(18.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče, váš čas též vypršel. Prosím dalšího z přihlášených, kterým je pan poslanec Josef Smýkal, připraví se paní poslankyně Dana Váhalová.

 

Poslanec Josef Smýkal: Příjemný pěkný podvečer, kolegyně a kolegové, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Projednáváme dnes návrh novely zákona o stavením spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákona o daních z příjmů, sněmovní tisk 378. Tak jak již bylo dnes několikrát vyzvednuto, novela je mj. reakcí na nález Ústavního soudu z letošního roku, kterým byla k 31. 12. 2011 zrušena obdobná vládní novela schválená vloni ve stavu legislativní nouze. Novela opětovně ve vztahu k zákonu o stavebním spoření snižuje výši státní podpory, tedy příspěvku, z 15 % na 10 % uspořené částky při zachování maximálního limitu základu ve výši 20 tisíc korun. Opětovně je doplněna i technická změna, která se týká nastavení limitů pro další činnosti stavebních spořitelen, kdy dochází k úpravě konstrukce těchto limitů. Ve vztahu k zákonu o daních z příjmů novela opětovně ruší osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. To jen na úvod.

Kolegyně a kolegové, musím říci, že kam naše vláda, tato naše vláda a koalice vládních stran, obrazně řečeno, vstoupí, tam snad ani sto let tráva neporoste. Jinými slovy, rozbíjí vše, co funguje, a pokud praxe vyžaduje jisté legislativní úpravy, tak snad vylévá i dítě s vaničkou. To je mj. i případ návrhu novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákona o daních z příjmů, který Sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy Senát.

Ke konci roku 2009 bylo ve stavebních spořitelnách po vázací lhůtě cca 314 mld. korun vkladů, což tvoří 75,7 % veškerých finančních prostředků, dnes to činí téměř 400 mld. Jedná se o účastníky, kteří nečerpají úvěr, ale pouze spoří s tím, že své úspory pak mohou využít na jakýkoliv účel. Statistiky již ovšem nepodchytí, že vysoké procento - a zdůrazňuji vysoké procento - těchto úspor jde přece jenom na bydlení, i když ne formou úvěru, ale jde to přímou platbou na ceny bytů, vybavení bytů apod. Téměř 5 milionů smluv dokladuje to, že spoří prakticky všechny rodiny. Nemůže obstát argumentace, že průměrná úroková míra u spořících a termínovaných účtů činí 2 až 3 %, přičemž účastník stavebního spoření v současné době dosahuje zhodnocení prostředků téměř 6 % ročně. Ta dvě až tři procenta úroků v bankách spolknou neúměrné bankovní poplatky. Nelze souhlasit dle Ústavního ani s přípustností tzv. nepravé retroaktivity, která umožňuje restriktivně zasahovat do dříve uzavřených smluv stavebního spoření. Přijetím této úpravy občan ztrácí výhodnou možnost, jak zhodnotit své úspory, a možnost, jak alespoň touto cestou zmírnit dopady necitlivých reforem. Díky finanční krizi občané přišli o značnou část svých úspor i z tzv. konzervativních, chcete-li, opatrných fondů, které bankovní domy doporučují, a po dalších upozorněních ministra financí, která jsme i v poslední době slyšeli, že bude ještě hůře, nemohou s velkou nadsázkou důvěřovat ani bankám.

V souvislosti se stavebním spořením není od věci názor Asociace stavebních spořitelen, který si dovolím uvést či citovat:

V souvislosti s prezentací postoje politiky nebo politické strany TOP 09, která doporučuje svázat výplatu podpory stavebního spoření s bytovým účelem, považuje Asociace stavebních spořitelen za nutné zdůraznit a vysvětlit některé aspekty tohoto produktu, aby nedocházelo k dalším mystifikacím veřejnosti. Všichni, kteří hovoří o nehorázné možnosti spořit ve stavebním spoření bez konkrétního účelu, tedy v uvozovkách, se ještě ve svých úvahách nedokázali posunout ze situace před deseti lety, kdy se stavební spořitelny orientovaly především na sběr vkladů, aby z nich mohly začít masově půjčovat na bydlení. Zdůrazňuji: na bydlení! Dopouštějí se tito lidé potom výroků, ve kterých opakují, že se stavební spoření na účely bydlení téměř neužívá. To je velmi a hodně mylné tvrzení, obzvláště pokud si uvědomíme, že úvěr stavební spořitelně dnes splácí zhruba milion Čechů a pro poskytnutí jednoho průměrného úvěru potřebujeme šest průměrně naspořených smluv o stavebním spoření. Pro hypotéky či spotřebitelské úvěry navíc platí, že jejich sazby pružně reagují na vývoj trhu. V dobách, kdy dochází ke zpomalení ekonomiky, případně rostou úrokové sazby, anebo se banky nepouštějí do úvěrových obchodů příliš horlivě a poskytují menší počet úvěrů, drží právě stavební spoření úroveň prostředků plynoucích do bydlení na vyšší úrovni, než byla bez jeho existence. Reálná data potvrzují, že objem hypoték na bydlení poklesl v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 ze 123 mld. na 71 mld., tedy o 42 %; v případě úvěrů stavebních spořitelen šlo za stejné období o pouhých 10,9 % ze 74 mld. na 66.

Finanční a ekonomická krize prověřily systémy financování bydlení a poskytly jasnou odpověď, že stavební spoření je nezastupitelným pilířem financování bydlení v ČR. Bez něj by se přísun peněz do bytového fondu omezil mnohem výrazněji, než se reálně stalo. Stavební spoření tak působí i na makroekonomické úrovni zcela automaticky jako proticyklický stabilizátor.

Závěrem tedy ještě jedna poznámka. Záměr svázat výplatu státní podpory s bytovým účelem není žádnou novinkou. Slovensko si ve druhé polovině 90. let minulého století tento experiment vyzkoušelo. Myslím, že i kolega Votava o tom hovořil. Přestože jej tamní politická reprezentace na základě nabytých zkušeností velmi rychle opustila, důsledkem trvajícím dodnes je nedostatečný objem nakumulovaných vkladů a nízký objem i počet úvěrů. Tolik tedy stanovisko Asociace stavebních spořitelen. Stavební spoření s příspěvkem státu je dnes nejvýhodnějším spořením pro občana.

A dovolte k tomu ještě dvě malé poznámky. Jsem v tomto případě v jistém smyslu v konfliktu zájmů, protože nejen já, ale i členové mojí rodiny, známí, spoluobčané mají stavební spoření, které jsme využívali, a mohu říct jednoznačně, vždy jenom v tom slova smyslu ke stavebním účelům, k úpravě bytů apod. A dále, a to je rovněž nutné zdůraznit, aby to občané věděli, že strany vládní koalice nejednou hovoří o prorodinné politice a pomoci mladým. Její praktické kroky - a nejen v případě novely tohoto zákona - jsou zásadně protirodinné a vůbec nepomáhají mladým lidem. A určitě o tom bude ještě řeč v případě dalších zákonů v sociální oblasti.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. A dále vystoupí paní poslankyně Dana Váhalová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP