Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. listopadu 2011 v 11.04 hodin
Přítomno: 186 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní.

Prosím nejprve, abyste se přihlásili vašimi registračními kartami. Oznamte mi zároveň vy, kdož budete mít kartu náhradní. Zatím oznamuji, že náhradní kartu číslo 20 má paní místopředsedkyně Klasnová. (V sále panuje intenzivní hluk.)

Dámy a pánové, prosím o klid. Čekají nás teď úvodní fáze schůze a musíme si je řádně projít.

Nejprve tedy omluvy. Z poslanců se omlouvají: Jana Drastichová, Petr Jalowiczor - ze zdravotních důvodů, Jana Kaslová - rodinné důvody, Václav Klučka - zdravotní důvody, Vlasta Parkanová mezi 11.30 a 14.30 z pracovních důvodů, Miloslava Vostrá - zdravotní důvody.

Z členů vlády mezi 12. hodinou a 13. hodinou se omlouvá Petr Nečas, předseda vlády, z pracovních důvodů a Karel Schwarzenberg mezi 13. až 14. a 18.30 až 20. hodinou pro pracovní důvody. To jsou omluvy.

Nyní bychom měli přistoupit k pořadu schůze.

Ale ještě předtím vás budu informovat, tak jak jsem vás již informovala v úterý 25. října, že tedy dnešní jednání zahájíme zákony ze Senátu, u kterých již uplynula lhůta, a to tedy zákony vrácené Senátem: sněmovní tisk 378/3, 406/3 a 410/3, a zamítnuté Senátem to jsou sněmovní tisky 315/3, 372/4, 373/4, 377/3, 405/3, 407/3, 408/4, 409/3, 411/4, 412/4, 413/4 a 414/4. To je z mé strany vše.

Prosím nyní, abyste se vy, vážené kolegyně a kolegové, vyjádřili ke schválenému pořadu schůze, a oznamuji vám, že zde k tomuto bodu, tedy k pořadu schůze, mám šest přihlášek plus tento počet, což je pravděpodobně stejný počet, kolik je členů poslaneckého klubu ČSSD, alespoň tak se domnívám.

Takže první dostává slovo pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím.

Pan kolega Šťastný má náhradní kartu číslo 30.

Prosím tady u stoku, od kterého se mluví, nechat volný prostor. Vás všechny prosím, abyste zasedli do lavic.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadu této schůze Poslanecké sněmovny, a to konkrétně v těchto bodech:

Navrhuji zařazení bodu číslo 32, sněmovního tisku 479, jako první bod ve čtvrtek 3. listopadu ve 12 hodin 30 minut, nebo pokud tento návrh nebude přijat, jako první bod ve středu 2. listopadu odpoledne.

Další návrh: Navrhuji zařazení bodu číslo 56, sněmovní tisk 340, jako první bod v pátek 4. listopadu ve 12 hodin, nebo nebude-li tento návrh schválen, jako druhý bod ve středu 2. listopadu odpoledne.

Dalším návrhem je pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 89, sněmovní tisk 315, jako první bod jednání v pátek 4. listopadu od 12.30, nebo nebude-li tento návrh schválen, jako třetí bod ve středu 2. listopadu odpoledne.

Dále navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 88, sněmovního tisku 410, jako druhého bodu v pátek 4. listopadu od 12.30 nebo alternativně jako čtvrtého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebude-li tento návrh schválen.

Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 67, sněmovní tisk 400, jako prvního bodu ve středu 2. listopadu odpoledne nebo jako pátého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebude-li tento návrh, který jsem citoval jako první, přijat.

Dále navrhuji změnu zařazení bodu číslo 62, sněmovní tisk 356, jako první bod ve čtvrtek 3. listopadu po písemných interpelacích nebo jako šestého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

Dále navrhuji změnu zařazení bodu číslo 35, sněmovní tisk 448, jako druhý bod po dosud pevně zařazených bodech jednání v úterý 1. listopadu nebo jako sedmého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 68, sněmovní tisk 402, ve středu 2. listopadu odpoledne nebo jako osmý bod ve středu 2. listopadu odpoledne, nebude-li přijat návrh první.

Dále si dovoluji navrhnout zařazení bodu číslo 54, sněmovní tisk 399, jako první bod jednání Poslanecké sněmovny v pátek 4. listopadu nebo jako devátý bod ve středu 2. listopadu odpoledne.

Navrhuji dále zařazení bodu číslo 51 jako třetí bod po dosud pevně zařazených bodech v úterý 1. listopadu nebo jako desátý bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Jedná se o tisk 362, tedy v alternaci s možným umístěním, nebude-li schválen jako u těch ostatních bodů návrh první.

Dále navrhuji zařazení bodu číslo 82, sněmovní tisk 450, vládní návrh zákona o Finanční správě ČR, jako druhý bod ve středu 2. listopadu odpoledne nebo jako první bod v pátek 4. listopadu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP