(17.00 hodin)
(pokračuje Braný)

Za náš poslanecký klub musím říci, že jsme pro tento senátní návrh z několika důvodů. Domníváme se, že stávající systém stavebního spoření jistě potřebuje určité úpravy. Ale rozhodně to nejsou úpravy, které v tisku číslo 378 navrhla vláda a které koaliční hlasovací mašinerie protlačila Poslaneckou sněmovnou.

Pan ministr financí zde vystoupil ve svém krátkém vystoupení a uvedl mimo jiného, že je to produkt nadstandardní a že jako takový musí zmizet v podstatě z trhu. Já bych mu rád a upřímně věřil, kdyby ten samý ministr, to samé ministerstvo neuvedlo nový nadstandardní produkt, a to jsou tzv. dluhopisy pro občany v objemu 20 mld. korun. A pan ministr - škoda, že tu není - si pochvaloval, jak rychle zmizely, jak se říká, ze stolu a bylo vyprodáno. A víte, v čem je ta nadstandardnost? Teď o tom budou uvažovat ostatní soukromí investoři, kteří vydávají dluhopisy, že totiž byly vydány v nominální hodnotě jedna koruna. A jedna koruna česká se zdaňuje, je tam 15procentní, nebo bude-li jiná daň schválena letos, tak tam ta daň se nepromítne, není ani koruna, tudíž se neplatí! Když vy si koupíte miliardu, ale v korunových nominálních hodnotách, tak při prodeji neplatíte žádnou daň. V tom je to kouzlo těchto pilotních listů, které byly vydány. Takže když pan Kalousek říká na jedné straně tak, tak na druhé straně jsme vytvořili toto. A když se podíváte, tak opravdu může z toho dělat za prvé závěr, že občané mají velkou důvěru ve vládu, rychle se to vyprodalo. A víte, jaký je tam průměr? Přes sedm milionů nakoupil jeden člověk! A to ještě tam byli tací, kteří kupovali miliardy. Takže si asi uděláte obrázek o tom, kdo to nakupoval! Tak to jenom proto, abychom nebojovali s jedním nadstandardním produktem, to je stavební spoření, a vedle toho jsme vytvořili další.

Ale zpět k materii. Takže především soudíme v KSČM, že stávající podoba stavebního spoření funguje velice dobře, ovšem ono zmíněné úsilí vlády obsažené v tisku 378 již přineslo své výsledky, které rozhodně nelze považovat za dobré. A to tato vládní novela zákona o stavebním spoření ještě nevstoupila v platnost ani. Podle údajů všech pěti tuzemských stavebních spořitelen z konce letošního září se totiž zájem občanů o tento druh spoření meziročně propadl o více než čtvrtinu a nižší je také počet smluv i objem úvěrů. Tady kroky navrhované vládou již utlumují celý systém stavebního spoření. K tomu je ovšem nutno dodat, že i riziko arbitráží s Českou republikou je veliké. Mateřské společnosti stavebních spořitelen mohou zvažovat zahájení arbitrážních sporů proti České republice podle dohod o podpoře a ochraně investic, neboť tyto dohody obsahují ustanovení o řádném a spravedlivém zacházení, jehož prvkem je ochrana tzv. legitimního očekávání.

Myslím si, že vedle podpory bydlení by se ze stavebního spoření mohl stát také nástroj pro spoření na stáří, studium či nadstandardní zdravotní služby, které koalice prosadila. Podle našeho názoru by proto účastníci stavebního spoření měli mít i nadále možnost využít naspořené prostředky po ukončení tzv. vázacích lhůt na cokoliv.

Shrnu-li to potom, vláda dává přednost úzkému krátkozrakému pohledu na problematiku stavebního spoření namísto toho, aby stávající problém v této oblasti řešila s širším rozhledem. Totiž poskytnout občanovi možnost, jak alespoň touto cestou zmírnit dopady necitlivých reforem. K tomu dodávám, že vláda postupuje tak, že ušetří několik miliard, aby přišla o mnohem větší sumy v multiplikačních efektech stavebního spoření a v důsledku nutnosti nějak řešit zmíněné negativní sociální souvislosti její úpravy stávajícího systému stavebního spoření. Jak příznačné pro tuto pravicovou vládu.

Řadu číselných údajů už zde sdělil přede mnou zpravodaj Sněmovny a potom zejména zpravodaj Senátu, takže je nebudu dále uvádět z hlediska časového.

Nad rámec tisku číslo 378 potom musím uvést i to, že vláda v současné době připravuje další změny v oblasti stavebního spoření. Mělo by se jednat například o to, že by státní podpora byla napříště vázána na účely bydlení. Změna by se přitom týkala nových i dříve uzavřených smluv o stavebním spoření. Připomínám, že podobný scénář už zažilo Slovensko v letech 1997 až 1999. Tehdejší změna zákona o stavebním spoření podmínila čerpání státní podpory použitím našetřených peněz na bydlení. Propad počtu klientů, kteří si nově uzavírali smlouvy o stavebním spoření, byl masivní, a v září 1999 slovenský parlament toto opatření zrušil. Stávající česká vláda je prostě nepoučitelná a jde za krátkozrakými úsporami ve výdajích státního rozpočtu, ať to stojí co to stojí.

Znovu tedy opakuji, že klub poslanců Komunistické strany Čech a Moravy bude hlasovat pro přijetí pozměňovacího návrhu Senátu. Děkuji za pozornost.(Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Látka.

 

Poslanec Jan Látka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, dovolte mi vystoupit zde k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem. Dovolte mi seznámit vás s nálezem Ústavního soudu jako nejzávažnějším dokumentem v této záležitosti.

Cituji: 119/2011 Sb., nález Ústavního soudu. Jménem republiky. Ústavní soud rozhodl dne 19. dubna 2011 v plénu složeném z předsedy soudu a soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miroslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické o návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zastoupených poslancem Mgr. Bohuslavem Sobotkou, se sídlem Praha 1, Sněmovní 4, na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, eventuálně na zrušení § 4 odst. 1 písm. s) ve slovech "s výjimkou příspěvku, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010", § 8 odst. 2 písm. c), § 8 odst. 3 a 4 ve slovech "a c)" a § 36 odst. 8 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 348/2010 Sb., a článku 2 zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení takto: ***
Přihlásit/registrovat se do ISP