(15.50 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo několik opatření, jak tuto situaci zlepšit. Za prvé, od začátku letošního roku zveřejňujeme ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí seznam čerpacích stanic, kterým byla pravomocně udělena pokuta za paliva, která neodpovídala normám. Současně se také významně zvýšil počet vzorků paliv odebraných na čerpacích stanicích. Ještě loni inspektoři České obchodní inspekce odebrali celkem 1866 vzorků paliv, v letošním roce by jich mělo být už přes 2000. Příští rok má Česká obchodní inspekce v plánu prověřit celkem 2500 kontrolních vzorků paliv. Kromě toho začala Česká obchodní inspekce používat rychlou mobilní laboratoř, která umí zkontrolovat kvalitu paliva přímo na místě. V návaznosti na to pak inspektoři mohou další prodej nekvalitního paliva zastavit a nařídit nápravu. Zatímco dřív trvala kontrola jednoho vzorku paliva až dva týdny, mobilní laboratoř to zvládá na počkání. Do konce letošního září Česká obchodní inspekce už odebrala kolem 1700 vzorků a zapojení mobilní laboratoře do kontrolního systému přineslo posílení ochrany spotřebitele, protože po zjištění odchylky vzorku od normy následuje okamžitý zákaz prodeje nejakostní pohonné hmoty. S pomocí mobilní laboratoře inspekce zjistila v průběhu sledovaného období celkem deset vzorků nejakostních paliv, což znamenalo až stovky aut uchráněných před načerpáním nekvalitní pohonné hmoty.

Doufám a myslím si, že z toho je vidět, že kontrola paliv, resp. dohled nad jejich kvalitou a nad všemi souvisejícími otázkami, je mimo jiné jednou z priorit práce a fungování Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec se ještě hlásí a ještě přednese otázku, kterou doplní své původní vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji zdvořile. Pane ministře, mluvil jste o tom, že tím cílem při kontrolách a hlídání je ochrana motoristů, je to potom ochrana férové soutěže, což samozřejmě souvisí s důvěrou spotřebitelů v trh, nicméně s tou problematikou kontroly kvality paliv souvisí ještě jedna, navíc dost důležitá věc a to je otázka výběru daní a dalších odvodů, které se vztahují na pohonné hmoty, protože vedle ochrany spotřebitelů by stát logicky měl bránit i své vlastní zájmy v oblasti výběrů příslušných tax a může to být nebo je to důležité samozřejmě v současné době, v době napjatých veřejných financí. Mimochodem, mixování pohonných hmot je motivované také snahou uniknout kontrole příslušných úřadů a neférově vydělat na náš úkor, tedy na úkor státu a v podstatě i na úkor všech dalších.

Takže se chci zeptat, jakým způsobem je zajištěna ochrana zájmů státu v této oblasti a jestli kromě kontroly jakosti paliv existuje také následný postih provinilců. Vy jste mluvil o zveřejnění seznamu nepoctivých, tak jestli existuje následný postih a je-li možné zajistit ještě navíc nějakou dobrou prevenci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě jednou pan ministr Martin Kocourek.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Já děkuji za tu dodatečnou otázku, protože je opravdu logická. Kromě těch aspektů kvalitativních jsou zde určitě aspekty finanční. Chtěl bych říct, že od dubna tohoto roku platí novela zákona o pohonných hmotách a tento zákon v jádru zejména harmonizuje českou legislativu s pravidly Evropské unie. Vedle toho ovšem zavádí několik opatření právě s cílem zabránit podvodům v oblasti odvodů daní při prodeji pohonných hmot. Vznikl nový registr distributorů pohonných hmot. Provozovatelé čerpacích stanic jsou tak povinni palivo odebírat pouze od registrovaných distributorů, jinak jim hrozí pokuta. Důvod pro zavedení takovéhoto opatření je nasnadě - zabránit tomu, aby někdo odebíral palivo nejasného původu. Současně s tím mají čerpací stanice za povinnost každý den zapisovat stav počítadel na každém stojanu. Tyto záznamy potom musí mít po tři roky k dispozici pro případnou kontrolu celní správy. Zejména je pak podezřelé, pokud objem vydaných pohonných hmot nesedí s objemem pohonných hmot, které čerpací stanice vykazuje na straně nákupu. Vedle toho je novinkou také to, že seznam všech veřejných čerpacích stanic je dnes dostupný komukoliv na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Aby bylo možné všechna nová opatření efektivně naplňovat, vyžaduje to úzkou spolupráci napříč několika institucemi státní správy a ta se zatím, doufám, daří. Česká obchodní inspekce dnes operativně sdílí výsledky svých kontrol s Generálním ředitelstvím cel, Generálním finančním ředitelstvím a také s Policií České republiky. Ty je pak případně využívají pro svou vlastní kontrolu, na jejímž základě mohou zjednat nápravu, jinými slovy zejména doměřit případné další odvody.

Zájmy státu v oblasti kontroly paliv jsou tedy tři: je to ochrana spotřebitelů před nekvalitními palivy, pak je to ochrana férového podnikatelského prostředí a v neposlední řadě je to právě ochrana fiskálních zájmů státu.

Takže děkuji za otázku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře.Budeme pokračovat další interpelací. Pan poslanec Velebný interpeluje pana ministra Vondru ve věci armádních zakázek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, poslankyně, poslanci, domnívám se, že vláda Mirka Topolánka připravila svým rozhodnutím o nákupu letadel CASA daňové poplatníky minimálně o 1,6 mld. korun. O tolik dráž jsme tyto vojenské stroje nakoupili ve srovnání s Portugalskem. Před mnoha měsíci jste nám vy osobně a pan premiér Petr Nečas slibovali pečlivé vyšetření rozhodnutí o nákupu letadel CASA a také nalezení viníků. Pokud vím, jediným výsledkem je bezzubá pokuta a prodloužení záruky strojů.

Domnívám se, že tento případ nesmíme pustit ze zřetele, je ho nutno do posledního důsledku prošetřit a vyvodit z něj závěry. Proto, pane ministře obrany, zde jsou mé konkrétní otázky:

Za prvé, zjistili jste, za kolik nakupoval Omnipol tyto letouny od jejich výrobce a jaký je přesný rozdíl v cenách?

Za druhé, jistě nám, pane ministře, detailně vysvětlíte, jak je to vlastně se servisní smlouvou, která má údajně objem 700 mil. korun, a jistě nám také řeknete, jakou má podle vás výhodu a jak bude šetřit veřejné peníze.

Za třetí. Pane ministře, pochybnosti o tomto nákupu letadel již trvají velmi dlouhou dobu. Povězte tedy popravdě, zda od vašeho úřadu nebo od vás osobně můžeme ještě očekávat nějaké aktivní kroky k tomu, aby byli zjištěni a potrestáni opravdoví viníci toho, že občané této země byli doslova okradeni.

Za čtvrté. Existuje podle vás možnost, že v této kauze budou konkrétní lidé pohnání k trestně právní odpovědnosti?

A za páté. Kdo podle vás nese politickou odpovědnost za tento nákup?

Předem vám děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Odpoví ministr obrany Alexandr Vondra. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, já vám děkuji za otázky. Každopádně část z těch otázek by měla být směřována jinam, protože Ministerstvo obrany z hlediska svých kompetencí rozhodně není tím úřadem, který by nejenom na této půdě, ale kdekoli měl či mohl referovat na téma trestněprávní odpovědnosti apod.

Já vám samozřejmě mohu říci, že nákup letadel CASA je předmětem vyšetřování. Mohu vám také říci, že Ministerstvo obrany si udělalo hloubkovou analýzu tohoto nákupu a výsledky tohoto šetření předalo Policii České republiky, a řekl bych, že další osud tohoto pátrání a vyšetřování je nyní v jiných rukách, než je Ministerstvo obrany, neřku-li ministr obrany, který skutečně v tomto ohledu nemůže nyní jakkoli konat.

A pokud jde o ty dílčí konkrétní otázky přesně k tomuto problému, za kolik Omnipol nakoupil, to, co pak překoupil Ministerstvu obrany, tak bohužel vám nemohu sloužit. Protože já jsem si samozřejmě osobně záhy po svém nástupu vyžádal veškerou dokumentaci a podařilo se mi získat i text smlouvy mezi Omnipolem a výrobcem, ale bohužel veškeré číselné částky tam byly začerněny a ani pod lampičkou nebylo v mých silách tu částku z toho zjistit. A smluvní partner, který v roce 2008 tuto smlouvu s Ministerstvem obrany uzavřel, se samozřejmě hájí tím, že je to obchodní tajemství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP