(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak stanovisko předsedkyně Poslanecké sněmovny zde zaznělo, než jsem převzala řízení. Mám ho potvrzeno také z legislativního odboru. Není možné vetovat v tuto chvíli zákony, které byly vráceny Senátem. Prosím, nekoná se rozprava. Pokud je zde námitka k tomuto postupu, já bych přistoupila k projednávání - s přednostním právem prosím pan předseda poslaneckého klubu KSČM Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Rozprava se sice nekoná, ale já jsem přesvědčen o tom, a spolu se mnou i oněch 22 poslanců a poslankyň poslaneckého klubu KSČM, že je možno dostát požadavkům jednacího řádu, zařadí-li se oněch x bodů vrácených či zamítnutých Senátem na nejbližší příští schůzi Poslanecké sněmovny. My jsme se rozhodli proto podat tu námitku stvrzenu 22 podpisy s tím, že je potřeba brát jako veto 22 poslanců. Druhá možnost je, že to budou dva kluby. V této chvíli jsme usoudili, že z časových důvodů se podá právě těch 22 podpisů. Jsem přesvědčen o tom, že to veto je na místě, a pokud bude rozhodnuto tak, jak předeslala paní předsedající, tak předem avizuji, že vznesu námitku proti postupu předsedající a věc se rozhodne hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nyní se hlásí opět s přednostním právem pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já rozumím tomu, že o námitce se rozhodne hlasováním, ale já si nejsem úplně jist, jestli my tady hlasováním můžeme posvětit porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny v situaci, kdy ta věc je zřejmá, a kdy tady dokonce došlo i v minulosti k určitému precedentu při projednávání obdobného návrhu. Já bych chtěl odkázat nejenom tedy na příslušné ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ale také na situaci, která zde již v Poslanecké sněmovně nastala, tuším, že to bylo 1. února 2011, to znamená 1. února letošního roku, kdy paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Němcová nechala při schvalování programu schůze Sněmovny hlasovat o třech bodech a jeden z těchto tří bodu bylo zařazení dvou senátních tisků, které přišly do Poslanecké sněmovny. A tehdy jsme explicitně tyto dva body schválili hlasováním Poslanecké sněmovny jako součást programu schůze Poslanecké sněmovny. A jestliže jednou o těchto bodech zde bylo explicitně hlasováno, pak je zřejmé, že lze použít ustanovení § 54 odst. 6: "Návrh na doplnění schváleného pořadu schůze Sněmovny nelze projednat, vznesou-li proti námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců." Já bych se chtěl jasně jménem poslaneckého klubu sociální demokracie připojit k vetu proti projednání těchto návrhů na schůzi Poslanecké sněmovny, neboť došlo ke změně schváleného pořadu schůze, resp. došlo by k této změně, a odvolávám se na to, co se zde odehrálo v Poslanecké sněmovně na začátku února letošního roku, kdy jsme explicitně hlasovali o zařazení těchto senátních bodů do programu schůze. Podle mého názoru není možné tyto body projednat na této schůzi Poslanecké sněmovny. A já bych pouze se chtěl vrátit k tomu, co už jsem zde říkal.

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, že v době, kdy jsme zde projednávali vládní balíček škrtů v sociální oblasti, vládní koalice tvrdila, přišla s fikcí, že existuje stav legislativní nouze, sociální demokracie tuto fikci zpochybnila, nicméně jsme doporučili koalici, aby hledala jiné řešení. Tehdy vládní koalice na to neslyšela, my jsme se museli obrátit na Ústavní soud, protože ten jediný může takovýto spor rozhodnout, a Ústavní soud rozhodl o tom, že tato fikce stavu legislativní nouze byla neoprávněná, a koalice musí nyní tyto zákony schvalovat znovu, mimo jiné na této schůzi nebo na nějaké další schůzi Poslanecké sněmovny.

Já se domnívám, že tady existuje řešení, které nebude znamenat porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, to znamená, že vládní koalice má dostatek hlasů na to, aby svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, kam může zařadit právě ty zákony, které byly vráceny či zamítnuty Senátem, a může tady tuto věc projednat. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak nyní předávám slovo předsedkyni Poslanecké sněmovny paní poslankyni Miroslavě Němcové.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, než začnete něčemu tleskat, tak nemůžete tleskat jenom proto, že mluví váš předseda a že se vám to zrovna hodí, musíme se opravdu řídit jednacím řádem.

Pan předseda Sobotka skončil naprosto mylnou a chybnou informací, závěrem, kterým říkal, že můžeme svolat mimořádnou schůzi a tyto body, které nám vrátil Senát, na ni zařadit. To je naprosto chybná, jednacímu řádu odporující informace a naprosto vyloučený, nemožný postup. V minulosti jste to byli právě vy, kdo takový postup tady zpochybňoval, nyní jej prosazujete. To je první věc, kterou chci říct.

Druhá věc, která se týká tady toho, zda můžeme, nebo nemůžeme dnes projednávat body vrácené Senátem, zda je možno vznést veto proti tomu, aby byly projednávány na této schůzi, nebo zda není možno toto veto vznést. Já kategoricky říkám, že toto veto vzneseno býti nemůže, a odkazuji se já na případy, které zde nastaly právě v roce 2005. Mám zde stenozáznamy ze schůze, kterou řídil pan místopředseda Zaorálek. Podobný pokus o to, aby byly zařazeny tyto body, vetováno jejich zařazení, zde proběhl. Pan místopředseda Zaorálek ze stenozáznamu s tím zásadně nesouhlasí, byla vznesena námitka proti jeho postupu, Poslanecká sněmovna s touto námitkou nesouhlasila a zákony prostě vetovány být nemohly. Nemohly být vetovány proto, protože ze zákona vyplývá povinnost předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit na nejbližší schůzi Sněmovny zákony, které nám Senát vrací. Není tam možnost, není tam řečeno, že Sněmovna se rozhodne, jestli je zařadí, nebo nerozhodne. Je tam jednoznačné ustanovení, že Sněmovna, předseda, tyto body zařadí. Proti tomu samozřejmě může jít to, jestli je Sněmovna projedná, nebo neprojedná. To je jiná otázka. Ale že na programu té schůze se ocitnou, je naprosto jednoznačné.

Pokud jde k tomu, k té informaci, kterou zde podával pan předseda Sobotka k tomu únoru letošního roku, musím říci, že jsme hlasovali, mám tady ten stenozáznam, hlasovali jsme o zařazení bodů, kdy budou zařazeny jako body - jako 1. a 2. bod. Nikoli o tom, jestli se stanou součástí schůze, ale zda budou projednávány jako 1. nebo 2. bod.

Tolik na vysvětlenou. Já jsem stoprocentně přesvědčena, že jediný správný postup je ten, že začneme projednávat body, které nám Senát vrátil, veto není přípustné. Má-li někdo námitku, nechť ji vznese, rozhodne Poslanecké sněmovna. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, paní předsedkyně. A nyní se o slovo hlásil předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. V tom je právě to kouzlo demokracie, že někdo může mít ten názor a druhý onen. Já se tady přiznám, že nemám ten názor, ale mám onen. A myslím si, že veto je správně, a v souladu s mnohými dalšími kolegy a kolegyněmi zde v Poslanecké sněmovně. Takže teď plním svůj slib z mé minulé řeči a vznáším námitku proti postupu předsedající a žádám, aby se o ní hlasovalo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, zazněla zde tedy námitka, o které já nechám hlasovat. Registruji zde požadavek o odhlášení. Takže dámy a pánové, já vás odhlásím, prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Přivolám ještě kolegy k tomuto procedurálnímu hlasování.

 

Dobře, tedy zahajuji hlasování o námitce. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 225, z přihlášených 181, pro 75, proti 106, tato námitka byla zamítnuta. Tento návrh neprošel.

 

Hlásí se pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych si dovolil jménem poslaneckého klubu sociální demokracie vyjádřit velké politování nad tím, jakým způsobem, jakým šmahem tady byla zamítnuta celá řada nových bodů, které jsme navrhovali na program schůze Poslanecké sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP