(13.10 hodin)
(pokračuje Hulinský)

Cena za jeden letoun tak může převýšit až 1,2 mld. korun. Já věřím, že tato čísla, která jsou čísly z veřejných zdrojů nebo z materiálu Ministerstva obrany, nemůžou být pravda, protože kdyby pravda byla, tak ministr obrany před nás předstoupí a sám bude iniciovat tento bod na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Z těchto čísel zároveň můžeme jasně vidět diametrální rozdíl cen, který se v žádném případě nedá vysvětlit malým množstvím letadel nebo jejich nadstandardním vybavením. A už vůbec nesedí s takzvaným proklamovaným barterem na jedno letadlo. Odhadní cena bitevníku L-159 se pohybuje kolem 200 mil. korun. Přibližně na půl miliardy korun přijde revitalizace pěti kusů L-159, které mají být formou barteru vyměněny za CASA C-295. Cena pěti bitevníků po revitalizaci proto hlavně přesáhne cenu 1 mld. korun. (V sále je trvale velký hluk.) Letadlo, které je nevyužité, má nulovou hodnotu, slyšeli jsme z Ministerstva obrany.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl tedy požádat, abyste podpořili zařazení bodu o pořízení a provozu letadel CASA na program schůze jednání Poslanecké sněmovny, a to jako první bod na páteční schůzi, protože informací, které máme, které bychom měli znát a které se různí, je tolik, že si myslím, že by bylo v zájmu každého poslance Parlamentu České republiky, abychom znali pravdu. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jan Hamáček. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní předsedkyně, vážená vládo, vážení pánové, vážené dámy, dovolte mi, abych ještě jednou vystoupil v tomto bodu. Tentokrát to není návrh na vyřazení, ale je to návrh na zařazení nového bodu, který by se týkal Informace ministra obrany České republiky o hospodaření Ministerstva obrany. Tento bod bych navrhl zařadit po případném zařazení bodu, který zde navrhoval kolega Hulinský. V případě, že by jeho návrh nebyl schválen, tak na to stejné místo, na které jej navrhoval on.

Já se plně přihlašuji k tomu, co on tady ve svém rozsáhlém odůvodnění řekl o problému letadel CASA, a mám pocit, že bych na něj mohl volně navázat a v rámci odůvodnění bodu Informace o hospodaření Ministerstva obrany zde uvést další argumenty, které se týkají tohoto velmi podivného nákupu zbraňového systému, který české daňové poplatníky přišel odhadem na nějakých 4,5 mld. korun. Jak již bylo řečeno, cena to není zcela jistě konečná. Nicméně stejně tak jak bychom mohli mluvit o letadlech CASA, tak bychom mohli mluvit o celé řadě dalších akvizic, které na Ministerstvu obrany proběhly. A to byl i důvod, proč jsem zde, byť neúspěšně, navrhoval zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. Doufám, že tento můj neúspěch byl jenom dočasný, protože paní předsedkyně byla tak laskava a vyhověla návrhu klubu sociální demokracie a svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která by se měla tímto návrhem ještě jednou zabývat. Nicméně i na této schůzi si myslím, že bychom se měli věnovat problematice resortu obrany, a to nejen z důvodů, které zde vysvětlil kolega Hulinský, či z důvodů dalších, které mohu namátkou uvést, ať jsou to obrněné vozy, ať jsou to lehké kulomety pro vojenskou policii, ať jsou to transportéry Pandur. Těch kauz je celá řada.

Nicméně hlavní důvod, proč jsem si dovolil navrhnout zařazení tohoto bodu, je tento. Je to pohled do dnešního tisku, kdy jsem zaznamenal, že Ministerstvo obrany v době, kdy projednáváme návrh státního rozpočtu na příští rok, kdy armáda šetří, kdy výhledy na léta následující, to znamená 2012 až 2013, jsou dá se říci katastrofické, tak Ministerstvo obrany nebylo schopno zajistit adekvátní podporu panu ministrovi v oblasti médií a PR a bylo nuceno si na tuto službu najmout externího konzultanta. Mladá fronta Dnes uvádí, že cena, kterou zaplatilo Ministerstvo obrany za služby poradce, jehož jméno uvádí tisk jako Petra Blažka, byla 280 tisíc korun, což je suma, která značně převyšuje i plat samotného ministra.

Já bych byl rád, kdybychom v tomto bodu mimo letadel CASA a dalších armádních nákupů slyšeli od pana ministra obrany informaci, jaká je činnost, kterou není schopno patnáctičlenné tiskové oddělení Ministerstva obrany pro pana ministra poskytnout a proč je tady potřeba v době krize a v době šetření, kdy se na armádu z řad vojáků a vojákyň valí vlna kritiky, která je směřovaná na nedostatek výstrojních součástek, je směřovaná na problémy, které týkají toho, že nestačí součástky, kterou jsou vojákům poskytovány například do misí, a oni jsou nuceni si výstroj kupovat z vlastních peněz, popřípadě k některým prvkům výstroje jsou výhrady, a tudíž to vojáci nahrazují vlastními koupěmi, tak proč v této době je potřeba si najímat za 280 tisíc korun externího poradce. To pokládám za otázku z hlediska objemu samozřejmě marginální v porovnání s rozpočtem Ministerstva obrany, ale jinak za otázku principiální, protože to je podle mého názoru zářný příklad toho, jak se v resortu plýtvá, a samozřejmě je potom velmi obtížné požadovat po vojácích a občanských zaměstnancích armády, aby se smířili s tím, že jim budou škrtány platy, že jim budou odebírány různé příspěvky, že jim bude ztíženo stěhování za prací, a tedy potom i samotné vykonávání služby, která je velmi náročná a složitá. A v této chvíli tady ministerstvo takto nehospodárným způsobem nakládá s finančními prostředky.

Tudíž já věřím, že jakkoliv doufám, že nakonec můj návrh tady uspěje a Poslanecká sněmovna zřídí komisi, která by se zabývala akvizičními procesy na Ministerstvu obrany jak v letech minulých, tak stejně tak věřím, že i na této schůzi dostaneme informaci od pana ministra o tom, jak se na ministerstvu hospodaří, a právě proto navrhuji tento bod, který, jak jsem již řekl, by zněl Informace ministra obrany České republiky o hospodaření Ministerstva obrany.

Dobu a čas jsem rovněž uvedl, takže vám děkuji za pozornost a žádám vás o podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hamáčkovi. Byl poslední, který přednášel návrh do pořadu schůze. Pan kolega má ještě slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Já se, paní předsedkyně, omlouvám, že jsem nestihl podat přihlášku, ale nicméně mám ještě jeden bod.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, přihlášky lze podávat do půl hodiny po zahájení schůze. Pokud máte přihlášku na změnu nebo doplnění pořadu schůze, již ji není možno akceptovat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: To se omlouvám, ale myslel jsem, že to je v rámci bloku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Byly předneseny všechny návrhy, které splňovaly předpoklady takové, aby o nich mohlo být hlasováno, čili přistoupíme k hlasování o těchto jednotlivých návrzích. Já přivolám naše kolegy do jednacího sálu a budeme se zabývat návrhy, které zazněly.

Nejprve budeme hlasovat o návrzích, které vznesl pan poslanec Jeroným Tejc. Jsou to návrhy, u nichž požaduje oddělení hlasování o každém bodu zvlášť. - Jestli jsem tomu dobře rozuměla, pane poslanče, o každém bodu zvlášť a o každé alternativě zvlášť, tak jste to říkal. Prosím, zopakujte nám postup, který vyžadujete od Sněmovny.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, nebudu již opakovat ten svůj návrh. To by bylo zdlouhavé. (Předsedkyně PS M. Němcová: Ten mám k dispozici.) Nicméně co se týká způsobu hlasování, hlasovali bychom o každém návrhu zvlášť. V případě, že by prošla ta první alternativa, logicky by byla nehlasovatelná druhá část, jinak hlasujeme v každém případě o dvou návrzích v každém návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Mám zde žádost o odhlášení. Odhlásila jsem vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o prvním návrhu. Je to návrh na zařazení bodu 32, sněmovní tisk 479, jako první bod ve čtvrtek 3. 11. 2011 ve 12.30 hodin.

Pan kolega Stanjura. (V sále je stále obrovský hluk a neklid.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mělo být hlasování o zařazení nového bodu, tak jménem dvou klubů vznáším námitku, a potom hlasovat nemůžeme. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Toto není zařazení nového bodu, pokud se nemýlím. - Pardon, pane kolego. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP