(12.40 hodin)
(pokračuje Šincl)

Průměrný člověk za minutu stihne kolem dvaceti nádechů. Škodlivinám v tomto regionu prostě nemá šanci uniknout. Hrůzným důsledkem tohoto stavu je to, že ve zdejším regionu je nejvyšší výskyt například nádorových onemocnění jak u dospělých, tak bohužel dnes i u dětí.

Proto vás, vážená Sněmovno, velice naléhavě prosím, opravdu prosím o podporu tohoto nového bodu programu. Děkuji za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím paní poslankyni Hanu Orgoníkovou.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní předsedkyně, mám vyřazovat, anebo mohu rovnou i zařadit body?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já nevím, jak vám to napsali. (Smích v sále.) Vy máte všechno jedním stylem písma předepsáno a vy se musíte rozhodnout, co chcete navrhnout. Proto předstupujete před Sněmovnu.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Tak já to udělám všechno najednou.

Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, navrhuji vyřadit bod číslo 73, Informace o vojenských cvičeních, sněmovní tisk 472/1, z pořadu této schůze.

Pak navrhuji zařadit nové body, a to projednání peticí.

První petice "Zastavme devastaci naší země", to je petice, která oslovuje členy vlády a dotýká se politiky vlády pana Nečase. Občané této země požadují, aby vláda prioritně řešila rozpočtový schodek zavedením skutečné daňové progrese, zdaněním hazardu a důsledným omezením daňových úniků. Pak požadují, aby vláda bojovala s korupcí včetně přijetí zákona o majetkových přiznáních a zákazu vzniku anonymních akciových společností. Dále požadují, aby vláda nezhoršovala svými škrty životní situaci rodin s dětmi, důchodců a lidí se zdravotním postižením. Dále nesouhlasí občané této země se sjednocením DPH na 17,5 procenta, a tím zdražením potravin, léků, knih a dalších sociálně citlivých položek. Dále nesouhlasí s tím, aby byla důchodová reforma založena na vyvádění prostředků ze státního průběžného systému ve prospěch privátních fondů. Občané této země nesouhlasí se zvyšováním poplatků ve zdravotnictví a omezováním rovného přístupu ke zdravotní péči zaváděním standardů a nadstandardů. A dále nesouhlasí se zavedením školného na veřejných vysokých školách, které by omezovalo dostupnost kvalitního vzdělání pro děti ze sociálně slabých rodin.

Proč chci, aby se tento bod zařadil na veřejné projednávání v Poslanecké sněmovně. Petice běžně projednává Senát a domnívám se, že Poslanecká sněmovna má možná i větší vliv na občany této země, nebo oni se na ni obracejí a očekávají od ní větší zastání. Myslím si, že by bylo dobré projednání této petice učinit ve čtvrtek 3. 11. jako první bod po odpovědích na ústní interpelace.

Pak bych navrhovala, aby se zařadilo veřejné projednávání petice "Chceme nové volby", protože demise vlády nic neřeší. Ještě se vrátím k první petici "Zastavme devastaci naší země". Tam je přes 30 tisíc podpisů. Tato petice má 11 600 podpisů. Obě tyto petice byly již projednávány ve veřejném projednávání peticí v petičním výboru. Musím říci, že byly pozváni ministři i paní místopředsedkyně vlády, ale bohužel se nedostavili, někteří se ani neomluvili a musím říci, že se domnívám, že je potřeba tyto petice projednávat zde v Poslanecké sněmovně, abyste se s nimi seznámili a aby se občané mohli zúčastnit projednávání peticí na balkoně pro veřejnost. To je petice "Chceme nové volby", protože demise vlády nestačí. Tu navrhuji také zařadit na projednání ve čtvrtek 3. 11. jako druhý bod po odpovědích na ústní interpelace.

A pak zde mám petici, která je úplně nová. Chystáme se ji projednávat v petičním výboru, ale myslím si, že patří také sem na projednávání v Poslanecké sněmovně. Je to petice za uzákonění přímé volby starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta a to bych také navrhovala, aby se projednávala ve čtvrtek 3. 11. jako třetí bod po odpovědích na ústní interpelace.

Zde vás ještě seznámím s textem té petice, ale velmi stručně: "My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme parlamentní politické strany, aby dodržely své předvolební sliby a bezodkladně uzákonily přímou volbu starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta." Tato petice, vážené kolegyně a vážení kolegové, má 100 439 petentů. Je to petice velmi významná.

V okamžiku, kdy neprojde zařazení těchto peticí na 3. 11. po odpovědích na písemné interpelace, navrhuji čtvrtek 10. 1. jako bod 1, 2 a 3 po odpovědích na písemné interpelace a v případě, že neprojde ani tento návrh, tak navrhuji, aby to bylo zařazeno na 10. 11. po ústních interpelacích, od 18.30 hodin 10. 11. O každém bodu navrhuji hlasovat zvlášť, a to i v případě změny projednávání ze 3. na 10. 11. a zároveň i termín od 18.30 hodin.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Cyril Zapletal má slovo.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, chtěl bych požádat ctěnou Sněmovnu o vyřazení bodu číslo 58, to je sněmovní tisk 429/1, podpora výzkumu. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Bohuslav Sobotka prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych rád navrhl nový bod do programu schůze Poslanecké sněmovny. Souvisí s aktuálním vývojem situace v ekonomice. Jistě jste také zaznamenali podobně jako já poměrně dramatické prohlášení zhruba před týdnem, prohlášení, které pronesl předseda vlády Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek a které se týkalo zhoršení výhledu vývoje české ekonomiky v příštím roce 2012. Možná řadu z nás toto prohlášení překvapilo, protože současně jsme obdrželi na konci měsíce září návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2012, který počítá s tím, že naše ekonomika v příštím roce poroste o 2,5 % a bude mimo jiné tažena rostoucí spotřebou domácností, která podle zatím platného návrhu zákona o státním rozpočtu by v příštím roce měla růst o více než 2 %. Současně v pondělí tento týden Ministerstvo financí zveřejnilo novou prognózu vývoje české ekonomiky v roce 2012 a v této prognóze dochází k redukci o 1,5 procentního bodu, to znamená Ministerstvo financí nově odhaduje, že česká ekonomika v příštím roce poroste pouze o 1 %, nikoliv o 2,5 %, tak jak je uvedeno v návrhu zákona o státním rozpočtu.

Ministr financí Kalousek k tomu pouze suše konstatoval, že státní rozpočet či veřejné rozpočty přijdou o zhruba 17 miliard korun a tyto peníze bude potřeba někde škrtnout. Už ale neuvedl, kde se ty finanční prostředky škrtnou, či jak se populárně říká, najdou v rámci státního rozpočtu.

Musím říci, že jsem velmi znepokojen a sociální demokracie je velmi znepokojena pasivitou, s jakou vláda přijímá zhoršení vývoje české ekonomiky, protože tady přece nejde jenom o statistická čísla. Jestliže se zpomalí ten očekávaný růst české ekonomiky na jedno procento, tak to ale bude znamenat konkrétní dopady nejenom na příjmy veřejných rozpočtů, ale bude to znamenat i konkrétní dopady na zaměstnanost v příštím roce a bude to znamenat konkrétní dopady na životní úroveň velké části občanů naší země, protože ti, kdo ve fázi zpomalování ekonomiky nepřijdou o práci, tak možná přijdou o část své mzdy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP