(20.50 hodin)
(pokračuje Černý)

Stavební spoření je považováno za jeden z nejbezpečnějších a nejvýhodnějších finančních produktů na českém trhu. Právo provozovat stavební spoření mají pouze specializované banky na základě zvláštního oprávnění a zároveň zákon omezuje obchodní aktivity stavebních spořitelen. Navíc klient již při podpisu smlouvy přesně ví, kolika procenty se mu budou prostředky úročit, jaké jsou podmínky pro státní podporu a jaká bude úroková sazba případného úvěru. Výnosnost smluv o stavebním spoření se při zpětném přepočtu pohybuje kolem 6 % ročně a to vše téměř bez jakéhokoli rizika. Svojí výnosností se tak dá srovnávat s investicí na kapitálovém trhu, ovšem pouze při spoření optimálních částek. Naspořené peníze lze po uplynutí vázací doby použít bez jakéhokoli omezení. Částku získanou jako úvěr pouze na účely stanovené zákonem, jako koupi, výstavbu či opravy ubytovacích prostor či jejich pevně vestavěného vybavení, např. ústředního topení. Prostředky získané úvěrem -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, váš čas!

 

Poslanec Karel Černý: Jen dočtu větu. Prostředky získané úvěrem smí klient využít na stanovené účely i ve prospěch osoby blízké.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Jiří Zemánek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, v souvislosti s navrhovanou novelou zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákona o daních z příjmů bych si dovolil podotknout, že se jedná pouze o vládní reakci na nález Ústavního soudu, který správně nedovolil přijetí této novely kvůli procedurálním chybám v legislativním procesu a negativní zákonodárce ji k 31. 12. tohoto roku zrušil. Jediná změna oproti původní novele je neexistence návrhu na zavedení zvláštní srážkové daně ve výši 50 % na státní podporu stavebního spoření, neboť toto opatření shledal Ústavní soud kvůli pravé retroaktivitě jako protiústavní.

Návrh novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře, sněmovní tisk 378, byl zrušen nálezem Ústavního soudu z letošního roku, kterým byla k 31. 12. zrušena obdobná vládní novela schválená ve stavu legislativní nouze. Novela opětovně ve vztahu k zákonu o stavebním spoření snižuje výši státní podpory příspěvku z 15 % na 10 % uspořené částky při zachování maximálního limitu základu ve výši 20 000 Kč. Opětovně doplněná je i technická změna, která se týká nastavení limitu pro další činnosti stavebních spořitelen, kdy dochází k úpravě konstrukce těchto limitů. Ve vztahu k zákonu o daních z příjmů novela opětovně ruší osvobození příjmů z úroků, z vkladů, ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. Novela naopak již neobsahuje návrh na zavedení zvláštní srážkové daně ve výši 50 % na státní podporu stavebního spoření, neboť toto opatření shledal Ústavní soud kvůli pravé retroaktivitě jako protiústavní.

Domnívám se, že proto není možné, aby vládní koalice zpochybňovala právní jistotu smluv uzavřených s naprosto jasnou vidinou určitého prospěchu pro občany a lepila tak na úkor nás všech díry ve státním rozpočtu. Zvláště v případě, kdy existuje řada jiných možností, jak naplnit státní rozpočet, což je v současné době ekonomické krize nezbytné. Vládní koalice by si každopádně neměla brát právo do svých rukou a interpretovat určité mechanismy legislativního procesu po svém a při každé příležitosti, kdy se jí hodí, vyhlašovat stav legislativní nouze. Dle mého názoru jde o zneužití demokratického institutu, který by měl být používán jen v případech, pro které byl zákonodárcem určen.

Sociální demokracie jako svou vlajkovou loď podporuje vytvoření několika daňových pásem, a tím i návrat k daňové progresi, který by bezpochyby přispěl ke spravedlivější distribuci bohatství, ale zejména k vyšší míře sociální solidarity a lepšímu naplnění státního rozpočtu. Tyto příjmy by pak v každém případě mohly užitečně sloužit jako podpora mladým nebo jiným spořícím občanům při stavebním spoření.

Novela opětovně ve vztahu k zákonu o stavebním spoření snižuje výši státní podpory příspěvku z 15 na 10 % uspořené částky, jak jsem zde již konstatoval při úvodním shrnutí, při maximálním základu ve výši 20 000 korun. Myslím, že v současné době jsou podobná opatření schopná pouze škodit střední a nižší společenské vrstvě, a proto se zásadně ohrazuji proti této novele. Ve vztahu k zákonu o daních z příjmů novela opětovně ruší osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. Tento bod považuji za útok zejména na nízkopříjmové skupiny, protože ve výsledku přinese státnímu rozpočtu velmi zanedbatelné příjmy a tyto příjmy budou zaplaceny obyčejnými lidmi, kteří si spoří na bydlení. Odmítám tedy tento návrh jako sociálně necitlivý a státu v současné době neprospěšný.

Státní podpora maximálně 2000 korun ročně a úroky daněné 15procentní sazbou - takové a jim podobné titulky zdobily denní tisk v době, kdy Sněmovna schválila tento zákon. Přestože opoziční poslanci dělali, domnívám se, snad co mohli, aby zabránili přijetí tohoto zákona, početní převaze koalice samozřejmě podlehli a zákon byl prohlasován a znovu vrácen Senátem do Sněmovny, kdy by 101 hlasů mělo stačit koalici k tomu, aby ho uvedla v život.

Můžeme si položit otázku: Bude ve stavebním spoření zmatek? Dovolím si použít citace z rozpravy mezi poslancem Hulinským a panem ministrem Jankovským. Plánovaná změna, která by zavedla vyplácení státních příspěvků u stavebního spoření pouze na účely bydlení, vnese do systému chaos, řekl v úterý při projednávání tohoto zákona stínový ministr pro místní rozvoj Petr Hulinský. Zároveň vyzval ministra Kamila Jankovského k zastavení tohoto návrhu. Cituji: Jsem přesvědčen, že pokud by tento nápad vešel v platnost, měl by velmi negativní dopad na systém stavebního spoření jako celku a znamenal by fakticky konec jednoho z posledních způsobů výhodného ukládání finančních prostředků pro středněpříjmové kategorie občanů, včetně negativního dopadu na trh s bydlením, uvedl Hulinský. Podle něj je zásah ministra Jankovského v současnosti nutný. Ministerstvo financí již chystá konkrétní podmínky změn, které považuje ČSSD za chaotické. Jedná se především o to, že by onu účelovost využití naspořených prostředků určovaly jednotlivé stavební spořitelny, což bude jen zvyšovat nejistotu jak stávajících, tak i budoucích klientů stavebních spořitelen. Použil jsem citátu, vysvětlení stínového ministra.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak zdá se, že vám ještě zůstaly dvě minuty k dobru, jste laskavý, že jste nás o ně ochudil. Já tady mám ještě přihlášku k faktické, pan poslanec Stanislav Polčák, pokud se omylem neopřel o tlačítko. Ne, má faktickou. Takže prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP