Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. října 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 117 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch z pracovních důvodů, Petr Braný z rodinných důvodů, Josef Cogan do 13 hodin z osobních důvodů, Jana Drastichová bez udání důvodu, Pavel Drobil z rodinných důvodů, Zdeněk Fuksa (?) ze zdravotních důvodů, Jan Hamáček bez udání důvodu, Michal Hašek z rodinných důvodů, Václav Horáček mezi 11. a 13 hodinou ze zdravotních důvodů, Stanislav Huml ze zdravotních důvodů, Petr Jalowiczor ze zdravotních důvodů, Jana Kaslová ze zdravotních důvodů, Václav Klučka ze zdravotních důvodů, Lenka Kohoutová z důvodu zahraniční cesty, Kateřina Konečná od 11 hodin z osobních důvodů, Jiří Koskuba z pracovních důvodů, Pavel Kováčik z dopoledního jednání ze zdravotních důvodů, Jiří Krátký bez udání důvodu, Václav Mencl z osobních důvodů, Vít Němeček z osobních důvodů, František Novosad z rodinných důvodů, Josef Novotný starší z osobních důvodů, Josef Novotný mladší od 11 hodin z pracovních důvodů, Jiří Paroubek od 16.30 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Jiří Plachý z osobních důvodů, Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, Petr Skokan od 13 hodin z pracovních důvodů, Miroslava Strnadlová z rodinných důvodů, Bořivoj Šarapatka od 10 hodin z pracovních důvodů, Ladislav Šincl bez udání důvodu, Jaroslav Škarka z důvodu zahraniční cesty, Martin Vacek od 12.30 hodin z pracovních důvodů, Vladislav Vilímec z osobních důvodů, David Vodrážka z důvodu zahraniční cesty, Jiří Zemánek od 11 hodin z pracovních důvodů. Teď mi přišla ještě další omluvenka - paní poslankyně Weberové bez udání důvodu na dnešní jednací den.

Dále se omluvili tito členové vlády: pan premiér Petr Nečas z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Jiří Besser z odpoledního jednání z pracovních důvodů, ministr Josef Dobeš od 14 hodin z pracovních důvodů, ministr Pavel Dobeš od 13 hodin z pracovních důvodů, ministr Tomáš Chalupa od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů, ministr Miroslav Kalousek do 11 hodin z pracovních důvodů, ministr Jan Kubice na celý den z důvodu zahraniční cesty, vicepremiérka Karolína Peake do 14 hodin z pracovních důvodů, ministr Jiří Pospíšil na dopolední jednání z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg - odpolední jednání z pracovních důvodů, ministr Alexandr Vondra z dopoledního jednání z pracovních důvodů.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem

76.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Připomínám, že od 11 hodin máme již pevně zařazené body. Je to bod 39, sněmovní tisk 500-E, bod 40, sněmovní tisk 501-E, bod 41, sněmovní tisk 508-E. Poté bychom pokračovali dalšími body z bloku prvého čtení.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování.

 

Tak nejprve tady máme interpelaci na předsedu vlády Petra Nečase. Je to interpelace poslance Ivana Ohlídala ve věci programu VaVpI 1, sněmovní tisk 391. Poprosím pana poslance, aby se ujal slova. Jenom připomínám, že pan premiér je omluven z důvodu zahraniční cesty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. vzhledem k tomu, že pan premiér je nepřítomen, považuji tuto interpelaci za bezpředmětnou, a to dnes bezpředmětnou. Samozřejmě velmi rád bych s panem premiérem na téma VaVpI podiskutoval, až zde bude. Takže já tuto interpelaci v této chvíli stahuji a podám ji jako neuspokojenou znovu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k další interpelaci, což je interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše. Opět interpelace pana poslance Ivana Ohlídala ve věci věcného záměru zákona o vysokých školách, sněmovní tisk 392. Uspokojivé sdělení pro pana poslance je to, že pan ministr Dobeš přítomen je. Prosím, mikrofon je váš, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, ve své interpelaci jsem se obrátil na pana ministra ve věci, která se týká věcného záměru vysokoškolského zákona. Jistě víte, že se připravuje v podstatě nový vysokoškolský zákon, který má prospět veřejným i soukromým vysokým školám v České republice. Bohužel v tom věcném záměru, dokonce v té poslední, tzv. čtvrté verzi věcného záměru jsou některé věci, se kterými není možno souhlasit a které je nutné také prodiskutovat. Jednou z těch věcí je záležitost, která se týká neoprávněného získávání akademických titulů na veřejných i soukromých vysokých školách v České republice.

Možná si vzpomínáte, že na březnové schůzi této Sněmovny byla zamítnuta novela, která se týkala vysokoškolského zákona a která se rovněž týkala právě tohoto problému. V rámci této novely byly formulovány způsoby, pomocí kterých šlo efektivně odejmout tituly u těch lidí, kteří je získali neregulérním způsobem. Sněmovna - přesněji řečeno koalice tento návrh zamítla, i když tento návrh novely byl velmi podobný formulacím, které se vyskytují v zákonech o vysokých školách v jiných vyspělých zemí, například v Německu. Tehdy to zamítnutí bylo zdůvodněno panem ministrem Dobešem tím, že se připravuje nový vysokoškolský zákon, ve kterém bude tato záležitost ošetřena lepším a efektivnějším způsobem.

Jaké však bylo moje překvapení, když ve všech verzích, dokonce i v té poslední, čtvrté verzi, tento problém v podstatě řešen není a to znamená, že vlastně vše zůstává při starém v této záležitosti. Čili když je podezření nebo nastane podezření, že některý člověk získal akademický titul na některé vysoké škole neregulérním způsobem, tak situace se potom může řešit pomocí správního řádu. No a jak vidíme na konkrétních případech třeba Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, tento postup je, minimálně řečeno, neefektivní. Těch lidí, kterým byly odňaty tituly v důsledku neoprávněného získání, těch doposud je málo. Je jich několik, myslím do deseti. A co je důležité, právníci tvrdí, že pokud se tito lidé odvolají, tak u správního soudu svoji při pravděpodobně vyhrají, to znamená, že efekt celého správního řízení bude nulový. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP