(0.40 hodin)
(pokračuje Böhnisch)

Zdaleka nejkratší dobu funguje stavební spoření v Rumunsku, a to od roku 2004. Na tamním trhu spolu soupeří dvě stavební spořitelny s celkovým počtem přibližně 300 tisíc smluv, čímž pokrývají jen asi 1 % trhu. Státní podpora stavebního spoření je tu velmi vysoká, celá čtvrtina ročního vkladu, maximálně však z 1000 eur. Účastník stavebního spoření tak za rok může od státu získat až 250 eur.

Obyvatelé Chorvatska si mohou uzavřít smlouvu o stavebním spoření od roku 1998. Pět místních stavebních spořitelen eviduje celkem přibližně 700 tisíc smluv, což odpovídá jen 16procentnímu pokrytí trhu. Státní podpora je ve výši velmi slušných 15 %, maximálně však z 680 eur, což pro klienta znamená, že může od státu získat až 102 eur za rok.

V Maďarsku existují stavební spořitelny od roku 1997. Podle údajů z roku 2006 je pokryto asi 8 % trhu. Systém stavebního spoření je v Maďarsku relativně složitý a v současné době prochází rozsáhlými změnami.

Na Slovensku bylo stavební spoření zavedeno v roce 1992. Třem slovenským stavebním spořitelnám se daří pokrýt 20 % trhu s počtem 1,1 milionu existujících smluv o stavebním spoření. Percentuálně je státní podpora pro rok 2011 stejná, jako má být i u nás, tedy 10 %, ovšem maximálně 66 eur.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Sněmovna má teď díky Senátu Parlamentu České republiky mimořádnou šanci ušetřit z rozpočtu nemalé prostředky předejitím mezinárodní arbitráži, učinit krok k záchraně jedné z možnosti podpory bydlení pro občany naší země a zabránit tomu, aby se předkladatelé opět znemožnili u Ústavního soudu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan poslanec Rath s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, zhruba před deseti minutami, možná čtvrt hodinou, tady u tohoto pultíku pan premiér se rozčiloval nad tím, že je tady málo opozičních poslanců, kteří tuto schůzi nechtěli, nechtěli ji po půlnoci, nechtěli ji takto, jak pan premiér, a podívejte se do vládních lavic. Teď konečně přichází pan premiér, pan předseda klubu ODS, kteří tady chyběli. Není tady pan předkladatel. Pánbůh ví, kde zase je. Není tady předseda klubu TOP 09, který už dorazil asi ze Suchej Lozi, ale už zase někam odjel. A není tady ani předseda klubu Věcí veřejných.

Čili pane premiére, vy jste tady před chvilkou hřímal, jaká je ubohá účast poslanců opozice, kteří nechtěli toto jednání takto v noci. Ale vy, kteří jste ho chtěli, tady nejste. Takže pane předsedo vlády, prosím, zavolejte si své lidi, a když to neumíte, tak to udělám já za vás.

Já tedy navrhuji přerušit tento bod do 24. prosince letošního roku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, já vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který byl přednesen panem poslancem Rathem. Až se dostaví všichni poslanci, přihlásí se svými hlasovacími kartami, abychom věděli počet přítomných v sále. Kolegové a kolegyně, odhlásila jsem vás, prosím, přihlaste se opět. Budeme hlasovat, jakmile bude dosaženo kvora.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 268, z přihlášených 85 poslanců pro 16, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Další přihlášený poslanec do obecné rozpravy je pan poslanec Jaroslav Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Ještě jednou pozdní dobrý večer, nebo ráno, teď nevím ani, jak bych to v této chvíli řekl. Jsem tu v krátké době už podruhé, abych vyjádřil postoj člena klubu sociální demokracie, a samozřejmě asi velmi složitě bych hledal nějaká jiná slova, pakliže bych nechtěl tady číst nálezy Ústavního soudu nebo stanoviska právníků, tak jak to tady bylo již řečeno a čteno. Nicméně na tom není nic špatného, protože všechny tyto materiály, které tady byly čteny a předkládány, byly materiály pravdivé a podporovaly ten náš názor, náš názor levicového subjektu, který zastupuje nikoli úzkou skupinu obyvatel, ale především těch spodních 10 milionů obyvatel. A 5 milionů z těch 10 milionů má stavební spoření.

My jsme považovali a považujeme stavební spoření jako bankovní produkt s prorůstovým charakterem. Nicméně úpravy, které jste tou novelou zákona na něm provedli, z toho prorůstového charakteru svým degresivním významem udělaly z toho stavebního spoření málo zajímavý produkt a to ztížilo život celé řadě lidí, kteří tyto peníze spořili na rekonstrukci bytu nebo na koupi domu. Domnívám se, že proto nemám co měnit na svém postoji, a samozřejmě tady vystupuji v kontextu klubu sociální demokracie, abychom vám své postoje objasnili a snažili se vás přesvědčit k tomu, abychom tento zákon nepodpořili společně, aby ta hesla o vládě rozpočtové odpovědnosti nabyla nějaké pravdivosti, nikoli jenom deklaratorní, ale také faktické. Myslím si, že to je na tom to nejdůležitější v této chvíli.

Já znovu říkám, v této noční době, nebo brzké ranní době, teď je 0.47, těžko se to popisuje, že bychom měli najít cestu k tomu, že v té Sněmovně máme nějaké opodstatnění.

Nepřinesl jsem si s sebou štos materiálů, tudíž v této chvíli jsem asi řekl, co jsem chtěl říci, a ani nevyužiji dostatečně svého času. Budu k vám takto shovívavý. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk části koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče, a zvu k mikrofonu pana poslance Jana Hamáčka.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pokud si vzpomínáte na mé první vystoupení, které zde probíhalo včera, někdy mezi 6.47 a 6.57 ráno, tak já jsem zde mluvil o situaci ve Velké Británii a upozorňoval jsem zde na některá rizika, která tento zákon obsahuje. Odhadoval jsem také možný budoucí vývoj na trhu, nebo v rámci podnikání s produkty stavebního spoření. Rovněž jsem se zastavil u historie stavebního spoření. Nyní mi dovolte, abych na svá slova z toho rána včerejšího navázal a zastavil se u toho, jaké jsou argumenty, které lze nalézt pro podporu stavebního spoření, protože tento zákon, jak všichni víme, protože o něm diskutujeme, předpokládám, třetí den, snižuje podporu stavebního spoření. Pro tu argumentaci, abych uvedl zdroj, si stejně tak jako včera, vypůjčím argumenty kolegy Mládka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP