(12.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Současně uprostřed zpomalení ekonomiky, uprostřed těchto negativních dopadů, které ohlašuje jak premiér, tak ministr financí, mají začít platit úsporná opatření, která budeme možná dnes, možná zítra, možná za týden projednávat v této Poslanecké sněmovně. Ta úsporná opatření zahrnují mimo jiné zvýšení nepřímých daní, DPH, což samozřejmě dopadne dále negativně na spotřebu domácností, a zahrnují omezení sociálních transferů mimo jiné k lidem, kteří přijdou příští rok o práci v důsledku ekonomického zpomalení.

Já chci v tuto chvíli při odůvodňování zařazení tohoto bodu zásadně odmítnout tvrzení, že vývoj české ekonomiky je dán pouze tím, co se děje v eurozóně. Ono je totiž velmi laciné a pohodlné svalovat hospodářské problémy, které nás čekají a do kterých, jak se zdá, bohužel míříme, na to, co se děje v zemích Evropské unie. Myslím si, že premiér i ministr financí nám dluží odpověď, jaký je jejich podíl na tom, co se v naší ekonomice a v našem hospodářství děje.

Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že tak jak byla v posledních letech realizována pravicová daňová a hospodářská politika, tak významnou měrou přispěla k tomu, že problémy v naší ekonomice rostou. On totiž letos není žádný problém z hlediska exportu, letos není žádný problém z hlediska úvěrů, které banky poskytují tuzemským firmám, ale letos už je velký problém z hlediska spotřeby domácností, z hlediska domácího stavebnictví, je velký problém z hlediska zakázek pro domácí průmysl.

Jsem přesvědčen o tom, že by vláda ke zpomalení ekonomiky neměla přistupovat fatalisticky, ale měla by co nejrychleji představit konkrétní kroky, kterými se pokusí odstranit alespoň část negativních důsledků, které s sebou zpomalení ekonomiky přinese. Proto bych rád navrhl zařazení nového bodu, a to by byla informace předsedy vlády o aktuální hospodářské situaci v zemi.

Rád bych také požádal pana premiéra, aby se v rámci tohoto nově zařazeného bodu vyjádřil k takovým tématům, jako je dopad důchodové reformy na stabilitu našich veřejných rozpočtů, protože tak jak je důchodová reforma připravena, tak stabilitu veřejných rozpočtů dramaticky ohrozí; k tématu dopad daňová reforma na stabilitu našich veřejných rozpočtů, protože pokud bude schválena tak, jak je vládou připravena, tak povede k výpadku miliard korun na daňových příjmech; aby se pan premiér vyjádřil k tématu, jako je proexportní politika, protože naše vláda nedělá vůbec nic pro to, abychom diverzifikovali export mimo eurozónu směrem k zemím, které rostou rychleji a porostou rychleji v příštím roce, než tomu bude v zemích Evropské unie.

Chtěl bych vyzvat premiéra, aby se v rámci tohoto bodu, který navrhuji zařadit, vyjádřil k tak důležitému tématu, jako je čerpání prostředků z Evropské unie, které zpomaluje, a vláda má problém zajistit i běžné čerpání u řady programů, které spravují ministerstva.

Chtěl bych požádat v rámci tohoto bodu pana premiéra, aby se vyjádřil i k otázce omezení daňových úniků, protože nám stále více lidí uniká ze zaměstnaneckého poměru do švarc-systému a vede to k úplnému rozkladu a rozpadu výběru daní a ten rozklad a rozpad výběru daní se pak jen těžko dohání opakovanými koly plošných rozpočtových škrtů.

Jsem přesvědčen o tom, že by se pan premiér v rámci tohoto bodu měl vyjádřit také k tomu, jaké budou k dispozici peníze na aktivní politiku zaměstnanosti, jestliže dnes dochází k tomu, že trh práce stagnuje, zítra opět poroste počet nezaměstnaných a máme zde řadu krizových regionů, kde vláda zatím nedokázala situaci v oblasti zaměstnanosti stabilizovat. Pokud vláda nepřijme aktivní opatření, pokud jde o politiku zaměstnanosti, tak nám hrozí podobný vývoj, jako jsme zažili na Šluknovsku i v dalších regionech České republiky.

A konečně bych rád požádal pana premiéra, aby se v rámci tohoto nově zařazovaného bodu vyjádřil k otázce opatření, která vláda chystá a která mohou velmi negativně ovlivnit spotřebu domácností a domácí poptávku, neboť pokud se vláda skutečně chystá zvýšit DPH na 19 %, tak to bude mít velmi negativní vliv na spotřebu domácností a opět to podrazí nohy firmám, které se orientují na služby, které prodávají tady u nás doma a které se orientují na výrobky, které prodávají tady u nás doma.

To jsou všechno důležité body, které si myslím, že by pan premiér ve své informaci Poslanecké sněmovně měl zmínit. Děkuji a žádám o zařazení tohoto bodu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Vojtěch Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně odůvodnil, proč klub KSČM svými více než dvaceti poslanci uplatnil veto podle zákona o jednacím řádu na zařazení nových bodů do programu schůze.

Vycházím z toho, že tento princip byl uplatněn v tomto volebním období nejméně jednou, a to precedentním rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny, a to 1. 2. letošního roku. V té době jsme jednali o tom, jaké návrhy zákonů vrátil Senát, a paní předsedkyně Poslanecké sněmovny navrhla ve svém vystoupení - dovolím si odcitovat: Třetím návrhem je zařazení dvou tisků, 129/3 a 131/4, vrácených Senátem a zamítnutých Senátem, na úterý 8. února jako první dva body. O těchto návrzích budeme hlasovat v jednom hlasování.

Znamená to, že paní předsedkyně Sněmovny přijala vysvětlení konkrétního postupu, nebo přístup, podle jednacího řádu, který se dotýká § 54 odst. 6, a to tak, že schválený pořad schůze lze během schůze Sněmovny rozšiřovat jen výjimečně, návrh na doplnění schváleného pořadu schůze nelze projednat, vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo dvacet poslanců. Pro podání takového návrhu platí ustanovení předchozího odstavce. To také vysvětluje, že nemůže být bez hlasování a bez toho, aniž by se vzalo v potaz veto více než dvaceti poslanců Poslanecké sněmovny, že rozdíl mezi schváleným pořadem schůze z 25. října letošního roku a tím, co je nazváno schválený pořad schůze k 1. listopadu 2011 je fatální. V tomto ohledu Poslanecká sněmovna nehlasovala o žádném rozšíření schůze a jde o svévolné rozhodnutí, které nemá oporu v jednacím řádu.

Dovolím si připomenout, že nelze jednou vykládat jednací řád jedním způsobem a podruhé druhým způsobem. V tomto případě by se jednalo o svévoli. A podotýkám, že pokud tyto návrhy budou prohlasovány na této schůzi, je další důvod pro uplatnění ústavní stížnosti více než 41 poslanců Poslanecké sněmovny proti takovému postupu.

Jestli si vládní koalice myslí, že když má momentálně hlasovací většinu, může dělat cokoli, není to tak. Zákon platí i pro ty, kteří mají většinu. Tento takzvaně schválený pořad schůze k 1. 11. 2011 nikdy schválen nebyl a ten papír - protože jinak to nazvat nemohu - považuji za podvrh, který nemá oporu v žádném rozhodnutí Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP