(14.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď jsme u návrhu paní poslankyně Orgoníkové, která navrhuje nejprve vyřazení bodu 73, sněmovní tisk 472/1.

Zahajuji hlasování číslo 223. Kdo je pro tento návrh na vyřazení? Kdo je proti?

V hlasování číslo 223 přítomno 185, pro 74, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poté navrhuje paní poslankyně Orgoníková zařazení nového bodu, projednání petice "Zastavme devastaci naší země".

Pan kolega Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrh na nový bod je též od paní poslankyně Orgoníkové, projednání petice "Chceme nové volby", protože demise vlády nestačí.

Kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Třetí návrh na zařazení nového bodu je projednávání petice -

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů Věcí veřejných, TOP 09 a ODS vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to uzákonění přímé volby starostů. Padla námitka od pana kolegy Stanjury.

Další návrh, který je od pana poslance - (Poslankyně Orgoníková přistupuje k mikrofonu a chce hovořit.) Paní poslankyně, není rozprava k tomuto bodu. Já jsem vám nedala slovo. Nemůžete mluvit, paní poslankyně. (Hluk v sále, bušení do lavic.)

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Cyrila Zapletala, který navrhuje vyřazení již schváleného bodu 58, sněmovní tisk 429/1.

Zahajuji hlasování číslo 224. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 224 přítomno 185, pro 70, proti 99. Návrh přijat nebyl.

 

Dále pan poslanec Bohuslav Sobotka navrhl - prosím, abyste mě sledoval - zařazení nového bodu? Tady je v tom ještě vyřazení nějakého jiného bodu, ale já si nepamatuji, že byste to četl. Takže pouze ten nový bod. Zařazení nového bodu Informace předsedy vlády k hospodářskému stavu země.

Pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Starostové a Věcí veřejných vznáším námitku proti zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Petr Hulinský navrhuje zařazení nového bodu Informace o provozu letounů CASA.

Pan kolega Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Starostové a Věcí veřejných vznáším námitku proti zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jan Hamáček navrhuje zařazení nového bodu Informace ministra obrany o hospodaření Ministerstva obrany.

Pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Starostové a Věcí veřejných vznáším námitku proti zařazení těchto bodů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji. To byly všechny návrhy na změnu pořadu schůze, které zde zazněly, a proto budeme moci začít projednávat body, které jsou před námi.

Musím informovat Poslaneckou sněmovnu, že jsem dostala nesouhlas se zařazením nových bodů. Jsou to sněmovní tisky, které nám vrátil Senát buď s pozměňovacími návrhy, nebo je zamítl, a tento nesouhlas podepsalo 22 poslanců KSČM. Protestují proti tomu, že tyto body jsou zařazeny na pořad schůze. Požádám paní místopředsedkyni Klasnovou, aby řídila chvíli schůzi, než si to tady vyjasníme, abych mohla podat vysvětlení na mikrofon.

Pan kolega Sobotka ještě chce? Předtím ještě, než se hlásím o slovo. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já se velmi přimlouvám za to, aby bylo jasně reagováno na veto, které zde bylo předloženo ze strany 20 poslanců, protože to pokládám za velmi vážnou záležitost. Podle mého názoru je zde jasná překážka pro to, aby tyto body byly projednávány na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Ale já bych přece jenom ještě rád požádal také o vyjasnění druhé otázky, která v tuto chvíli vyvstává vzhledem k tomu, že vládní většina zde odsouhlasila permanentní zasedání Poslanecké sněmovny v příštích dnech, a není tedy zřejmé, kdy bude možné znovu podávat návrhy na změnu programu schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že vládní pravicová většina dnes zamítla celou řadu velmi důležitých a rozumných bodů, které jsme na program schůze navrhovali, rádi bychom znali přesné stanovisko legislativy Poslanecké sněmovny k tomu, kdy bude možné tyto návrhy opět předložit. Jsou zde dvě možné varianty. První varianta je půl hodiny po dnešní půlnoci, anebo druhá varianta, která vyplývá z jednacího řádu jako pravděpodobnější varianta podle mého názoru, je půl hodiny po zítřejší 9. hodině, kdy podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny začíná nejdříve jednací den Poslanecké sněmovny. Nebo by tato věc měla být upravena již dříve přijatým usnesením Poslanecké sněmovny, ale domnívám se, že takovéto usnesení Poslanecké sněmovny bohužel v minulých letech přijato nebylo. Proto bych rád požádal o vyjasnění této otázky, aby nebyla krácena práva poslanců a poslankyň, kteří by rádi předložili na začátku příštího jednacího dne během první půl hodiny návrhy na změnu a úpravu programu. Pokud by tato lhůta nebyla vyjasněna, pak se dostaneme do složité procedurální situace, neboť část návrhů by mohla být podávána již zítra ráno mezi 0.00 až 0.30, anebo zítra po ráno mezi 9.00 až 9.30. Je potřeba, abychom přesně věděli, kdy je možné takovéto návrhy předložit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Teď vystoupí pan ministr financí pan ministr Kalousek. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Nechci polemizovat s panem poslancem Sobotkou k proceduře, jenom jsem ho chtěl požádat, aby v pojmech nemá to veřejnost - vláda nepochybně většinu má. Pravicová to však není většina ani omylem.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ještě mohu dát slovo s přednostním právem panu předsedovi poslaneckého klubu ČSSD. Pan Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já se omlouvám. Já jsem skutečně neměl v úmyslu otevírat tady ještě komplikovanější problém identity pravicové koalice a jednotlivých koaličních stran. To si myslím, že by zřejmě ta otázka identity a krize identity některých koaličních stran, tak by byla na delší poslaneckou diskusi a možná se k ní ještě dostaneme během tohoto volebního období Poslanecké sněmovny.

Ale já bych přece jenom jménem kolegů a kolegyň, kteří se na mě obracejí a ptají se, kdy mohou předložit návrhy na změnu programu, rád bych požádal paní předsedkyni, aby poskytla Poslanecké sněmovně v tomto směru jasnou informaci. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP