(10.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Richard Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Richard Dolejš: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Mě mrzí, že zde pan ministr Bendl není, protože jsem chtěl reagovat na jeho vystoupení. On za prvé odvádí pozornost od podstaty této interpelace. (Hlasy ze sálu.) Neříkám, jestli může, nebo nemůže, já říkám, že odvádí pozornost ke Středočeskému kraji. Tím strhl pozornost i k sobě.

Já jsem v době, kdy pan Bendl byl hejtmanem, byl opozičním zastupitelem, předsedou klubu, a mohu konstatovat, že pan Bendl systematicky porušoval jednací řád a se zastupitelstvem jednal jak s trhacím kalendářem. Jako příklad vám uvedu privatizaci středočeských nemocnic, kdy Petr Bendl prodal středočeské nemocnice tři čtvrtě miliardy pod odhadní cenou a jednání na zastupitelstvu probíhalo tím stylem, že pan Bendl nám dal podklady minutu před jednáním zastupitelstva, v průběhu zastupitelstva tyto materiály stáhl, vyměnil je a pak nás přehlasoval, převálcoval, aniž by nám umožnil výrazným způsobem do tohoto procesu zasáhnout. Takže pokud pan Bendl zde káže o tom, jak se chová David Rath na úrovni Středočeského kraje, tak by se nejprve měl zamyslet sám nad sebou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále jsem měla přihlášeného pana poslance Tejce a pana poslanec Ratha, takže jak si to pánové vyříkají? Pane poslanče, jdete s řádnou, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Ještě jednou dobrý den. Nebyl to pan poslanec Rath, který tady upozorňoval na neúčast premiéra a místopředsedy vlády na jednání Sněmovny. Já myslím, že to není něco nehorázného ohradit se proti jejich neúčasti. Já jsem na to upozornil právě proto, abychom srovnávali srovnatelné. Já myslím, že je důležité, aby tady byli všichni poslanci. Koneckonců média pravidelně informují o tom, kdo se účastní více, či méně, a nikomu ze členů vlády včetně pana premiéra a pana vicepremiéra Schwarzenberga nikdo nebrání, aby se vzdal mandátu poslance, pokud tady není schopen být přítomen. Má tady povinnost být přítomen jako člen vlády. Myslím, že pokud se někdo dívá někdy na jednání Poslanecké sněmovny i v důležitějších momentech možná, než jsou interpelace, tak vidí, že za zády řečníka většinou z vlády buď nesedí nikdo, anebo jsou tam dva či tři ministři vlády, a to myslím skutečně neukazuje na důstojnost jednání této Sněmovny. Ale také na to, jak vláda vnímá Parlament.

Určitě je důležité si připomenout, že jsme parlamentní republikou a že nejsme republikou vládní. Takto je to napsáno v ústavě. Já mám pocit v posledních měsících a v posledním roce, že tady skutečně nevládne Parlament v České republice, že tady nevládnou zástupci, kteří byli zvoleni lidmi, ale nějaká K9, kterou možná nikdy nikdo neviděl na vlastní oči, a případně vláda, která tady diktuje svým poslancům, co mají a nemají dělat, a je jejich rozhodnutí, jestli ji budou, nebo nebudou poslouchat.

Ale skutečně si myslím, že pokud tady máme projednávat závažné věci, tak není možné, aby neúčast premiéra byla 42 % na hlasování Sněmovny. To je skutečně vysoké číslo. Já chápu, že pan premiér má své povinnosti, na druhé straně Sněmovna zasedá v pravidelných harmonogramech a pan premiér jistě může udělat všechno pro to, aby tady přítomen byl, protože tady se rozhoduje, v Poslanecké sněmovně, nebo by se alespoň mělo rozhodovat, o osudu této země. Pokud to pana premiéra nezajímá a řeší to na K9 a nechce to řešit ve Sněmovně, je to jeho problém, ale nevidím nic špatného na tom upozornit na to. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec David Rath. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, musím říct, že vlastně Petra Bendla naprosto chápu, že šel se tady zastat svého premiéra, protože málokterý premiér by z něj udělal ministra zemědělství. Všichni víme, že jeho jediná kvalifikace k tomuto postu je včasné překmitnutí na správnou stranu, dále zkušenosti ze žňové komise, kde byl jako funkcionář SSM za minulého režimu bojovat o zrno, a třetí, spíš obecná poznámka, že je o něm známo, že pohnojil, co mohl. Tak jestli to je správná kvalifikace, tak budiž.

Takže chápu, že bude muset se tady premiéra zastávat v každém případě, třeba i v tom, když premiér neodpoví na takovou otázku, kolik dává odměn a platu své nejbližší spolupracovnici paní Nagyové. Konečně, pan Bendl tady prezentoval, že i my na kraji k opozici neoplýváme nějakou mimořádnou vstřícností. Já bych chtěl konstatovat, že v Poslanecké sněmovně jsme v opozici pět let a předtím jsme byli osm let v opozici na kraji, kde tam vládl pan Bendl. Pan Bendl za osm let si s opozicí utíral tak akorát podrážky. Za pět let, co jsem tady v této Sněmovně a jsem v opozici, tak jsem interpeloval mockrát, písemně, ústně. Vždycky mně bylo odpovězeno podobně, jak mi odpověděl teď pan premiér. Prostě neodpovím. A Bendl tady má takovou drzost, že nás poučuje, jak my na kraji se máme chovat k opozici? Proč se tak nechoval on těch osm let? Proč osm let s opozicí zacházel jako s rohožkou na krajském úřadu? Kdokoliv se něco zeptal, tak žádnou odpověď z něj nikdy nedostal.

Takže dámy a pánové, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Prostě my jsme osm let na kraji volali do lesa, tam se osm let z něho ozývalo a teď děláme úplně totéž, přes kopírák. Možná někdo říká, že to není správné. Najednou teď ODS říká: To není správné, že se k nám chováte, jak jsme se my chovali k vám a jak se my teď chováme v této Poslanecké sněmovně k vám jako opozice. Takže vy nás můžete kopat, fackovat, ponižovat, masakrovat z výborů, nikam nezvolit, přehlasovávat, to je samozřejmě vrchnostensky správně, protože vy jste nadlidi, vy jste vláda, vy jste ODS, vy jste TOP 09. Top! Něco víc než ty ostatní, než ten plebs! A ten plebs musí akorát kňučet a nechat si to líbit od vás, od vaší vrchnosti, od vašeho lordstva povýšenosti! To je váš přístup k lidem: namyšlenost, arogance!

A já přiznávám, dámy a pánové, že se k vám chovám stejně, jak vy se chováte celou dobu k nám. Proto mě mnozí lidé celkem právem považují třeba za arogantního. Já k normálním lidem, kteří se ke mně chovají slušně, v žádném případě nejsem arogantní. Já jsem arogantní k vám, k vašim představitelům, protože s vámi mám dlouholeté zkušenosti. A jak vy se chováte a chovali jste se ke mně a k nám jako k sociální demokracii, tak vidím jako správné a logické vám nastavit zrcadlo a říct vám: líbí se vám to?

Ale zajímavé je, že vy stále ne a ne to pochopit. Takže když se zeptáme premiéra, tak nám arogantně neodpoví. Když jsme se zeptali hejtmana Bendla, tak nám arogantně neodpověděl. Ale máte tu drzost - skutečně tu drzost tady někoho poučovat, jak by se měl chovat. Tak nejdřív změňte své chování vy a já vám slibuju, že ho okamžitě změním i já. Pokud pan premiér jako premiér této země bude odpovídat na interpelace, jak se má a sluší, tak pak nemám jediný argument, proč by se takto nemělo postupovat všude, tedy i třeba na úřadech, které řídí sociální demokracie.

Takže dámy a pánové, ono je potřeba se nad tím zamyslet. A konečně i pan Bendl by si měl udělat pořádek s jeho předsedou klubu panem Stanjurou, protože ten tady jasně říkal, že přece se nemám obracet na premiéra - což je samozřejmě v rozporu s ústavou, já se naopak mám obracet na premiéra - a že se mám obrátit na šéfa Úřadu vlády, který mi odpoví. A ministr této vlády tady jasně přišel a říká: my vám neodpovíme, protože je to v rozporu se zákonem. Tak kdo má z vás, dámy a pánové, dvou pravdu? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP