(12.10 hodin)

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi navrhnout vyřazení bodu 67, což je Zpráva o finanční stabilitě 2010 až 2011, sněmovní tisk 400. Jsem přesvědčen o tom, že je spousta důležitějších bodů k projednání na této schůzi, takže děkuji za vaši případnou podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Pavel Ploc má slovo.

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi navrhnout vyřadit bod číslo 82. Jedná se o vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky a je to sněmovní tisk 450 a je to ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Stanislav Křeček prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já navrhuji vyřadit z navrženého bodu jednání této Sněmovny informaci - bod číslo 66, Informaci o pojišťování vývozu. Domnívám se, že není žádný důvod, abychom to v jinak programově nabité schůzi, právě tuto zprávu, projednávali.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jiří Koskuba, prosím.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Paní předsedkyně, dámy a pánové, torzo vlády. Slovo vážení jsem dnes vynechal zcela cíleně, protože úvod dnešní schůze opět naznačil, že k váženosti má tato Sněmovna až příliš daleko.

Dámy a pánové, já si dovolím navrhnout z důvodů, které později vysvětlím, nikoliv zařazení nového bodu, ale vypuštění bodu 63, Zprávu o extremismu v roce 2010 v České republice a koncepci o boji proti extremismu v roce 2011, a to z těchto důvodů:

Za prvé ta zpráva samozřejmě nereaguje na poslední vývoj v naší zemi, i když je tam zmínka o romské kartě. Za druhé - to berte jako polopřátelské rýpnutí - zpráva se vůbec nezabývá částečnými náznaky extremismu v této Sněmovně, a to extremismu v tom, že si omezujeme kdy kdo bude mluvit, jak dlouho bude mluvit a podobně. A současně vám to navrhuji i z prostého důvodu, že bodů důležitějších je již tak moc a já se domnívám, že i tak podřadný tvor, jako je poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - a to slovo podřadný jsem řekl proto, že tak my působíme na veřejnost, tak o nás píší média, a mně to je strašně líto, že i když jsem pouhým půl procentem této Sněmovny, tak jsem prostě jenom poslancem, a co poslanec, rovnítko a slušnost mi nedovoluje co dodat. Takže si myslím, že by poslanci měli zachovat svoji jistou lidskou důstojnost a i svá ústavní práva, na která jsme ostatně přísahali.

A proč tady hovořím o ústavě, je z jednoduchého bodu. Kdykoliv se tady naprosto chaoticky projednává pořad jednání, a já se přiznávám, že teď jsem v tom prvně namočen i já, vážení, já už jsem vám to zde řekl: takový chaos, a dámy mi prominou, na to je lepší slovo - takový bordel, jako je v Poslanecké sněmovně při projednávání programu, jsem dlouho neviděl! (Zatleskání z několika poslaneckých lavic ČSSD.) A to se můžeme zaštiťovat tím, že to projednalo grémium.

Druhá věc, která mi opakovaně vadí, je to, že vždy vidím šťastné úsměvy pánů kolegů Stanjury a Gazdíka, když zde navrhují změnu jednacího řádu nebo změnu dle jednacího řádu a jednání na noční, ranní hodiny a teď už i na dny volna.

Dámy a pánové, jste poslanci Parlamentu České republiky. Slíbili jste paní předsedkyni, že budete dodržovat ústavu. Mezi námi, když se kouknete na Listinu základních lidských práv a svobod, článek 10, zjistíte, že každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Zde se obávám, že občas tomu tak není a že si vzájemně toto všecko poškozujeme.

A další bod článku 10 je: "Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života." Dámy a pánové, já navrhuji vyřazení bodu z toho důvodu, aby jednání schůze mělo alespoň nějaký spád. A já se vám omlouvám, já tyto opakované zásahy do jednacího řádu, což je zákon a jeho změny, považuju ze strany kolegů, které jsem jmenoval, za neoprávněný zásah do mého volna, do mé rodiny.

Omlouvám se, je to tak. Přeji vám příjemné noční, nedělní a třeba i štědrovečerní jednání. (Tleská několik poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jaroslav Krákora má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych navrhl vyřazení bodu číslo 64, to je Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010, sněmovní tisk 437. Původně byl zařazen na čtvrtek - druhý bod po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále prosím pana poslance Jiřího Krátkého.

 

Poslanec Jiří Krátký: Kolegyně a kolegové, přeji příjemné poledne. I já se připojuji k bodu vyřazení. Jde mi o bod 65, sněmovní tisk 381. Jedná se o Zprávu České exportní banky. Určitě této chvályhodné instituce si velice vážím, ale i já se domnívám, že dnes máme v tomto případě jiné, důležitější body. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Richard Dolejš má slovo.

 

Poslanec Richard Dolejš: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych navrhl změnu programu dnešní schůze. Navrhuji vyřazení bodu 53. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 371, třetí čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dalším je pan poslanec Vítězslav Jandák. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Opravdu? Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl vyřadit bod 61. To jsou změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Odůvodnění: Mám pocit, že už žádné změny tuto Sněmovnu nezachrání. Děkuji. (Smích a potlesk v lavicích ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Miroslav Váňa má slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážená paní předsedkyně, žádám vás o vyřazení bodu 98. Je to bod důchodového pojištění, sněmovní tisk 412. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, vážená paní předsedkyně. Já mám pouze jeden bod, jeden návrh na vyřazení, a to je bod 50, tedy sněmovní tisk 444, zákon o zaměstnanosti, který předkládá vláda. Navrhuji ho vyřadit z toho důvodu, že on navazuje na sněmovní tisk 372, který touto Sněmovnou by měl ještě jednou projít, protože byl vrácen ze Senátu. Tedy nebylo by korektní, abychom projednávali zákon, který navazuje na zákon, který zatím není schválený. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bod 50, sněmovní tisk 444 - je to tak, pane poslanče? Děkuji.

Pan poslanec Jan Babor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP