(9.10 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Takže já bych se chtěl zeptat pana ministra Dobeše: Bylo jeho tvrzení, že tento problém, o kterém teď hovořím, bude řešen lépe a efektivněji v novém vysokoškolském zákoně, účelové a nepravdivé? Nebo jak vysvětlit tuto situaci? Protože ať se nám to líbí, nebo ne, tak existují další veřejné a soukromé vysoké školy, zvláště soukromé, kde je proces získávání akademických titulů minimálně podivný a podezřelý, a jsou silné indicie, že i na jiných vysokých školách probíhají procesy, v rámci nichž se produkují lidé s akademickými tituly, které jim vlastně ve skutečnosti vůbec nepřísluší, protože nejsou splněna základní kritéria pro jejich získání. Znovu bych se obrátil na pana ministra a žádal o vysvětlení této situace. Prozatím děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Než předám slovo panu ministrovi, ráda bych jenom poopravila své sdělení. Po pevně zařazených bodech, které máme, jsou to záležitosti Evropské unie, budeme pokračovat body z bloku smlouvy prvého čtení, aby bylo zcela patrno, čím se budeme zabývat.

Prosím, pane ministře, teď už je mikrofon váš.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedající, vážený pane profesore, dámy a pánové, já shrnu chronologicky, jak to bylo, a pak odpovím na to, jak to bude v paragrafovaném znění ohledně odebírání titulů.

Když přišla poslanecká novela, vláda zaujala neutrální stanovisko. Takhle to bylo a já jsem tam k tomu takhle vystupoval. Neutrální stanovisko bylo proto - na jednu stranu velmi důležitá a velmi potřebná věc ta novela, na druhou stranu protesty a nesouhlas Rady vysokých škol a České konference rektorů, což neberu tak, že se to musí brát za bernou minci a za něco zásadního, nicméně to na vládu přišlo, ale pak zejména to, co jsem řekl v Poslanecké sněmovně. My chystáme úplně nový vysokoškolský zákon, a tady se připravuje dílčí novela. Dělat dílčí novelu ve chvíli, kdy se připravuje věcný zákon, nám nepřipadalo rozumné. I v tomto duchu jsem hovořil zde v Poslanecké sněmovně v březnu, kdy jsem ocenil tuto novelu a s tímto zdůvodněním jsem k tomu zaujal stanovisko.

Tato interpelace je z května 2011, bohužel je to více na mé straně než na vaší. Mezitím se ten věcný záměr posouval, ale je to stále věcný záměr a tato věc musí být jasně řešena v paragrafovaném znění.

Já vám teď nastíním, co z toho věcného záměru může přejít do paragrafovaného znění, abychom věděli, jak to ošetřit.

Ještě mě ale napadla jedna myšlenka. Víte, Plzeň není postavena na špatné stojedenáctce. Rozhodně vysokoškolský zákon č. 111/1998 i v Plzni umožňuje odebírat tituly. Plzeň není o legislativě, Plzeň je o přístupu. O tom jsem přesvědčen.

Teď to paragrafované znění. Věcný záměr jsou teze. To není to, co budeme konkrétně dělat, takže z věcného záměru obtížně můžete vyčíst konkrétní věci. Paragrafované znění zákona o vysokých školách by v této problematice mělo stanovit zvláštní pravidla navazující na správní řád, to je - za prvé - podmínky, za nichž bude možno zrušit osvědčení vysokoškolské kvalifikace v případě, že vyjde najevo, že osoba ve skutečnosti vysokoškolské vzdělání nenabyla, nebo je nabyla podvodně, nebo byla taková skutečnost umožněna závažným porušením zákona. Takto to tam musí být vyjmenováno. Za druhé musí být v paragrafovaném znění určen orgán, který o tom bude rozhodovat. Za třetí musí být jasně stanovena lhůta pro rozhodování. Takto se rozvine paragrafované znění.

Já mám snad informace, že do podvýboru pro vědu a výzkum by měl v těchto dnech přijít nebo přišel pan profesor Wilhelm s paní doktorkou Koťátkovou a máte se tam bavit o věcném záměru. Je možné i na toto téma se bavit a od profesora Wilhelma, náměstka, získat toto ujištění, ale tato odpověď je i z jeho pera.

Pak samozřejmě očekávám, jak to bylo v pětsetšedesátjedničce, státní maturitě, velice věcnou diskusi ve školském výboru. Já si toho velice vážím. I to je další garance, ta pětsetšedesátjednička, školský zákon, který jsme dělali. Tam máte garanci, že já jsem vstřícný, moji lidé jsou vstřícní a že kompromis je možné jakkoli modifikovat.

Přečetl jsem vám, co by v paragrafovaném znění mělo být. Jsem přesvědčen, že to dává garanci.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Pane ministře, já bych reagoval na tři věci ve vaší odpovědi.

První věc. Řekl jste, že oficiální orgány vysokých škol odmítaly tehdy naši novelu. Já si myslím, že tohle přinejmenším není přesná informace, protože žádné oficiální stanovisko tehdy vydáno nebylo. Samozřejmě se vyskytli rektoři, kteří té novele bránili, ale patrně z pochopitelných důvodů, že by se to mohlo dotknout jejich škol. To za prvé.

Za druhé. Vy jste říkal, že Plzeň je specifickou záležitostí a že to nesouvisí se současným vysokoškolským zákonem. Ono to souvisí, protože současný vysokoškolský zákon samostatně neumožňuje odnímání neregulérně získaných titulů, musí se postupovat podle správního řádu. Správní řád obsahuje možnost odnětí získaného osvědčení obecně. Vysokoškolské tituly, akademické tituly, jsou vyloženě specifickými osvědčeními, a proto ten obecný postup v rámci správního řádu je na ně dosti neúčinný. Takže skutečně to, co se děje v Plzni, i co se týká odnímání titulů, souvisí se současným nedokonalým vysokoškolským zákonem v tomto směru. Uvidíme, jak dopadnou odvolací řízení u správního soudu. Znovu opakuji, že právníci tvrdí, že většinou ti lidé, kteří podali toto odvolání, uspějí.

Ještě k vašemu paragrafovanému znění. Já myslím, že v současné době se člověk může orientovat z hlediska přípravy nového vysokoškolského zákonu jen s pomocí věcného záměru, a tam skutečně záležitost tohoto typu obsažena není, čili zase je to jen na úrovni vašeho slibu, vašeho tvrzení.

Já nemám vzhledem ke zkušenostem, které mám z minulosti s vašimi tvrzeními, jistotu, že skutečně v paragrafovaném znění něco takového bude. Zatím to beru jenom jako jakýsi váš vágní příslib a slibuji, že v rámci jednání podvýboru pro vědu a vysoké školy, případně v rámci jednání školského výboru, se k této záležitosti jistě vyjádřím a budu pečlivě sledovat, jestli opět nejde jenom o vás lichý slib.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ještě bude reagovat pan ministr Dobeš.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Ještě rychlá reakce. K výtce jedna. Po uplynutí lhůty vnějšího připomínkového řízení skutečně na vládu - tehdy předsedou Legislativní rady vlády byl pan ministr Pospíšil - přišlo oficiální stanovisko Rady vysokých škol a České konference rektorů. Bylo to po uplynutí, asi o den nebo dva. Přesto tam bylo takto prezentováno.

Plzeň - to je k polemice, jestli zákon či přístup tomu více nahrával. Já si pořád více myslím, že lidské zdroje jsou větším důvodem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP