(14.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Vím samozřejmě, že vláda projednala program boje proti sociálnímu vyloučení. Navržená opatření v oblasti bezpečnosti, vzdělávání, bydlení a dalších vítám, ale obávám se, že je to málo. Zajímalo by mě, zda vláda uvažuje v příští finanční perspektivě Evropské unie v letech 2014 až 2020 o tom, že regionální rozvoj bude jednou z priorit České republiky. Zatím jsem slyšel z vystoupení pana ministra Kalouska dnes ráno, že ano. Jde o to, pomoci již zmíněným hospodářsky zaostávajícím oblastem státu, včetně Šluknovského výběžku, prakticky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji za dodržení časového limitu a zvu opět pana poslance Jana Látku, který bude mít teď sólo čtyřikrát. Jako první jeho vylosovaná interpelace je interpelace nazvaná stravenky.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, obracím se na vás v záležitosti rozhodování o daňové podpoře stravování v rámci zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových zákonů, tedy sněmovní tisk 473. Návrh zákona přináší celou řadu zásadních změn daňového systému, včetně jeho proklamovaného zjednodušení, nyní zejména v podobě rušení řady dosavadních výjimek a údajně selektivních výhod.

Chápu a vítám snahu o zavedení průhledného a jednoduchého daňového systému se zrušením daňové výhody pro zaměstnanecké stravování, nikoliv pouze stravenek, jak je mylně zjednodušováno. Souhlasit však rozhodně nemohu. Vůbec se totiž nejedná o výhodu selektivní nebo výjimku. Příspěvek na stravování využívají prakticky čtyři pětiny všech zaměstnanců. Zrušit tuto výhodu a nahradit ji zaměstnaneckým paušálem znamená rezignovat na veřejný zájem, který spočívá zejména v podpoře zdravější výživy a stravovacích návyků zaměstnanců. Jestliže je stravenkám někdy vytýkáno, že je lze použít k jakémukoliv účelu, paušální příplatek v podobě hotových peněz lze skutečně utratit za cokoliv. Mnohé podniky budou vystaveny rozhodování, zda zachovat podporu stravování (nesrozumitelné) a zvýšit svoje náklady na pracovní sílu, nebo podporu zrušit, a tím připravit své zaměstnance o tento významný sociálně efektivní motivační prvek. Velká většina firem uvádí, že bude nucena rozhodnout se pro druhou variantu.

Obracím se proto na vás, vážený pane premiére, se žádostí o podporu zachování současného daňového režimu stravování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Můžete pokračovat další interpelací ve věci DPH.

 

Poslanec Jan Látka: Vážený pane premiére, ČSSD neustále odmítá návrhy vaší vlády na sjednocování sazeb daně z přidané hodnoty na úroveň 17,5 od roku 2013, a již se hovoří dokonce o 19 či 20 procentech. Přitom ještě koncem roku 2007 byla snížená sazba DPH na úrovni 5 %, což znamená navýšení až o 15 %. Znamená to tedy, že po sérii sociálně necitlivých a nespravedlivých sociálních škrtů, které postihly především seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi nebo státní zaměstnance bude v důsledku připravovaných vládních reforem daní, penzí a zdravotnictví následovat další vlna zvyšování životních nákladů. Chtěl bych zmínit, že jedna sazba DPH není kromě Dánska zavedena v žádné zemi Evropské unie.

Zároveň vás také, pane premiére, musím bohužel usvědčit z předvolební lži, kdy ani jedna ze stran vládní koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné o zvyšování daní nemluvila. Je smutné, že ani vámi předkládaný výnos ze sjednocování sazeb DPH nemusí být reálný. Důkazem toho jsou zprávy z posledních dnů, že se při výběru daní státu podařilo inkasovat méně, než předpokládal. Kombinace mzdových škrtů u velké skupiny obyvatel a zvyšování cen u základních životních potřeb totiž povede k dalšímu omezení spotřeby či nákupu služeb a také k nižšímu výběru daní.

Jaký plán má, vážený pane premiére, pro tento případ vaše vláda?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Skončil jste interpelaci? Ano, děkuji. Přistupte k následující a tou je vaše interpelace nazvaná škrty a plýtvání.

 

Poslanec Jan Látka: Vážený pane premiére, vaše vláda se po svém vzniku začala nazývat vládou rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci. Ve skutečnosti jste se však stali vládou nesmyslných škrtů. Vaše nespravedlivé plošné škrty postihly především státní zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory či zdravotně postižené. Přitom kážete vodu a sami pijete víno. Jak jinak se dá označit skutečnost, která dříve tolik pobouřila naši veřejnost? Měsíční plat pro ombudsmana Českých drah Petra Fejka a jeho údajných 24 platů na odchodnou je skutečným výsměchem našim občanům. Pozadu nezůstal ani ministr školství Dobeš, který na přelomu roku rozdal svým úředníkům od tiskového mluvčí přes různé ředitele kanceláře, odborů či oddělení platy a odměny v částkách vysoce přesahujících 100 tisíc korun. Vůbec pak nemluvím o Radku Johnovi, který koncem roku vyplatil na mimořádných odměnách 2,4 mil. Kč někdejším deseti nejbližším spolupracovníkům na vnitru. O tom, jak to zdůvodnil, raději pomlčím. Posledním případem je pak vedoucí odboru 11 na Ministerstvu financí, který svým průměrným platem 157 tisíc překonal i vás.

Opravdu si myslíte, vážený pane premiére, že je správné rozdávání takto vysokých odměn úředníkům v době, kdy vaše vláda škrtá stovky i tisíce korun důchodcům, rodinám s dětmi či zdravotně postiženým? Mně to připadá nepochopitelné a nezodpovědné. Nechci srovnávat s ústavními činiteli, myslíte si ale, pane premiére, že si výše jmenovaní zaslouží takto finanční ohodnocení více než třeba zdravotníci, hasiči, policie nebo záchránáři? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ve věci zdražení odpadů bude následovat poslední, závěrečná interpelace pana poslance Jana Látky a současně vůbec poslední interpelace na předsedu vlády. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji. Vážený pane premiére, jako bývalého starostu okresního města mě velmi zaujala myšlenka zdražení odvozu komunálního odpadu. V praxi to bude znamenat více peněz pro každého občana za odvoz popelnic. Radnice dnes vybírají od občana ve dvou složkách maximálně 500 Kč. Obcím bude dána možnost zdražit tento poplatek vyhláškou. Druhá část, kterou stanovují obce za sběr a svoz netříděného odpadu, se má zvýšit ze současných 250 na 750 Kč ročně. V průměru prý radnice doplácí na jednoho občana 200 a více korun a zbylo by jí více peněz na další investice, jako jsou školky, opravy chodníků apod. Mám pochopení pro stížnosti starostů, kteří v obecních rozpočtech nemají dostatek financí. Musím však říci, že tato novela přichází pro občany v nevhodnou dobu. Poplatky se už nezvýšily devět let a možnost skokového navýšení o 500 Kč se mi zdá především pro nízkopříjmové skupiny příliš. To, že nový zákon bude obyvatele obcí motivovat k většímu třídění odpadu, je dle mého názoru značně iluzorní. Mám spíše obavu, že spíše ztratí motivaci odpad třídit, a to by mě velmi mrzelo. Hodně totiž bude záležet na systému svozu odpadu v jednotlivých městech a obcích.

Myšlenka spojení poplatků za odpad ne s trvalým, ale skutečným bydlištěm, je jistě zajímavá, nicméně zatím se to nepodařilo ani s rozpočtovým určením daní, což by bylo pro obce ještě zajímavější.

Nejsem si vůbec jist, pane premiére, že by realizace tohoto zákona do budoucna omezila skládky a zvýšila recyklaci. Právě recyklace je podmíněna větší separací neboli tříděním odpadu.

Novelu a detaily tohoto zákona je potřeba velmi zvážit, abychom se v dnešní pro občany složité finanční situaci nedočkali spíše toho, že občané přestanou komunální odpad třídit a budou jej neekologicky pálit v kamnech. Jak vy, pane premiére, celou situaci vidíte? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Tím jsme, kolegyně a kolegové, vyčerpali blok interpelací na předsedu vlády a plynule přistoupíme k bloku následujícímu, kterým jsou interpelace na členy vlády.

Zvu k řečništi pana poslance Radima Jirouta, který bude interpelovat ministra Tomáše Chalupu ve věci program zelená úsporám. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Jirout: Dobré odpoledne. Vzhledem k tomu, že pan ministr nestihl dorazit, svoji interpelaci stahuji a budu ho interpelovat příště.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Bude tedy následovat interpelace paní poslankyně Aleny Hanákové na pana ministra Pavla Dobeše ve věci železniční trať Vizovice - Valašská Polanka. Já vás musím současně seznámit s tím, že ministr Pavel Dobeš se od 13 hodin z pracovních důvodů omlouvá z této schůze. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP