(12.30 hodin)
(pokračuje Bauer)

A druhá moje poznámka je k současné finanční perspektivě. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Skutečně ČR měla a stále má mimořádnou možnost jako čistý příjemce získávat daleko více peněz z EU prostřednictvím 26 operačních programů, než tam dává, ale prosím, nezapomínejme, a to už jsem tady také dneska jednou zmínil, že mj. i ČR ročně odvádí, a je to samozřejmě odvislé od mnoha ukazatelů, minimálně růstu HDP, odvádí 32 až 35 mld. korun ročně do této kasy, tak abychom pak pracně peníze zpětně dostávali prostřednictvím operačních programů nazpátek.

Poslední výzva je, a to je spíš do vlastních řad a samozřejmě na samotnou vládu - nová finanční perspektiva přináší mimořádnou příležitost se poučit z minulých chyb, protože já si nemyslím, že se nám úplně všechno ve stávající finanční perspektivě podařilo, minimálně to, že jsme si nastavili velice komplikované, nepřehledné a myslím i netransparentní podmínky čerpání peněz, nastavili jsme si to formou 26 operačních programů, což si myslím, že je mimořádně nešťastné, a já věřím, že se těchto chyb vyvarujeme. Stejně tak, jako se vyvarujeme toho, co mě nejvíce mrzí na této finanční perspektivě, a to je neustálé volání: všem, všem, všem, zdroje jsou, miliardy se valí na ČR, zažádejte si a váš sen bude splněn. Já si myslím, že toto pochopili i mimo jiné členové Evropské komise. Jestli se mi nějaká věc na tom návrhu líbí, tak je to snaha dávat peníze na smysluplné a udržitelné projekty nebo na projekty, které nebudou významným způsobem kazit hospodářskou soutěž nebo trh v nějakém regionu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Nehlásí se nikdo... Ještě pan místopředseda Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já možná jenom jedinou věc, která mě ještě napadá nad tímto materiálem, že si pořád kladu otázku, jestli tak jak je to Komisí v současné době koncipováno, ty priority - konkurenceschopnost, inovace - jestli je to pro ČR opravdu výhodné. Připadá mi, že to jsou zrovna ty typy priorit, ve kterých jsme moc úspěšní nebyli v dosavadním období. To znamená, já se také samozřejmě bojím toho, abychom si nemalovali vzdušné zámky a nepředstavovali si, že tyto priority budou našimi, my se k nim budeme hlásit, ale pak se ukáže, že na to nemáme absorpční schopnosti, že nemáme na to odpovídající úroveň a že to budeme zase vracet, protože se ukáže, že v konkurenci ostatních neobstojíme. Takže mně připadá, že tohle je debata, o kterou bych nesmírně stál. Týká se to období 2014 až 2020. Bůhví kdo z nás tady bude, ale tady je třeba dnes - a to bych byl rád, kdybychom tohle skutečně zvažovali společně, co je skutečně reálné a na co můžeme dosáhnout. Mně osobně připadá, kdybych to měl formulovat, že kromě konkurenceschopnosti, což je určitě téma, o kterém stojí za to mluvit, je možné také to pojmout tak, že pokud chceme usilovat o prostředky, tak usilovat o něco, co bude zvyšovat kvalitu života, úroveň života v této zemi, a snažit se najít způsob, jak to uplatnit do infrastruktury obcí, zaměstnanosti, kterou budeme potřebovat podpořit. To znamená, v těchto věcech, ve kterých si dovedu představit čerpání z odpovídajících fondů EU, snad jsme schopni najít způsob, jak to skutečně efektivně čerpat. Tohle mně připadá jako docela zásadní debata. Jestli to, co dneska EU nabízí, dokonce i to, co nabízí ve své strategii, je skutečně pro ČR výhodné, protože možná naše priority a naše schopnosti jsou jinde než to, co dneska EU tlačí. Na tomhle se domluvit a v tomhle mít nějakou strategii, kterou budeme skutečně schopni dlouhodobě sledovat bez ohledu na to, jak dopadnou příští volby, to je něco, co bych si nesmírně přál, kdyby se povedlo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já tedy ještě v rámci obecné debaty velmi stručnou odpověď na velmi věcnou otázku. Já jsem přesvědčen, že odpověď je jak v materiálu, tak zazněla v mé úvodní řeči. Ano, Evropská nikoliv unie, ale komise ve svém nařízení sděluje své priority a současně prioritu koheze a zemědělské politiky snižuje. My říkáme: Nikoliv, naše priorita číslo jedna je koheze. Tu nechceme snižovat, i když chápeme potřebu konkurenceschopnosti, tak my tu prioritu vidíme jinde. Vidíme ji v kohezi, vidíme ji v politice soudržnosti. A u zemědělské politiky nám nevadí snižování za předpokladu, že se budou snižovat, popř. v ideálním případě se úplně odstraní diskriminační rozdíly. To znamená, v naší pozici je odpověď na to, že my vidíme priority jinde. A znova říkám, je to zcela pragmatický přístup a v podstatě vy jste si na něj sám odpověděl ve své otázce. Pro nás je koheze mnohem výhodnější priorita než věda a výzkum, byť nezpochybňuji jeho potřebu v rámci konkurenceschopnosti evropského regionu. Ale prosím, ta odpověď tam je.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Laudát ještě chtěl vystoupit? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych krátce zareagoval na pana kolegu Zaorálka. Jestli neroztočíme inovační ekonomiku v ČR, tak začneme padat do chudoby. Nám už nic jiného nezbude. Standardní nástroje růstu možná budou, když bude ekonomická křivka nahoře, možná 6 %, možná že ne, ale když se podíváte na stárnutí populace apod., tak ani to nebude stačit. A to, říkám, je ten nejrůžovější scénář. Takže pokud neroztočíme tady nějakou inovační ekonomiku, nepřidáme - když se podíváte na to, co se děje s HDP naší země v posledních letech - on stagnuje kolem nějaké rovnovážné hodnoty a kopíruje ekonomické cykly, tak skutečně se pak musíme bavit o tom, že bohužel naše společnost začne ekonomicky ztrácet. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Ne, nehlásí se nikdo. Tuto rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Přihlášky prosím do podrobné rozpravy? Pan kolega Bauer jenom odkáže, jestli jsem tomu dobře rozuměla, na usnesení.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené dámy a pánové, já už jsem tady před malou chvílí přednesl formu návrhu na usnesení, o kterém bychom mohli hlasovat. Přiznám se, že jsem úplně přesně nepochopil ústy Jiřího Dolejše, jestli to, že má k určité části tohoto návrhu výhrady, znamená, že by navrhoval o těchto dvou usneseních, to znamená, že bereme na vědomí a schvalujeme rámcovou pozici vlády, hlasovat separátně, tak jestli by to mohl zopakovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji za toto upozornění. Pan kolega Jiří Dolejš. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsem si vědom, že jsem zvolil dikci k úvaze, a pokud to usnadní chod věcí, tak jsem pro oddělené hlasování, protože, jak jsem řekl, budeme se v obou případech chovat odlišně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě je nějaká další přihláška do podrobné rozpravy? Není žádná, podrobnou rozpravu tedy končím. Přivolávám ještě naše kolegy. Odhlašuji vás na vaši žádost. Prosím, abyste se přihlásili, a prosím pana zpravodaje, aby byl naším průvodcem v nadcházejícím hlasování.

 

Poslanec Jan Bauer: Zazněly tady dva návrhy na usnesení. První návrh je: Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020, a sdělení Komise - Rozpočet - Evropa 2020. To je první návrh. Druhý návrh je, že Poslanecká sněmovna schvaluje rámcovou pozici vlády atd. - viz samotný návrh.

Prosím, paní předsedkyně, nejprve budeme hlasovat o té podle mě naprosto nekonfliktní části, že bereme na vědomí návrh nařízení Rady.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. To je první část návrhu usnesení, které nám bylo předloženo též v písemné podobě.

 

Budeme tedy hlasovat o první části: bere na vědomí Poslanecká sněmovna návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020, a sdělení Komise - Rozpočet - Evropa 2020.

Zahajuji hlasování číslo 62. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přítomno 117, pro 114, proti 1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP