(14.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dále bod 94, sněmovní tisk 407, jako šestý bod v pátek 4. 11.

Zahajuji hlasování číslo 183. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 183. Přítomno 183, pro 55, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Alternativa je 39. bod ve středu 2. 11. odpoledne.

Zahajuji hlasování číslo 184. Ptám se, kdo je pro návrh. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 184. Přítomno 183, pro 51, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

To byly návrhy pana poslance Tejce. Ptám se, zda o všech bylo hlasováno řádně. Děkuji. Budeme pokračovat.

 

Pan poslanec Skopal navrhuje vyřazení bodu 88, sněmovní tisk 410.

Zahajuji hlasování číslo 185. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 185. Přítomno 183, pro 59, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Seďa navrhuje zařazení nového bodu Situace v resortu Ministerstva obrany a Armádě České republiky.

Pan kolega Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším námitku jménem tří poslaneckých klubů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, čili tento bod nemůžeme hlasovat.

Nyní pan místopředseda Zaorálek navrhuje na dnešek jako první bod dnes, v úterý 1. 11., zprávu předsedy vlády Petra Nečase z jednání Evropské rady z minulého týdne. Tedy nový bod.

Pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším námitku jménem tří poslaneckých klubů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan kolega Adam Rykala. - Pardon, pan místopředseda Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já se výjimečně ozývám, protože si tu nechci hořce stěžovat, že zase zabijete zprávu z jednání Evropské rady. Já vám jenom chci říci, že mě to skutečně zajímá, aby premiér vlády a ministr Kalousek nás informovali o tom, co se děje v současné době v Evropě.

Pokud sledujete servery, přátelé, tak víte, že padají burzy v Evropě a dokonce i mimo Evropu. Víte, že vyhlášení řeckého premiéra Papandrea, že chce referendum k tomu, aby se souhlasilo v Řecku s tím, co nabízí Evropská unie jako záchranný pás Řecku, že to vyvolalo samozřejmě docela bouřlivou emocionální reakci trhu. Mně připadá docela dokonce řekněme i intelektuálně zajímavé si říci, co se v současné době v Evropě děje. A připadá mi to nejen zajímavé, ale situace teď je přece docela vážně nahnutá. Nikdo neví, kam burzy budou padat. Nehrejme si, že se nás to netýká! Bez ohledu na to, kdo teď jsme - opozice, koalice, tohle je věc, která může být zatraceně vážná dokonce v řádu hodin!

Přece píšou se dnes texty, ve kterých se informuje v médiích, v zahraničí, co se vlastně v Evropě rozhodlo. Že vlastně o Řecko nešlo, protože máme tady vážný problém. Nikdo neví, kolik těch credit default swaps dneska je v evropských bankách. Je to stejně ta situace, kvůli které v Americe museli zachránit AIG, protože nikdo nevěděl, kolik swapů úvěrového selhání je v té bance, a vyvolalo by to globální finanční problémy. Říká se, že my jsme dnes ve velice podobné situaci v Evropě a důvod záchrany Řecka nebylo primárně Řecko, ale právě to, že se nikdo - protože to jsou věci, které nejsou účtovány, nejsou nikde v bilancích, nejsou nikde obchodovány, nejsou ani evidovány žádnými centrálními institucemi, nikdo neví, jaký je rozsah této nákazy - to byl důvod, proč priorita byla vyhnout se bankrotu Řecka za každou cenu! Opakuji, vlastně nešlo primárně o Řecko, ale o situaci v evropských bankách. To je to, co je ta časovaná mina, která je v podloží. A to, co řekl řecký premiér, že o tom chce nechat referendum, je samozřejmě věc, která může být jako výbuch dynamitu! Rozumíte - my máme zítra projednávat rozpočet, tady je událost opravdu zásadního významu, a my si k tomu neřekneme ani slovo?

Chápete, zapomeňte na to, kdo to říká, ale tohle je zásadní věc pro každý stát, který se chce zabývat v řádu hodin rozpočtem. To znamená, já to říkám, že je celá řada důvodů, abychom si o tom něco řekli. Jsem si jist, že ministr financí má k tomu co říci. Jsem si jist, že premiér v této chvíli má k tomu co říci. Ale nemá cenu, abych se na to vyptával pokoutně. Myslím si, že některé věci by tady prostě mohly zaznít celé.

Já na vás apeluji a říkám to naprosto upřímně, já bych nesmírně stál o to, abychom základní informaci dostali o tom, co se v Evropě děje. A snad každý, kdo to sledujete, tak mi musíte dát zapravdu, že situace je zatraceně vážná. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále pan poslanec Adam Rykala navrhuje zařazení nového bodu Informace ministra školství pana Josefa Dobeše o připravovaném školném na vysokých školách.

Pan kolega Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem tří poslaneckých klubů vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Zemánek návrh nového bodu kariérní řád ve školství, informace ministra školství o stavu přípravy.

Pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem tří poslaneckých klubů vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Roman Váňa, nový bod Informace ministra vnitra o zajištění financování odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Jménem tří poslaneckých klubů vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Adam Rykala, vyřazení již schváleného bodu 85 z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 186. Kdo je pro návrh na vyřazení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 186. Přítomno 182, pro 54, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Miroslava Strnadlová žádá vyřazení bodu 90, pomoc v hmotné nouzi.

Zahajuji hlasování číslo 187. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 187. Přítomno 183, pro 69, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Josef Smýkal vyřazení bodu 89.

Zahajuji hlasování číslo 188. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 188. Přítomno 184, pro 69, proti 94. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Jaroslav Vandas, návrh na vyřazení bodu 100.

Zahajuji hlasování číslo 189. Kdo je pro návrh? Proti návrhu? Jedná se o sněmovní tisk 414/5.

Hlasování číslo 189. Přítomno 184, pro 63, proti 96. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Roman Váňa, vyřazení bodu 97, sněmovního tisku 411/5.

Zahajuji hlasování číslo 190. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 190. Přítomno 184, pro 66, proti 99. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP