(12.20 hodin)

 

Poslanec Jan Babor: Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte, abych podal návrh na vyřazení bodu číslo 34. Jedná se o senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 446. Myslím si, že by se neměl tento bod projednávat do té doby, než bude ukončené projednávání sněmovních tisků 450 a 453. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Pavel Antonín, prosím.

 

Poslanec Pavel Antonín: Vážená paní předsedkyně, vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, chtěl bych požádat o změnu v pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to vyřazením bodu číslo 8, zřízení inkasního místa, číslo tisku 473.

Odůvodnění. Plno mých kolegů na Vysočině mě žádá, aby tato inkasní místa zřízena nebyla, protože zejména starší lidi, nezaměstnané lidi, lidi v malých obcích budou inkasní místa zatěžovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní paní poslankyni Vlastu Bohdalovou.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré časné odpoledne, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Dovolte mi, abych navrhla vyřadit bod číslo 49, sněmovní tisk 369/6, z dnešního projednávání.

Možná, že si někdo řekne hm, vždycky tady mluví o školství, proč najednou mluví o energii. No protože školství energii potřebuje, to je naprosto jednoduché. Ale taky proto, že když jsem včera cestovala do Prahy, tak jsem si všimla okny autobusu, že jsou tam ty hnusné solární panely, a teď jsem si uvědomila, co všechno tady máme dneska projednávat a že zas tady máme projednávat třetí čtení zákona, který zase řeší nějaké náhradní zdroje energie. A mě napadlo: Sakra, ty panely jsou opravdu ošklivé, a co když tady chtějí k těm panelům ještě stavět nějaké bedny na bioplyn, a to už ta naše česká země bude odporná, že sem fakt žádný turista nepřijede. A k nám do jižních Čech vůbec ne, protože tam nám tu dálnici nikdy nepostavíte. Takže proto jsem se rozhodla, že dneska navrhnu, aby se tato ctěná Sněmovna zabývala rozpočtem, prvním čtením rozpočtu peněz na dopravní infrastrukturu a dalšími věcmi, ale aby rozhodně nejednala o něčem tak ošklivém, jako jsou solární panely či bedny na bioplyn. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně Milada Emmerová má slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Přeji všem dobré odpoledne a dovoluji si navrhnout vyřadit vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, sněmovní tisk 399, ve třetím čtení. Jednoduché zdůvodnění - projednávání tohoto bodu mi připadá jako neaktuální s ohledem na náročný program této schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec František Bublan, prosím.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl vyřadit bod číslo 51. Je to sněmovní tisk 362, občanský zákoník.

Tím primárním důvodem je samozřejmě materie samotná, protože se jedná o třetí čtení a doufám, že by nám všem prospělo, abychom se mohli seznámit s jednotlivými pozměňovacími návrhy. Ten druhý důvod vyvstal na začátku dnešní schůze. Nedomnívám se, že by občanský zákoník, který se tvořil několik let a procházel mnoha diskusemi, byl schvalován v této atmosféře a v tomto podivném časovém rozvrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec František Novosad má slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Dobrý den. Vážené dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, dovoluji si požádat o vyřazení bodu 72, je to doporučení veřejného ochránce práv, sněmovní tisk 507. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Karel Černý, prosím.

 

Poslanec Karel Černý: Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, navrhuji z jednání 25. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyřadit bod číslo 52, vládní návrh - mezinárodní právo soukromé, sněmovní tisk 364 . Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jan Hamáček má slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, než uvedu svůj návrh, dovolte, paní předsedkyně, abych navrhl drobný zlepšovací návrh. Já vím, že jsme pokročili v tom projednávání změn programu, nicméně i těm zbývajícím kolegům by asi ulehčilo práci, kdybyste vždycky mohla říct, kdo je tím dalším, který je na řadě po aktuálně mluvícím řečníkovi, abychom věděli, kdo má jít k řečnickému pultu. Děkuji.

A nyní bych se věnoval svému návrhu. Já navrhuji z programu této schůze vyřadit bod číslo 56, to je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zkráceně tedy školský zákon.

Jako odůvodnění bych uvedl, že důvod pro vyřazení lze nalézti již na stránkách Poslanecké sněmovny, když se podíváte na historii projednávání tohoto tisku, protože jakkoli ten tisk byl předložen Sněmovně 3. 5. 2001 (?) ze strany vlády a byl nám rozeslán 9. 5. 2001 (?) a jeho první čtení proběhlo v červnu, tak tento zákon byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který to ovšem až 9. 9. projednal, resp. rozjednal a to své projednávání či jednání přerušil, aby se k němu vrátil 14. 10., kdy k tomuto zákonu navrhl komplexní pozměňovací návrh. Poté jsme tento zákon projednali 25. 10. na naší 25. schůzi a pozměňovací návrhy, které zazněly, nám byly rozeslány teprve 26. 10. Já bych chtěl říct, že již z projednávání ve výboru je evidentní, že ten zákon není věc jednoduchá, je to věc složitá a mám pocit, že doba, která nám byla dána na prostudování pozměňovacích návrhů, tedy od toho 26. 10. do aktuální doby, je krátká, resp. asi by si ty pozměňovací návrhy zasloužily hlubší studium. Proto navrhuji, abychom tento bod z programu schůze vyřadili. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Foldyna bude mluvit nyní. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové, když jsem se zabýval programem této schůze, narazil jsem na bod číslo 55 - zřízení inkasního místa. O tomto problému jsem si přečetl už řadu článků a řadu recenzí na tento problém. Samozřejmě o jednotném inkasním místu se v naší zemi uvažuje minimálně již pět let, možná snad ještě déle. Vytváří se jakýsi superúřad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP