(14.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Robin Böhnisch, bod 50, vyřazení, je to sněmovní tisk 444/1.

Zahajuji hlasování číslo 208. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 208. Přítomno 186, pro 70, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Jan Babor, vyřazení bodu 34, sněmovní tisk 446/1.

Zahajuji hlasování číslo 209. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 209. Přítomno 186, pro 72, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Pavel Antonín, vyřazení bodu 8, sněmovní tisk 473.

Zahajuji hlasování číslo 210. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 210. Přítomno 187, pro 67, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Vlasta Bohdalová, vyřazení bodu číslo 49, sněmovní tisk 369/6.

Ještě tu mám žádost o odhlášení. Já vás znovu odhlašuji. Prosím, přihlaste se.

 

Zahajuji hlasování číslo 211. Kdo je pro návrh na vyřazení bodu číslo 49, sněmovní tisk 369/6? Kdo je proti?

Hlasování číslo 211. Přítomno 181, pro 69, proti 100. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Milada Emmerová, vyřazení bodu 54, sněmovní tisk 399.

Zahajuji hlasování číslo 212. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 212. Přítomno 182, pro 75, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec František Bublan, vyřazení bodu 51, sněmovní tisk 362/1.

Zahajuji hlasování číslo 213. kdo je pro? proti?

Hlasování číslo 213, přítomno 183, pro 74, proti 92. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec František Novosad, vyřazení bodu 72, sněmovní tisk 507.

Zahajuji hlasování číslo 214. Kdo je pro? Proti?

Hlasování číslo 214. Přítomno 184, pro 69, proti 98. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Karel Černý, vyřazení bodu 52, sněmovní tisk 364/1.

Zahajuji hlasování číslo 215. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 215. Přítomno 184, pro 73, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Jan Hamáček - vyřazení bodu 56, sněmovní tisk 340/1.

 

Zahajuji hlasování číslo 216. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 216. Přítomno 184, pro 75, proti 103. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Jaroslav Foldyna, vyřazení bodu 55, sněmovní tisk 473.

Zahajuji hlasování číslo 217. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 217. Přítomno 185, pro 71, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Alfréd Michalík, vyřazení bodu 69, sněmovní tisk 455/1.

Zahajuji hlasování číslo 218. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 218. Přítomno 185, pro 74, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Ladislav Velebný, návrh na vyřazení bodu 99, sněmovní tisk 413/5.

Zahajuji hlasování číslo 219. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 219. Přítomno 185, pro 63, proti 102. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Dana Váhalová, vyřazení bodu 95, sněmovní tisk 408/5.

Zahajuji hlasování číslo 220. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 220. Přítomno 185, pro 65, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Václav Zemek chce zařazení nového bodu - informace ministra životního prostředí ohledně likvidace kalů z ostravských lagun.

Pan kolega Gazdík?

 

Poslanec Petr Gazdík: Dovoluji si jménem dvou poslaneckých klubů podat veto. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan poslanec Ivan Ohlídal navrhuje vyřazení bodu 74, je to sněmovní tisk 482.

Zahajuji hlasování číslo 221. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 221. Přítomno 185, pro 74, proti 99. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Ladislav Šincl navrhuje nejprve vyřazení bodu 93, je to sněmovní tisk 405/4.

Zahajuji hlasování číslo 222. Kdo je pro tento návrh na vyřazení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 222. Přítomno 185, pro 73, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Dále žádá pan poslanec Šincl o zařazení nového bodu. Je to informace Ministerstva životního prostředí o řešení problému špatného životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším námitku jménem tří poslaneckých klubů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Paní poslankyně Hana Orgoníková navrhuje vyřazení - pardon, promiňte, pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych přece jenom chtěl požádat, pokud je zde vznášena námitka, respektive veto jménem poslaneckých klubů, kdyby vždy byly zmíněny i poslanecké kluby, o které se jedná, protože v této Sněmovně je pět různých - tuším - poslaneckých klubů a nepochybně je důležité, abychom přesně věděli, jménem jakých poslaneckých klubů to veto je předkládáno. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP