(21.00 hodin)

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedající, bylo to zcela cílené.

Já samozřejmě mohu do jisté míry poděkovat sociální demokracii, že představuje některé kolegy, o kterých jsem si donedávna myslel, že jsou součástí administrativy Sněmovny, nikoli že jsou poslanci. Ale to sem asi nepatří.

Nicméně skutečně se chci dotázat, nevím, kdo tomu teď tady velí v sociální demokracii, jestli kolega Tejc, nebo někdo jiný, jestli se skutečně nečtou stejné projevy už poněkolikáté. Protože já jsem - jestli opravdu to tedy tak bylo, že není nakopírován tentýž projev už poněkolikáté. Protože to, že projednávaná materie souvisí s nálezem Ústavního soudu, to už jsem tady slyšel asi popatnácté. Takže jenom poprosím, jestli by si to kolegové ze sociální demokracie ověřili, jestli skutečně ta kopírka není zaplá na jedné jediné stránce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za tuto faktickou poznámku a nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, novelu zákona, který se týká stavebního spoření, tuto novelu projednáváme již podruhé. (Odmlčel se pro hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás poprosím o klid. Prosím, pane poslanče, pokuste se pokračovat dál.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Dobře, děkuji za zjednání klidu, snad bude chvíli trvat.

Co se týče této novely, tato novela je velmi významná a jistě značným způsobem ovlivní život všech občanů v České republice. Projednáváme verzi, která byla změněna Ústavním soudem. Ty největší nesmysly a zhůvěřilosti z ní byly odstraněny. Mám na mysli třeba 50procentní srážkovou daň, mám na mysli aspekty retroaktivity, které tam byly zabudovány, a tak dále. Přesto si myslím, že i tato druhá verze zpracovaná vládou obsahuje vážné chyby a vážná rizika. A já si dovolím některá rizika zde pojmenovat, ale ještě předtím bych si dovolil stručně zopakovat hlavní rysy stavebního spoření, abych pak mohl v souvislosti s těmito hlavními rysy upozornit na již mnou zmíněná rizika, pokud bude tady tento zákon ve Sněmovně schválen.

Především bych si dovolil poznamenat, komu je stavební spoření určeno. Tak je určeno podle mého názoru především fyzickým osobám včetně cizinců. Je samozřejmě vhodné pro osoby v produktivním věku pro možnost poskytnutí výhodného úvěru na bydlení a je samozřejmě toto spoření chápáno a také skutečně je spořením velmi výhodným. Což jistě je velmi podstatný pozitivní aspekt. Dokonce toto spoření je výhodné i pro děti. - Ano pane ministře (Kalousku), jestli dovolíte, i přes vaše vyrušování budu pokračovat dál. Mám na to zákonné právo.

Dále jsem chtěl podotknout, než mě pan ministr Kalousek přerušil, že toto spoření je vhodné i pro děti. Že rodiče, případně prarodiče mohou využít této formy spoření výhodným způsobem jako finanční jistotu pro vstup do dospělosti. Samozřejmě, toto spoření se ukazuje být vhodné i pro seniory jako výhodné spoření i jako rezerva pro náhlé potíže.

Ještě bych si dovolil stručně poznamenat charakteristiku a popis stavebního spoření. Stavební spoření má dvě fáze, fázi spoření a fázi úvěru. No a stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků, v poskytování úvěrů účastníkům, v poskytování státní podpory účastníkům - fyzickým osobám. (Ministr Kalousek za zády poslance pronáší poznámky k premiérovi.)

Vážená paní předsedající, byla byste tak laskava a požádala ministra Kalouska, aby tak příliš hlasitě nesděloval své myšlenky panu premiérovi, protože mě to ruší?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Poprosím vás všechny o klid v jednacím sále, nicméně já zde pana ministra neslyším. Ale budiž.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Ano, to je příjemná vložka, pane premiére. Pan premiér totiž řekl teď, což jsem zaslechl, že myšlenky pana ministra Kalouska také jeho někdy ruší. (Smích v sále.)

Tak a já bych si dovolil pokračovat, jestli dovolíte, paní místopředsedkyně. Mohu pokračovat?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, směle pokračujte, běží vám čas, prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Výborně. Kolik ho ještě zbývá?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Čtyři minuty, 42 vteřiny, 41, 40, 39... (Smích a potlesk v sále.)

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Nebudu blíže diskutovat fázi spoření, fázi úvěrů. (Smích v sále.) Já si dovolím zdůraznit jenom výhody tohoto spoření. Ty jsou opravdu velmi důležité, protože je to jeden z nejvýnosnějších spořicích produktů na českém trhu. A už z tohoto důvodu je nesmírně prospěšný pro občany České republiky, a proto je velmi asociální, že vláda České republiky se snaží tady v tomto směru české občany poškodit.

Těch výhod je mnoho. Ta nejvýnosnější část spočívá například v tom, že je zde nejnižší úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Že vklady jsou dvouprocentně úročeny. Je zde státní podpora, pojištění vkladů a úroků ze zákona ve výši 100 %. Možnost rychlé výplaty peněz. Zůstatek účtu může být použit na cokoliv, to je velmi důležité. Zaplacené úroky je možné odečíst z úvěrů atd. Čili jsem přesvědčen, že tyto výhody jsou nesmírně důležité pro občany naší republiky, kteří se toho spoření účastní, a tím pádem potažmo řečeno pro celou českou společnost. Pokud však dojde k tomu, že bude přijat tento zákon, tak dojde k výrazným změnám spojeným s velkými riziky, na čemž se shodují mnozí odborníci, ale také i různí publicisté.

Já bych si dovolil třeba citovat z jednoho článku jedné autorky, jmenuje se Blanka Bendová, pro určitost, a já si dovolím citovat některé pasáže, které v tom článku jsou publikovány a které považuji za velmi důležité. Říká se, cituji, že zásahy do systému stavebního spoření nesou rizika trojího typu. Existují tedy tři hlavní rizika, z nichž první riziko je možno rozdělit do dvou podrizik. Já si to riziko napřed uceleně budu snažit specifikovat a pak ho rozdělím. Tak, jak je to napsáno v tom článku.

Tak za prvé, riziko ohrožující samotné fungování stavebního spoření, respektive fungování stavebních spořitelen. Toto riziko, obecné riziko, pramení ze dvou skutečností, mohl bych říci podrizik.

a) Bude zde reakce stávajících, tzv. přespořujících účastníků stavebního spoření na změny parametrů systému. V závorce řečeno nejistota, zda a jak dlouho setrvají v systému. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP