(20.30 hodin)
(pokračuje Smýkal)

Propad počtu klientů, kteří si nově uzavírali smlouvy o stavebním spoření, byl masivní. Například u První stavební spořitelny klesl v roce 1997 počet nově uzavřených smluv ve srovnání s předchozím rokem o více než polovinu. Objem cílových částek klesl o 40 %. V září 1999 slovenský parlament opatření zrušil. Po šesti letech spoření bylo zase možné peníze včetně státní podpory použít na cokoliv. Zrušení mělo umožnit spoření těm, kteří neuvažovali o investici do bydlení, ale svými úsporami vypomohli financovat úvěry lidem, kteří spořili pouze na bydlení. O rok později, tedy v roce 2000, už se počet nově uzavřených smluv opět přiblížil stavu v roce 1996.

Říká se, že český finanční sektor je v současné době relativně stabilní. Je nutné ale brát na zřetel, že operuje v prostředí zvýšené nejistoty světových finančních trhů. Je třeba tedy dávat pozor na neuvážené zásahy do fungujícího systému. A právě takovým neuváženým zásahem je dle mého názoru novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákona o daních, daních z příjmů. O způsobu jejího přijetí ani nemluvě.

Podpora bydlení je koncepční dlouhodobou záležitostí. Právě proto jí nesvědčí časté a dílčí úpravy, jak se tomu děje nyní (upozornění na čas) v případě stavebního spoření v České republice.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným, ale tentokrát k faktické poznámce, je pan poslanec Jiří Koskuba. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, je mi velice trapné, že nuceně musím poučovat mladou dámu, která nám předsedá. Bez jakýchkoli vedlejších úmyslů mohu prohlásit, že paní místopředsedkyně je tou jednou z mála posledních atraktivních věcí na této Sněmovně, nicméně pan poslanec Stanjura opakovaně se svým kolegou žádá, abychom jednali do pozdních nočních hodin. Vždy nás přehlasuje, já jsem nucen to tolerovat.

Nicméně chce-li koalice demonstrovat své opovržení politickým protivníkem tím, že během diskuse a vystoupení jiných poslanců v nočních hodinách, tak jak si sami přáli, zde bude hlučet a bavit se, paní místopředsedkyně, soudím, že vaším úkolem je je napomenout a eventuálně kolegům doporučit, že se posmívat či diskutovat halasně mohou klidně ve foyer, neboť odtamtud je velmi blízko v případě, že nás zase napadne nějaké procedurální hlasování.

Dámy a pánové, je to krajně nedůstojné. Všichni víme, o co jde, proč my zde hovoříme. Pojďme se aspoň v této chvíli k sobě chovat slušně. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji panu poslanci - jednak za komplimenty, jednak za připomínku. Váš poslanecký klub mlčí téměř jako hrob, protože zde téměř nejsou žádní poslanci. (Potlesk zprava.) Ale pochopitelně upozorním kolegy z koaličních lavic, aby nehlučeli.

A nyní s faktickou poznámkou se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Opravdu jenom faktická připomínka. Noční doba i podle zákoníku práce začíná ve 22.00, tak neříkejte ve 20.33, že jsme v noci. To teda nejsme.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, já bych vás chtěl poprosit o to, aby pokud chcete komentovat vystoupení poslanců nebo pokud se k němu chcete vyjadřovat, abyste v souladu s jednacím řádem opustila místo předsedající, šla sem za tento řečnický pultík a řekla, co sdělit chcete, tak jak to bývá zvykem. To za prvé.

Za druhé. Pokud se týká poslanců sociální demokracie, ti tady plní svůj úkol, tedy vyjadřují se k zákonům, které tady jsou projednávány, na rozdíl například od členů vlády, kteří té diskuse nejsou přítomni ve většině. Jsem rád, že alespoň teď se členové vlády dostavili na jednání Sněmovny, protože odpoledne tady skutečně tady mnoho zástupců vlády nebylo.

Jenom k tomu, co se tady odehrává, ta diskuse. Zastavují nás zaměstnanci Sněmovny, zastavují nás pracovníci, kteří říkají "Musíme tady být přesčas, budeme tady mnoho dní." Já bych jim chtěl sdělit, že sociální demokracie nehlasovala pro to, abychom jednali po 19. hodině. Jsme ochotni jednat déle, jsme ochotni jednat tak, jak to bude potřeba. Nicméně pro to rozhodnutí, abychom jednali i po půlnoci, sociální demokracie nehlasovala. Ale jsme ochotni se tomu přizpůsobit, budeme tady, jak to bude potřeba, protože skutečně je to jediný způsob, jak bránit vašim asociálním návrhům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A nyní tady mám pořadí. Nejprve se hlásil s faktickou poznámkou pan předseda klubu ODS Stanjura, poté jsem měla přihlášeného pana poslance Koskubu, poté mám pana poslance Bártu a potom pana ministra Kalouska. Jsou to faktické, pane ministře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám krátkou faktickou. Pan kolega Tejc tady říkal, že plní svoje úkoly. Mě by zajímalo, kdyby vždycky nahlásil, která jejich pětka je zrovna v práci a která doma odpočívá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále s faktickou vystoupí pan poslanec Koskuba. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já si myslím, že toto zpestření je na místě, protože Sněmovna umdlévala už.

Jenom malá poznámka. Ano, omlouvám se za termín v noci. Ono je to ve tmě, pane, prostřednictvím paní předsedající, což si myslím, že je totéž. Ale chápu, že jsme z rozdílných politických stran, tak diskutujme o tom, co je tma, co je noc. To je první poznámka, stěžejní, ano.

Druhá. Chtěl bych vaším prostřednictvím s politováním sdělit předsedovi poslaneckého klubu ODS, že na poslance, jak jsem bohužel zjistil, se bohužel zákoník práce nevztahuje, což je mi upřímně líto, protože právě on by byl mým vděčným objektem, na který bych si stále stěžoval, že mě nutí k jeho opakovanému porušování. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným k faktické poznámce je předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Bárta: Já bych si dovolil tady připomenout takovou velkou životní pravdu, kterou jsem se nedávno dočetl, a to že včely mají med, neboť mají královnu. My máme prd, protože máme Parlament.

Ale já bych chtěl zdůraznit to, že jestliže tady máme se k něčemu dobrat, tak přece tady nejsme proto, abychom se vzájemně z něčeho osočovali, abychom tady vytvářeli obstrukce, ale abychom se tady snažili dospět k nějakému řešení. A mě velmi mrzí, že místo toho, abychom ta řešení hledali, tak že tady vyhlašujeme jakousi blokádu, která nemůže dospět k ničemu jinému než k onomu prdu v rámci onoho přísloví - pardon.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným k faktické poznámce je pan ministr Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Doufám, že dnes naposledy, ale oslovilo mě vystoupení pana poslance Tejce, který myslí na zaměstnance Poslanecké sněmovny. Proto si vás dovoluji, paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, zda byste nezvážila a z pozice své autority propustila domů zaměstnance alespoň občerstvovacích zařízení této instituce. Jednak si ten odpočinek zaslouží a jednak jsem přesvědčen, že budou-li nálevny zavřeny, dojdou brzy opozici síly. (Smích a potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec Jiří Koskuba, poté pan poslanec Jeroným Tejc. Pan poslanec Koskuba už není. Prosím, pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já se skutečně nechci pouštět do debat o tom, kdo kde sedí, kdy a jak dlouho a kdo tady má vyseděno v parlamentních bufetech. Já k těmto lidem rozhodně nepatřím a možná se znalostí věci hovořil pan ministr Kalousek. To není asi tématem této debaty.

Já bych chtěl navázat na svého předřečníka pana předsedu Bártu. On nás tady vyzval k debatě o tom, jak bychom měli dospět ke konsenzu. Ten problém je, vážený pane předsedo prostřednictvím paní předsedající, vaší ctěné choti, stejně jako vážené kolegyně a kolegové v tomto sále, že tady nefunguje parlamentní demokracie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP