(Jednání pokračovalo v 16.15 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, přestávka skončila. Trvala do 16.15 hodin. Já nyní přivolávám naše kolegy a všem sděluji, že zde mám návrh pana poslance Vladimíra Koníčka, procedurální, který teď přednese, ale počkáme na okamžik, až budou všichni v jednacím sále.

Poprosím pana poslance Koníčka, aby návrh přednesl. Mezitím budu volat o přítomnost všech zákonodárců do Sněmovny. Prosím tedy.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si podat procedurální návrh, a to na přerušení této schůze do doby, než se vůbec vyjasní, co má být dnešním prvním bodem.

Vládní koalice odmítla veto komunistických poslanců k zařazení senátních tisků. Budiž. V tom roce 2005, jak vzpomínala paní předsedkyně, ale měla ODS zcela jiný názor. A já si dovolím citovat z vystoupení pana poslance Bendy. Po vznesení veta paní poslankyní Talmanovou tehdejší předseda Zaorálek toto veto také odmítl a pan poslanec Benda tehdy protestoval: "Vážený pane předsedo, já se domnívám, že se v této věci mýlíte. Veto na doplnění návrhu pořadu lze vznést. Lze vznést ke každému návrhu na doplnění pořadu schůze. To není žádný bod, který by byl zařazován ze zákona jako interpelace, ústní interpelace a odpovědi na ně. Toto je normálně bod, u kterého uplynula lhůta. Jestli si pečlivě přečtete ustanovení, která se týkají návrhů vrácených prezidentem republiky, resp. Senátem, tak tam - upozorňuji - že předseda předloží vrácený zákon Sněmovně na nejbližší schůzi, nejdříve však za deset dnů od jeho doručení. Takže je spíše s podivem, že se předkládá uprostřed schůze. Je to nezvyklost, ke které by nemělo docházet. Navíc, pokud si přečtete § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu, tak je jasné, že jsou i typy schůzí, na které se dokonce tyto návrhy zákonů explicitně nezařazují, ba dokonce nesmějí zařadit. Čili se domnívám, že v tomto případě jde z vaší strany o prostý návrh, na který samozřejmě nepochybně máte právo jako každý jiný poslanec, ale tento návrh podléhá režimu Poslanecké sněmovny, to znamená, že o návrhu na doplnění pořadu schůze nelze hlasovat, vznese-li proti němu, resp. že tento návrh se neprojedná, vznesou-li proti němu námitku dva poslanecké kluby nebo dvacet poslanců. V tuto chvíli je návrh neprojednatelný."

To je citace z řeči pana poslance Bendy tehdy v roce 2005. To bylo před šesti lety. To je teď už pasé. Vládní koalice si teď výklad jednacího řádu ohnula k obrazu svému. Budiž, přehlasovali jste nás.

Ale podle jednacího řádu, paní předsedkyně, máte povinnost předložit Sněmovně tyto tisky k hlasování a Sněmovna dnes svými hlasováními odmítla zařazení těchto tisků na pořad této schůze. Opakuji - hlasy koaličních poslanců Sněmovna odmítla zařadit je na tuto schůzi. Nenašel jsem totiž žádné usnesení Sněmovny, které by tyto tisky zařazovalo na dnešní den, a bohužel, vy sama jste dnes už jednoho poslance upozornila, že lhůta pro podávání návrhů je jen půl hodiny, takže dnes už o jejich zařazení nemůžeme ani nechat hlasovat.

Proto jsem dal ten návrh na přerušení této schůze do vyjasnění, co je vlastně dnešním prvním bodem jednání. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přivolávala jsem naše kolegy do jednacího sálu, protože byl přednesen procedurální návrh na přerušení projednávání - pana poslance poprosím, aby ještě jednou řekl přesně, jak zní jeho návrh, pro ty, kteří tady nebyli, abychom citovali úplně přesně. O tomto procedurálním návrhu rozhodne Poslanecká sněmovna.

Mezitím je zde žádost na odhlášení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP