(17.40 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Já žádám všechny naše kolegyně a kolegy, aby se dostavili k tomuto hlasování do sněmovního sálu. Než tak učiní, využiji té přestávky a všechny vás odhlásím. Prosím, znovu se přihlaste hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl předseda poslaneckého klubu ČSSD - na přerušení do prosince letošního roku.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 229 z přihlášených 145 poslanců pro 49, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Po této zdravotní procházce nebo běhu některých našich kolegů můžeme pokračovat v rozpravě.

Nemůžeme pokračovat, ještě se hlásí pan místopředseda Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já bych chtěl, aby se vyjasnila jedna věc, protože předseda klubu sociální demokracie tady jasně formuloval otázku o tom, abychom měli ve Sněmovně jasný výklad na to, kdy začíná jednací den. My jsme přesvědčeni, že víme, kdy začíná jednací den, a že ten výklad jednacího řádu je jednoznačný. Na druhé straně slyšíme od představitelů jiných politických klubů, že je to jinak, že jsme v jakémsi stavu permanentního jednání, a proto bychom potřebovali jednoznačný výklad legislativní komise nebo naší legislativy. V opačném případě se nacházíme ve stavu ne permanentního jednání, ale jakési permanentní nejistoty. Takže proto bych apeloval na to, aby ten dotaz, který tady byl učiněn, jak to je, kdy začíná jednací den, aby byl jasně legislativou zodpovězen, abychom přesně věděli, na čem jsme.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Jistě ten dotaz bude zodpovězen a jistě podklad k tomu legislativa zpracovala nebo zpracovává. V mezidobí dávám slovo panu předsedovi Stanjurovi.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak je teprve 17.42 a vy už jste nervozní, kdy začíná příští jednací den. (Potlesk zprava.) Já chci jenom připomenout, že jsme si odhlasovali, že dnes budeme jednat po 19. i po 21. i po 24. hodině, takže my nemáme nic proti tomu, aby legislativní odbor přichystal výklad. A jednací den skončí, až - až - až (smích v sále). A sami se okrádáte o svůj čas, který byste mohli trávit tím, jak předčítáte připravené projevy. Nicméně chci říct, že je teprve 17.40, nepropadejte panice. Určitě se to včas dozvíme. A je jedna věc, že někdo napíše výklad, a druhá věc je, že s ním musí ostatní souhlasit. Dneska jste předvedli, že když se vám to hodí, tak s výkladem prostě nesouhlasíte, a když se vám to nehodí, tak s ním souhlasíte. Ale to už je normální součást politického boje.

Já jsem chtěl jenom připomenout, že je teprve tři čtvrtě na šest, tak nebuďte nervózní. Tento jednací den ještě určitě neskončil. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má předsedkyně Sněmovny paní Němcová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás ujistit, že jsme ten požadavek slyšeli. Sněmovní legislativa zpracovává stanovisko. Poslední informace je, že během deseti dvaceti minut tady bude k dispozici. Seznámím vás s tímto stanoviskem, jakmile bude doručeno.

Myslím, že nám nic nebrání, abychom pokračovali v jednání tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A ještě se hlásí pan předseda Sobotka. Nebo můžeme pokračovat v rozpravě, pane předsedo?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, já bych velmi rád pokračoval v rozpravě k tomuto bodu, který v této chvíli projednáváme. Děkuji.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem pozorně poslouchal úvodní vystoupení pana ministra financí. Bohužel nikdo jiný za vládní koalici v rozpravě zatím nevystoupil a chyběla mi tam jedna důležitá a podstatná informace. Chyběla mi tam informace o tom, že -

Úplně nerozumím tomu, proč odpočítává čas na tabuli.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Protože Sněmovna přijala rozhodnutí o omezení řečnické doby pro každého poslance. Předpokládám, že vystupujete v obecné rozpravě, tak jak jsem se ptala.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, ale já jako předseda poslaneckého klubu mám přednostní právo a mohu vystupovat opakovaně v této Poslanecké sněmovně a nemá žádnou cenu, aby zde běžel čas, který by mi odpočítával deset minut, neboť tato pauza se na poslance s přednostním právem nevztahuje.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Ovšem já jsem nemohla vědět, že v této roli se právě chystáte vystoupit. (Výbuch smíchu v sále.) Můžete vystoupit nejen se stanoviskem klubu, ale také se svým osobním, a potom bych logicky předpokládala, že toto omezení se na vás nemusí vztahovat.

Prosím, pane poslanče, nenechte se zneklidňovat tím časovým údajem. Nechme čas plynout, ono se to vyřeší. (Hlasitý smích v sále.)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Nenechám se znervózňovat běžícím časovým údajem. Pouze si myslím, že není důvod pro to, aby situace, kdy vystupuje poslanec, který má přednostní právo a jehož čas pro vystoupení nemůžete omezit vaším usnesením, kterým jste omezili jako vládní většina čas pro vystoupení ostatních opozičních poslanců, není žádný důvod pro to, aby běžela časomíra.

Chtěl bych požádat o to, aby tato časomíra byla zastavena a neběžela zbytečně, protože poskytuje mylnou informaci.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vašemu přání jsme již vyhověla a víc pro to už udělat nemohu. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní místopředsedkyně, za respektování jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Já myslím, že začátek je u respektování zákonů. A na respektování ústavy a zákonů vláda zapomněla, když poprvé předložila do Poslanecké sněmovny tento návrh zákona o stavebním spoření a rozhodla se okrást občany naší země o jejich úspory, které měli ještě v loňském roce, a to retroaktivním způsobem.

Chtěl bych připomenout jak panu ministrovi financí, tak panu premiérovi, že to byla jejich vláda, která předložila do této Poslanecké sněmovny návrh zákona, který počítal s retroaktivní zpětnou daní. Myslím si, že je to pikantní zejména v situaci, kdy si uvědomíme, že pravice do této Poslanecké sněmovny byla také zvolena na základě slibu, že nebude zvyšovat daně. To byl slib, který dal i současný předseda vlády, který volby nevyhrál, ale přesto se stal premiérem, a tvrdil na každém mítinku před volbami, že pravice, pokud vyhraje, tak daně zvyšovat nebude. Přesto jeden z prvních návrhů, se kterým tato vláda přišla, bylo zdanění stavebního spoření. Tím, že tato vláda navrhla zdanění stavebního spoření, porušila sliby, které dávala ODS a TOP 09, které jsou součástí vládní koalice, o tom, že nebudou zvyšovat daně.

Problém byl ovšem horší. Vláda nejenom že navrhla zdanit příspěvek ze stavebního spoření, ale navrhla ho zdanit zpětně. To znamená, lidé v situaci, kdy spořili v systému stavebního spoření, věřili zákonu, věřili smlouvě, tak se setkali s tím, že vláda, vláda jejich státu, jejich země, navrhla, aby se zpětně z těchto úspor zaplatila daň. To je návrh, který sociální demokracie jednoznačně od samého počátku označovala za nepřijatelný, neslušný a retroaktivní. Vládní většina v této Poslanecké sněmovně si tento zákon odhlasovala. Kolegové a kolegyně z ODS, z TOP 09 a Věcí veřejných hlasovali pro zavedení zpětné retroaktivní daně na úspory ze stavebního spoření.

Sociální demokracii nezbylo nic jiného, než se v této věci obrátit na Ústavní soud, a Ústavní soud našemu návrhu vyhověl. Chci připomenout, a koneckonců kolegové určitě ještě budou mít možnost vás seznámit s podstatnými částmi rozhodnutí Ústavního soudu, ale chtěl bych připomenout, že Ústavní soud dal za pravdu opozici. Naopak - nedal za pravdu této vládě. Ústavní soud zrušil zpětnou daň na stavební spoření, tak jak to navrhla sociální demokracie, a současně omezil účinnost zákona o stavebním spoření, té novely, kterou navrhla vláda, 31. prosincem letošního roku. To je důvod, proč ten zákon tady znovu projednáváme. A je docela legrační, že ministr financí se k tomu ve svém vystoupení žádným podstatným způsobem nevrátil. Jako by se styděl, jako by se styděla celá vláda za to, co se pokusila udělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP