(11.20 hodin)
(pokračuje Tejc)

Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 69, sněmovní tisk 455, jako devátého bodu v pátek 4. listopadu dopoledne nebo alternativně jako 31. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 53, sněmovní tisk číslo 371, jako pátého bodu jednání Sněmovny v pátek 4. listopadu od 12.30 nebo jako třicátého druhého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 49, sněmovní tisk číslo 369, a to jako osmého bodu jednání ve středu 2. 11. odpoledne nebo jako desátého bodu v pátek 4. listopadu.

Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 50, sněmovní tisk 444, jako devátého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne nebo jako jedenáctého bodu v pátek 4. listopadu.

Navrhuji také změnu zařazení bodu číslo 33, sněmovní tisk 447, jako pátého bodu v úterý 1. 11. po již pevně zařazených bodech nebo alternativně jako 33. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

Navrhuji změnu zařazení bodu číslo 34, sněmovní tisk 446, jako šestého bodu jednání Sněmovny v úterý 1. listopadu po již pevně zařazených bodech nebo jako 34. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 74, sněmovní tisk 482, jako druhého bodu ve čtvrtek 3. listopadu od 12.30 nebo jako 35. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebude-li schválen návrh první.

U bodu číslo 55 programu 25. schůze, sněmovní tisk 473, navrhuji jeho zařazení jako šestého bodu v pátek 4. listopadu od 10.30 nebo jako 36. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 66, sněmovní tisk 382, jako desátého bodu ve středu 3. listopadu odpoledne nebo alternativně jako 12. bodu v pátek 4. listopadu.

Blížíme se do finále. Poslední tři mé návrhy.

Navrhuji pevné zařazení bodu 72, sněmovní tisk 507, jako desátého bodu v pátek 4. listopadu nebo jako 37. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

Navrhuji změnu zařazení bodu číslo 36, sněmovní tisk 435, jako šestého bodu jednání po dosud pevně zařazených bodech v úterý 1. listopadu nebo jako 38. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

A jako poslední změnu navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu 94, sněmovní tisk 407, jako šestého bodu od 12.30 v pátek 4. listopadu nebo jako 39. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.

To jsou, dámy a pánové, všechny mé skromné návrhy. Nicméně předám je samozřejmě, tak jak se sluší a patří, paní předsedkyni Sněmovny i v písemném vyhotovení tak, aby nedošlo k omylu, byť je to jistě vše pečlivě zaznamenáno ve stenozáznamu. Nicméně dovolím si s ohledem na to, že jsem navrhl alternativy těch jednotlivých bodů, logicky hlasovat o každém návrhu zvlášť. Nejdříve o variantě číslo 1 a pak o variantě číslo 2, nebude-li schválena samozřejmě varianta číslo 1.

Děkuji za milou pozornost a s dalšími návrhy se případně ještě přihlásím. Děkuji. (Dlouhotrvající potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se hlásí o slovo předsedové poslaneckých klubů pan kolega Gazdík, poté pan kolega Stanjura. Pan poslanec Petr Gazdík má slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne milá paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jménem tří koaličních poslaneckých klubů navrhl, aby Poslanecká sněmovna dnes jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích po 19. hodině i po 21. hodině, případně i zítra po půlnoci. Děkuji. (Opět velký potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hned a bez rozpravy. Přivolávám naše kolegy. Prosím, aby se dostavili do jednacího sálu a o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové rozhodneme nyní v hlasování. Prosím o chvíli vaší trpělivosti, než se všichni dostaví do jednacího sálu.

 

Já se domnívám, že všichni již přišli a budeme moci hlasovat. Zahajuji hlasování číslo 78. Táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem, tak jak jej přednesl pan poslanec Petr Gazdík. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 78, přítomno 185, pro 104, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS se hlásí o slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Mám celkem tři procedurální návrhy na usnesení Sněmovny.

Za prvé se Sněmovna usnese na omezení řečnické doby na 10 minut. Dále že... (Protesty v sále, výkřiky.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další návrh a o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dále že každý poslanec může v téže věci vystoupit maximálně dvakrát. (Výkřiky v sále, projevy nesouhlasu.) Dále podle § 23 navrhuji, aby se Sněmovna usnesla, že jednacím dnem této schůze bude také sobota 5. listopadu, neděle 6. listopadu a pondělí 7. listopadu. (Projevy nesouhlasu v sále, výkřiky: "Hanba!")

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O těchto procedurálních návrzích rozhodneme nyní.

Pan předseda poslaneckého klubu Kováčik. Prosím. Ale není rozprava. Tyto procedurální návrhy jsou hlasovány bez rozpravy.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den, paní předsedkyně, dobrý den vážená vládo, dobrý den milé kolegyně a vážení kolegové. Rád bych k návrhu, který zrovna zazněl, poznamenal několik drobných poznámek jménem poslaneckého klubu KSČM.

Za prvé. Samozřejmě podle poměru sil, který zde panuje, se Poslanecká sněmovna může usnést na čemkoliv, protože vládní koalice má takovou většinu, že tak učinit může. Jenom poznamenávám, že v podobné situaci, kdy jsme se nacházeli v jednom z minulých volebních období těsně před hlasováním o takových zásadních návrzích zákonů, jako je zákon o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, vládní koalice, jejímž lídrem tehdy, pravda neformálním, ale přece jenom byl alespoň podle délky vystoupení nynější předseda vlády Petr Nečas, využila po více než tři měsíce možností obstrukce, které parlamentní demokracie dává opozici k tomu, aby projevila svoje názory. Ani klub sociální demokracie, ani klub Komunistické strany Čech a Moravy tehdy nesáhl k tomu, aby opozici alespoň formálně zkusil - a teď mi odpusťte, není to expresivní výraz v souvislostech, o kterých teď hovoříme - zavřít hubu. To, co teď provedli pánové předsedové, tedy pardon, koaliční strany jménem, resp. ústy předsedy klubu ODS, není totiž nic jiného než pokus zavřít opozici hubu zkrácením řečnické lhůty, zavřít opozici hubu tím, že můžeme k téže věci vystupovat pouze dvakrát, a dokonce i protahováním toho jednacího času na dny, které jsou dny pracovního volna, pracovního klidu či jinými významnými dny - teď mám na mysli například 7. listopad, ať se trošku zasmějeme, někteří. Je skutečností, která nemá v tomto ctihodném sále obdoby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP