 200 milionů dluhů u bankovních ústavů, které kryla neexistujícími pohledávkami vůči zdravotním pojišťovnám. Čili v podobné situaci, kdy nemocnice kouzlí s dohadnými položkami a kdy nemocnice kouzlí s lhůtami splatnosti, tak jsou jasné triky, které pan ministr jako bývalý ředitel fakultní nemocnice dobře zná a ví, že účetnictví každé nemocnice může dopadnout tak, jak si ten rok domluvíme. Čili já nemluvím o tom, jestli některá z těch nemocnic náhodou pomocí účetních triků a kouzel je vyrovnaná, já mluvím o tom, že reálně české nemocnice mají dnes lhůty splatnosti klidně delší než půl roku, mnohé se blíží i roku. To pan ministr ví, anebo by měl vědět, že i jeho fakultní nemocnice mají lhůty splatnosti jdoucí do těchto mnoha měsíců.

Čili mě by zajímalo, pane ministře, kde chcete vzít na navýšení platů zdravotníků. Já tady jasně říkám za kraj a nemyslím, že nejenom za náš kraj, ale za všechny kraje, že pokud dostaneme ty peníze od zdravotních pojišťoven, tak je obratem samozřejmě pošleme těm zdravotníkům. Byť jsme ten slib nedali a dal jste ho vy a vaše vláda, tak to budeme respektovat, pokud nám na to vy pošlete finanční prostředky. Pokud nám na to žádné finanční prostředky nepošlete, navíc v situaci, kdy nám zvýšenou DPH z těch nemocnic vytáhnete zhruba 5 miliard navíc, s kterými jsme nepočítali, čili o to zvýšíte zadlužení těch nemocnic, tak samozřejmě na nějaké zvýšení platů nemáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP